Produktion

Effektivisér produktion og processer med Dynamics 365 Finance and Operations

Dynamics 365 til produktionsvirksomheder

Optimer produktion, logistik og processer

Med Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations får din virksomhed en stærk ERP-løsning, der skaber sammenhæng og effektiviserer arbejdsgangene i hele virksomheden. Skab et solidt grundlag for at nedbringe lagerbindinger, source varer og planlægge virksomhedens logistik optimalt. Samlet set bidrager det til øget effektivitet på tværs af hele organisationen.

Avanceret produktionsstyring

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations er en højteknologisk ERP-platform. ERP-systemet understøtter hele tankegangen i Industri 4.0. Dynamics 365 for Supply Chain Management, som udgør en del af applikationen, tilbyder metoder til at administrere alle produktionsaktiviteter. Styklisteproduktion, batchordre samt kanban for LEAN fremstilling, kan ubesværet håndteres i systemet. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations understøtter såvel den projektorienterede, som den serieproducerende virksomhed.

I Microsolutions har vi specialiseret os med dybdegående knowhow inden for produktion. 

Avanceret styring af produktionen

Udnyt mulighederne med Industri 4.0 

Skab synergi i virksomheden med produktions 4.0 og Dynamics 365 Operations

Opnå fordele, overblik og effektivitet med Industri 4.0 i sammenhæng med Dynamics  365 for Supply Chain Management. Dynamics 365 er en ideel platform til at samle, bearbejde, anvende og dele data. Integration til f.eks. MES-systemer, CAD-systemer, robotter, og simuleringssystemer kan med fordel bidrage til at optimere, effektivisere og skabe værdi samt bidrage til den digitale transformation i virksomheden. 

En nem opsætning og styring af integrationer fra Dynamics 365 fås ved at anvende Microsolutions Integration Framework

Spørg Microsolutions for sparring om Industri 4.0 og Dynamics 365.

Roblon er en børsnoteret virksomhed med hovedsæde i Frederikshavn.

Selskabes forretningsaktiviteter omfatter udvikling, produktion og salg af coatede og ekstruderede highperformance fiberløsninger til primær anvendelse som forstærkningselement i den fiberoptiske kabelindustri og energisektoren. Roblon har over de seneste år udvidet med datterselskaber i henholdsvis USA og Tjekkiet. Virksomheden tæller +300 medarbejdere fordelt på de tre lande.

Roblon har Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management implementeret af Microsolutions. De 8 business drivere, der var det overordnede mål for implementeringen, er indfriet. Desuden er Roblon blevet mere digital, og produktionen er blevet papirløs. Løsningen kan skaleres, så den også vil kunne anvendes, hvis Roblon vælger at udvide forretningen yderligere til flere lande og områder. Det hele køres fra koncern IT-funktionen i Danmark i et samarbejde med forretningen og løsningsarkitekterne i Roblon.

Henrik Egede, Group IT Manager i Roblon

”Microsolutions forstår vores behov og stiller op, når det brænder på. Vi oplever, at vi kan stole på dem. Vi er absolut tilfredse med samarbejdet med
Microsolutions.” 

effektivisering_dark

Lad Dynamics 365 skabe effektivitet i din virksomhed

Skab flow i værdikæden

Dynamics 365 for Finance and Operations skaber forudsætningerne for flowbaseret tilgang uanset anvendte produktionsmetoder. Med Dynamics 365 for Finance and Operations til produktion får man værktøjer, som – via ruter – kan sammenbinde produktionsprocesserne og finplanlægge, igangsætte, færdigmelde og efterkalkulere de enkelte produktionsordrer fra råvare til færdigvare. Der kan skabes flows fra leverandøren til slutkunden gennem hele værdikæden.

Minimer spild i værdikæden

Via dataindsamling af afsluttede og efterkalkulerede produktioner kan simple analyser af produktionsmønstre frembringe viden omkring produktionsspild og kvalitetsproblemer. Spildtyper som transport, kø- og ventetid samt deciderede fejl, vil direkte kunne aflæses efter endt produktion. Med viden fra denne type data styrkes virksomhedens muligheder for produktionsforbedringer.

