Roblon-case

En succesfuld implementering
af Dynamics 365

Roblon A/S har med succes implementeret ERP-systemet Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management. Gennem en professionel indsats fra både virksomhedens ledelse og medarbejdere samt leverandøren har implementeringen været en sund og værdiskabende proces.

Implementering af Dynamics 365

Udfordring

Løsning

Resultat

Group IT Manager Henrik Egede og IT Teknisk Projektleder Flemming Bach fortæller her om forløbet med implementeringen af ERP-løsningen Dynamics 365.

En professionel proces

Roblon anvendte tidligere en XAL-løsning med et stort antal tilretninger, der var skræddersyet og passede perfekt til det danske selskabs aktiviteter.

Efter Microsoft udfasede XAL, og det samtidig stod klart, at man med XAL ikke kunne understøtte Roblons vækstplaner, valgte virksomhedens direktion og bestyrelse at sætte gang i en professionel proces med overgangen til et nyt ERP-system.

Flemming beretter: ”I samarbejde med en ekstern råd­giver igangsatte vi en udvælgelsesproces blandt adskillige systemer og endnu flere leverandører”. En række business drivere og systemfunktionalitet var afgørende for valg af system. I valget af leverandør lagde man vægt på en god kemi, og man vægtede, at kunne blive en betydelig og prioriteret kunde hos den pågældende leverandør.

Det endelige valg faldt på Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management som ERP-løsning og Microsolutions som partner. Det er et valg, som Roblon ikke har fortrudt. ”Vi er glade for valget af både Dynamics 365 og Microsolutions som partner,” fortæller Flemming.

Flemming og Henrik er enige om, at det har været et godt forløb. ”Det har været en god proces for virksomheden og medarbejderne har taget godt imod de nye processer og Dynamics 365,” fortæller Henrik.

Flemming Bach, IT Teknisk Projekt Leder og Henrik Egede, Group IT Manager i Roblon vurderer, at Dynamics 365 og processen med implementeringen har givet værdi for virksomheden. 

Fremsynet ledelse

Rådgiveren havde advaret Roblon om, at processen kunne koste medarbejdere, da projektet indebar ændringer i arbejdsprocesser mange steder i organisationen. Blandt andet derfor valgte man sideløbende at køre kurser i forandringsparathed/-for­andringsledelse. Alt i alt har det været et godt forløb, og det er ikke opfattelsen, at skiftet har givet anledning til så store dønninger, at medarbejdere har sagt fra og er rejst.

Henrik og Flemming er enige om, at det har været et ekstra plus for projektet, at man i Roblon har en fremsynet direktion og bestyrelse, som på en god måde har støttet op undervejs.

Mål for projekt indfriet

Inden Roblon gik i gang, blev der opsat 8 væsentlige business drivere for imple­menteringen af Dynamics 365.

”Tager man de kritiske briller på, har vi som minimum indfriet 90-95% af de mål, der blev opsat,” vurderer Flemming. Ydermere har digita­lisering vundet indpas hos Roblon. Bl.a. har man nu fået etableret en papirløs produk­tion. På mange måder vurderer Flemming, at skiftet til Dynamics 365 har givet mening, og at virksomheden har haft et godt udbytte.

En kompetent organisation i Roblon

Med en strategi om vækst har det været væsentligt for Roblon at opbygge en para­ply­organisation, der løbende har kunnet gribe boldene relateret til Dynamics 365.

I samarbejde med koncernens IT-afdeling har kompetente interne løsningsarkitekter og superbrugere sikret den rette funktionalitet, udbredelsen af systemet og hele vejen understøttet brugerne i virksomheden. Det har fungeret rigtig godt.

”Vi er glade for valget af både Dynamics 365 og Microsolutions som partner.” 

Flemming Bach, IT Teknisk Projekt Leder

Én løsning – tre lande

”Dynamics 365 har vist sig at være den rette løsning for Roblon, både i Danmark og til selskaber og produktionsfaciliteter i flere dele af verden – bl.a. hjulpet af, at Dynamics 365 er en cloud-løsning,” fortæller Henrik.

Der er heller ikke tvivl i organisationen om, at Roblon har fået en løsning, der er skalerbar i forhold til virksomhedens vækststrategi. Løsningen blev udviklet til det danske selskab og er udrullet, først til selskabet i USA og dernæst til datterselskabet i Tjekkiet.

Løsningen kan tilsvarende rulles ud til flere selskaber, hvis det skulle vise sig at blive aktuelt i fremtiden.

God relation til Microsolutions

Roblon har under hele forløbet anvendt komptencer fra Microsolutions. Microsolutions har været gode til at guide Roblon under rejsen: ”Der har været en rigtig god kemi mellem Microsolutions og Roblon. Roblon er en del af MicrosolutiOns rejse, og Microsolutions er en del af vores virksomhed,” fortæller Henrik.

Roblon har et fuldt funktionsdygtigt system, selvom man i virksomheden ikke bliver færdige med at forbedre og forfine både system og processer. Nu anvender Roblon Microsolutions til bl.a. sparring, når man skal gennemskue hvad, der ligger i Microsofts opdateringer til Dynamics 365.

Flemming og Henrik giver også et eksempel på den gensidige forståelse mellem Roblon og Microsolutions: Da Roblon med kort varsel skulle have implementeret en produktionsløsning i Tjekkiet og være oppe at køre inden for 4 måneder, prioriterede Microsolutions opgaven og stillede ressourcerne til rådighed. Man nåede i fællesskab den skarpe deadline.

”Microsolutions forstår vores behov og stiller op, når det brænder på. Vi oplever, at vi kan stole på dem. Vi er absolut tilfredse med samarbejdet med Microsolutions,” afslutter Henrik.

Roblon er en børsnoteret virksomhed med hovedsæde i Frederikshavn.

Selskabes forretningsaktiviteter omfatter udvikling, produktion og salg af coatede og ekstruderede highperformance fiberløsninger til primær anvendelse som forstærkningselement i den fiberoptiske kabelindustri og energisektoren. Roblon har over de seneste år udvidet med datterselskaber i henholdsvis USA og Tjekkiet. Virksomheden tæller +300 medarbejdere fordelt på de tre lande.

Roblon har Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management implementeret af Microsolutions. De 8 business drivere, der var det overordnede mål for implementeringen, er indfriet. Desuden er Roblon blevet mere digital, og produktionen er blevet papirløs. Løsningen kan skaleres, så den også vil kunne anvendes, hvis Roblon vælger at udvide forretningen yderligere til flere lande og områder. Det hele køres fra koncern IT-funktionen i Danmark i et samarbejde med forretningen og løsningsarkitekterne i Roblon.

Henrik Egede, Group IT Manager i Roblon

”Microsolutions forstår vores behov og stiller op, når det brænder på. Vi oplever, at vi kan stole på dem. Vi er absolut tilfredse med samarbejdet med
Microsolutions.” 

Kontakt

Vil du vide mere om implementering af Dynamics 365?

Kontakt os på telefon +45 75 60 24 80 eller udfyld nedenstående formular, så vender vi tilbage.