SEV-case

Migrering til Dynamics 365 Finance and Operations styrkede SEV’s sikkerhed,
BI og performance

Med et glidende og problemfrit skift fra Dynamics AX2012 til en Dynamics 365 Finans and Operations (FO) cloud-løsning har det færøske elselskab både øget datasikkerheden for den kritiske infrastruktur, udbygget funk­tionaliteten i ERP-systemet og opnået betydelige ressourcebesparelser.

Implementering af Dynamics 365

Udfordring

Løsning

Resultat

Leverer strøm til alle borgere

Elselskabet SEV er et tværkommunalt fællesskab, der har eneansvaret for elkvaliteten og elforsyningssystemet på Færøerne. Det er dermed forpligtet til at levere strøm til alle borgere, virksomheder og organisationer i det isolerede øsamfund 24 timer i døgnet – og der er ingen muligheder for at købe strøm fra nabolandene.

Sikkerheden har dermed afgørende betydning for valg af IT-løsning. SEV’s IT-afdeling har begrænsede ressourcer til at vedligeholde systemerne sideløbende med, at en række krævende driftsopgaver skal løses. I forbindelse med opgradering af ERP-systemet var der derfor en række forhold, der skulle tages hensyn til: – ”Det har været vigtigt for os at kunne frigøre mandskabsressoucer gennem automatisering og tilkøb af service udefra”, fortæller Birgir Christiansen, regnskabschef, SEV’s
økonomiafdeling.

Det har været vigtigt for os at kunne frigøre mandskabsressoucer gennem automatisering og tilkøb af service udefra”, fortæller Birgir Christiansen, regnskabschef, SEV’s økonomiafdeling.

”Vores Dynamics AX 12 kørte fint, men vi havde dels en række ønsker til udbygget funktionalitet og dels behov for at slippe for at have noget med miljøets opsætning, backup og vedligeholdelse at gøre. Her havde Micro­solutions, der også har hjulpet os med AX2009 og implementeringen af AX2012, heldigvis en solid indsigt i vores ønsker og behov, så de kunne guide os til den rette løsning med et cloudbaseret Dynamics 365 FO-system.”

Erfaring fra tidligere projekter hjalp meget

Samarbejdet mellem SEV og Microsolutions startede i 2012 og førte via AX2012 implementering til opstarten på Dynamics 365 FO-projektet i 2020.

”Det var Microsolutions, der kom til os og præsenterede mulighederne med den nye, cloudbaserede løsning”, forklarer Birgir Christiansen. ”Vi har meget at se til med driften i dagligdagen, og ’livet kommer hele tiden i vejen’, så vi har brug for Microsolutions’ ekspertise og erfaring til at drive de store udviklingsprojekter.”

“Selvom vi var ret skeptiske over for at lægge det hele op i skyen og overdrage server- og backup-delen til andre, fik Microsolutions os alligevel overtalt til det. Og de havde ret. Vi sparer masser af tid og ressourcer, og med en oppetid på næsten 100% har vi ikke oplevet problemer med driften. Hele migrationsprocessen er også forløbet meget fint, selvom Corona-pandemien kom lidt i vejen. Der blev ikke spildt tid på opstart og fodfejl, og det skyldes uden tvivl, at Microsolutions kender os så godt og er eksperter i at håndtere denne type opgaver.”

”Vi sparer masser af tid og ressourcer, og med en oppetid på næsten 100% har vi ikke oplevet problemer med driften.”

Birgir Christiansen, regnskabschef, SEV’s økonomiafdeling

“Det var et meget fleksibelt parløb med Microsolutions, hvor de løbende stillede med de ressourcer, vi havde brug for. Og jeg sætter stor pris på, at de ikke kun er ’konsulenter’, men mennesker med et åbent ansigt, som involverer sig og går hele vejen for at finde frem til det, der er bedst for os.”

Enkelt set up med færrest mulige tilpasninger

For at imødekomme behovet for at minimere SEV’s egen systemvedligeholdelse, designede Microsolutions ERP-systemet med så få tilpasninger som muligt. Det betyder bl.a., at SEV nu kan nøjes med at udføre få tests selv, da det meste af den løbende drift og opdatering ligger hos Microsoft.

”Jeg har oplevet migrationen til Dynamics 365 FO som et stort fremskridt”, konstaterer Birgir Christiansen. ”Nu høster vi det, som vi har sået. Årsregnskabet er jo det helt store for os, og det nye set up gør, at vi kan arbejde langt hurtigere. Normalt er vi først færdige med det hele klos op ad generalforsamlingen i april, men med 2022 regnskabet lå det hele klar allerede i februar.

Vi har bl.a. fået hjælp til at organisere stamdata og til at sætte integrationer og skærmbilleder op. Det betyder meget for medarbejderne, som er glade for forbedringerne, hvor især automatiseringen og Excel-integrationen sparer dem for megen tid i det daglige arbejde. Der er blevet frigjort ressourcer, så vi kan kaste os over andre vigtige opgaver, og lige nu kigger vi fx på en effektivisering af kundesystemerne.

På BI-delen har vi også fået et kæmpe løft med de skræddersyede views, som kan trækkes ud af Dynamics 365 FO: omkostninger, regnskaber, kreditorer osv. Micro­solutions lægger det ud, som vi beder dem om, og disse data giver et bedre overblik og grundlag for detaljerede analyser.”

Energi selskaber reference

Isoleret i Nordatlanten skal Færøerne være selvforsynende med hensyn til elproduktion, da det færøske elnet ikke er forbundet med nabolandene. Det fælleskommunale elselskab, Elfelagið SEV, blev etableret i 1946 og er i dag hovedstrømleverandør på Færøerne.

SEV driver seks vandkraftværker, tre termiske kraftværker, tre vindmølleparker og et solkraftværk. Den samlede installerede kapacitet på Færøerne er 204 MW og den samlede elproduktion i 2022var 434 GWh.

SEV har investeret målrettet i vedvarende energikilder som vandkraft og vindenergi, så de i første halvdel af 2015 leverede 65,2% af SEV’s energi. Samme år vandt SEV Nordisk Råds Natur- og Miljøpris. I 2022 var andelen af vedvarende energi 52,2%.

Birgir Christiansen, regnskabschef,
SEV’s økonomiafdeling

“Nu høster vi det, som vi har sået. Årsregnskabet er jo det helt store for os, og det nye set up gør,
at vi kan arbejde langt hurtigere.”

Kontakt

Vil du vide mere om implementering af Dynamics 365?

Kontakt os på telefon +45 75 60 24 80 eller udfyld nedenstående formular, så vender vi tilbage.