Kapacitetsplanlægning og omkostningsstyring

Det er faktuelt, at mangelfuld information omkring produktionskapacitet, kan føre til øgede omkostninger. En fordyrelse af virksomhedens produkter vil medføre en efterfølgende mindre indtjening. Bedre kapacitetsplanlægning via Dynamics 365 for Finance and Operations bidrager kort og godt til øget indtjening. 

Optimer materialetræk og lager

Lageret omkring batchproduktionen og materialerne, som forbruges via styklister, styres ved hjælp af MRP. Microsoft Dynamics 365 beregner konstant lagermængden ud fra bl.a. planlagte tilgange og afgange i form af flytteordrer, indkøbsordrer, produktionsordrer og salgsordrer samt oprettede min./max lagre. Derved genereres forslag til nye indkøbsordrer og nye produktionsordrer, samt forslag til at flytte/reducere/forhøje nuværende indkøbs- og produktionsordrer.

Kanban kan sikre et effektivt, synligt og systematisk flow af materialer gennem værdikæden med et minimum af lagre og varer i arbejde. Kanban styres normalt fysisk ved hjælp af kanbankort, men disse kan med fordel håndteres i Dynamics 365 via opsætning af Kanban-regler og definering af en genbestillingsstrategi.

 

Øget indtjening via optimering

Medarbejdere i produktionen kan trække de nødvendige realtids-data og dermed løbende følge op på tider og kostkalkulationer. Med et solidt overblik over alle igangværende og planlagte produktioner kan eventuelle flaskehalse forudses, før disse opstår. Med Dynamics 365 for Finance and Operations kan man ligeledes reducere det manuelle arbejde, der er forbundet med at udvikle, planlægge og producere kundetilpassede produkter og forhåbentligt nedbringe såvel leveringstider som produktionsomkostninger til glæde for både kunder og virksomhedens bundlinje.

Udbyg Dynamics 365 funktionalitet med et stort antal apps

Effektiv og fleksibel ERP-platform

Dynamics 365 understøtter effektivt samarbejdet på tværs af organisationen og kan vokse med virksomhedens behov. Der er adgang til at vælge fra en bred vifte af funktionalitet i de mange apps som er en del af Microsoft Dynamics 365 suiten.

Klik i illustration og læs mere om Dynamics 365.

Add-ons fra Microsolutions 

Microsolutions tilbyder en bred palet af stærke add-ons til både Dynamics 365 Finance and Operations og til Dynamics AX. Add-ons er tillægsløsninger, der i samspil med Dynamics kan lette virksomhedens arbejdsgange, spare ressourcer og øge effektiviteten.

Med tillægsløsningerne, som er udviklet af Microsolutions eller vores partnere, forstærker vi de gode funktioner, som Microsoft Dynamics indeholder som standard. 

Procesværktøj til Dynamics 365 

Skab overblik over processer og undervisningsmaterialer m.m. Læs om Microsolutions Workmodel.

Vælg en Dynamics-partner med branchekendskab

Microsoft Solution Partner Business Applications_FRI

Få en partner, der kender og opererer inden for fremstillingsindustrien. Microsolutions har et stort antal kunder med produktion og et detaljeret kendskab til produktionsprocesser, værdikæder og gængse arbejdsgange i en fremstillingsvirksomhed.

Et tæt, tillidsbaseret samarbejde er for Microsolutions en af grundstenene, når vi implementerer et nyt ERP-system. Vores erfaring viser, at langvarige relationer skaber værdi og en bedre løsning. Vores lange erfaring med udvikling og etablering af Dynamics  giver sikkerhed for, at man som kunde får en gennemtænkt og solid løsning, der kan skabe værdi for hele forretningen.

Microsolutions tilbyder at styre hele implementeringen af Microsoft Dynamics 365-projektet fra start til slut. Vi tager udgangspunkt i vores  velafprøvede projektmetode, der i sammenhæng med Microsolutions procesværktøj “Workmodel” gør en forskel – både under og efter implementering. Microsolutions fungerer som sparringspartner under hele forløbet. Efter endt implementering står Microsolutions til rådighed med den fornødne driftssupport – alt efter virksomhedens behov.

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan give værdi til din virksomhed. Kontakt Microsolutions på telefon: +45 75 60 24 80 eller udfyld formularen herunder.