Microsoft Dynamics 365

Løsninger til ERP, CRM, HR, Projekt og Service. Forretningsapplikationer i et samlet framework, som giver værdi til hele organisationen.

Microsoft Dynamics 365,

ERP og kundeapplikationer i et framework

Applikationer inden for ERP, CRM, HR, projekt og service.
Applikationerne indgår i et samlet framework, Dynamics 365, og kan fungere selvstændigt eller i sammenhæng med de øvrige applikationer indenfor Dynamics 365.

Hvad er Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 er en suite af cloudbaserede ERP og kunderelaterede løsninger. Ud over traditionel ERP og CRM indgår også løsninger, der understøtter supply chain, produktion, service, projektstyring, HR, og hele kunderejsen.

En del af de funktionsområder, som tidligere fandtes i ERP-løsningen Dynamics AX, er nu lagt ud i selvstændige applikationer, som kan fungere uafhængigt af hinanden eller i sammenhæng med de øvrige applikationer i Dynamics 365 suiten – og med indbyrdes integration.

En anden gruppe af applikationerne er samlet i et Customer Engagement framework. Det gælder CRM og service, incl. fieldservice, samt projektstyring.

Se video til højre eller få overblikket over elementerne i Dynamics 365 i figuren herunder.  

Udforsk hele Dynamics Frameworket

Udforsk Microsoft Dynamics 365 frameworket ved at klikke i figuren herunder.

Dynamics 365 består af både ERP-applikationer og Customer Engagement applikationer. Dynamics 365 er tæt forbundet med Microsofts Power Platform. Få mere at vide om de enkelte elementer og mulighederne ved at klikke videre fra figuren. 

Opbygning af Microsoft Dynamics 365

Applikationerne i Dynamics 365 frameworket er grupperet i 2 hovedområder og arbejder sammen med den underliggende Microsoft Power Platform.

 

ERP-applikationer i Finance & Operations 

ERP-delen af Dynamics 365 er benævnt Finance and Operations.
Den indeholder de traditionelle ERP-discipliner, herunder finans, debitor/salg, kreditor, indkøb, logistik og produktion, projektstyring og retail.

Customer Engagement

Customer Engagement består af applikationer med omfattende funktionalitet inden for CRM, service, field service og projektstyring.

Nogle af funktionerne i Customer Engagement findes også i ERP-applikationerne, mens andre udgør en væsentlig udbygning til Finance and Operations.

Common Data Model

Common Data Model (CDM), som ikke fremgår af illustrationen, er en væsentlig byggesten, der ligger under hele Dynamics 365. Common Data Model samt Common Data Service er under konstant udvikling, men allerede nu er mange data – eller såkaldte entiteter – delt via Common Data model. Deling af data bliver derfor enklere, og CDM letter integration imellem Dynamics 365 applikationerne. CDM kan også anvendes til at dele data med 3. parts applikationer.

Power Platform

Microsofts PowerPlatform indeholder de meget nyttige applikationer: Power BI, Power Automate (Flow) og Power Apps. Power BI anvendes til at vise, kombinere og præsentere data fra – og indenfor –  alle 365-applikationerne incl. 3. parts applikationer. Med Flow (Power Automate) er det muligt at oprette flows, der kan effektivisere virksomhedens forretningsgange og processer. Med Power Apps kan man udvikle ny funktionalitet og  bygge selvstændige applikationer. 

Dynamics 365 performance oversigt

Rundt om Dynamics 365

Dynamics 365 er baseret på månedlige abonnementer pr. bruger. Det betyder, at det er nemt at udvide brugerantal og senere igen permanent, eller sæsonbetonet, vælge at nedskalere antallet af brugere.

Med Dynamics får du adgang til visuelle oversigter i applikationen. Dynamics 365 applikationerne er forbundet til Power Frameworket, hvor der både er adgang til Power BI, og til at udarbejde flows og selvstændige applikationer. Det underbygger virksomhedens agilitet, effektivitet og mulighederne med Dynamics 365-applikatione.

Sikkerhedsmæssigt er Dynamics 365 helt i top. Både ERP-løsningerne og de øvrige applikationer er hostet i Microsofts cloud på en Azure-platform. Der er adgang til en række overvågningsværktøjer og man kan hurtigt reagere i tilfælde af eventuelle trusler.

Rollebaserede arbejdsområder giver effektivitet i hverdagen og tilbyder intelligent automatisering af daglige processer. Din virksomhed bliver simpelthen mere effektiv med de rette værktøjer.

Dynamics 365 – en del af Microsofts cloud

Microsofts Dynamics 365 kan anskaffes som en on-premise version, men er som udgangspunkt en del af Microsoft’s Cloud. 

Med cloud-løsningerne følger en række fordele. Ud over, at antallet af brugere løbende kan korrigeres i en cloud-løsning, er behovet for investeringer i yderligere hardware og standardsoftware minimeret med Dynamics 365 som cloud-løsning. Omkostninger til investeringer og ressourcer til  vedligehold af hardware/software nedbringes kort sagt.

Cloud-løsningerne sikrer, at Dynamics 365-applikationerne altid er opdateret med den seneste funktionalitet og de nyeste features i applikationen. Løsningen ligger på Microsofts Azure platform, hvilket betyder, at den sikkerhedsmæssigt er up-to-date og det er ikke længere nødvendigt at bekymre sig om back-up af egne data. De noget hyppigere opdateringer stiller krav til testning, men til gengæld skal man ikke igennem de meget ressourcekrævende og dyre opdateringer, som kendes fra tidligere ERP-løsninger, for at få adgang til ny funktionalitet.

Dynamics 365 ERP menu

Seneste nyheder Dynamics 365

Momsafregning udenlandske datterselskaber

Lempelserne af momsreglerne i udlandet i forbindelse med Corona-udbrudet, kan i nogle lande kræve midlertidige ændringer i Dynamics 365 Finance and Operations og i Dynamics AX. Det er relevant, hvis man har udenlandske datterselskaber.

Read More »

Lessor Payroll – Den nye ferielov

Seneste nyheder om Lessor Payroll Release 57 og implementeringen af den nye ferielov.
Microsolutions har styrket løn-kompetencerne og udvidet lønteamet med yderligere 2 konsulenter, hvilket er en del af strategien om at blive et Lessor Power House.

Read More »

Tilgængelighed hos Microsolutions

Vi holder åbent og opretholder et højt beredskab. Vores medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra. De kan tilgå kunde-systemer ud fra eksisterende sikkerhedsforskrifter.

Read More »

Større udbytte af Dynamics 365 med Add-ons

Dynamics 365 - mange muligheder for visning på mobil, tablet og PC med Power BI

Power-BI

Dynamics 365 suiten er tæt forbundet med Power-frameworket og herunder Microsoft Power BI (se central figur herover) . 

Med Power BI er der muligheder for at udbygge visninger og dashboard både inden- og udenfor Dynamics 365 applikationerne. Data kan præsenteres, kombineres og vises, så det giver størst værdi for den enkelte virksomhed. 

Hurtigt i gang med Power BI 

Anvend Microsolutions nøglefærdige Power BI-løsning til til Dynamics 365 for Finance and Operations. Den indeholder et udvalg af de mest efterspurgte  rapporter lige til at anvende samt færdige dataentiteter, der kan bygges videre på. Kom godt i gang med Power BI indenfor et par dage. 

Spørg Microsolutions

– vi er eksperter
i Dynamics 365

Microsoft ERP Partner

Dynamics 365 i Microsolutions

Microsolutions konsulenter har indgående viden om funktioner og arkitektur i Microsoft Dynamics 365, både elementerne i ERP og Customer Engagement frameworket. Gennem de seneste år med Dynamics 365, og tidligere med Dynamics AX, har vi samlet erfaring fra adskillige implementeringer i både Danmark og udlandet af Dynamics 365. Det giver din virksomhed sikkerhed for, at få en gennemtænkt og solid løsning, der skaber værdi. Vi er stolte og ydmyge overfor vores langvarige kundeforhold. Vi bestræber os på at være en agil, tilgængelig og proaktiv samarbejdspartner. Du kan altid stole på fagligheden i den rådgivning, som vi leverer.

Microsolutions tilbyder at styre og gennemføre hele Microsoft Dynamics 365 projektet fra start til slut. Vi tager udgangspunkt i vores velafprøvede projektmetode  og vi fungerer som sparringspartner under hele forløbet. Efter endt implementering står Microsolutions til rådighed med den fornødne driftssupport – tilpasset din virksomheds behov.

Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om Dynamics 365, så kontakt Microsolutions for en uforpligtende dialog. Ring på +45 75 60 24 80 eller udfyld formularen herunder.