Lessor Payroll 

Effektiv lønadministration til Dynamics 365 og Dynamics AX

Lessor Payroll tilbyder et fleksibelt og komplet lønsystem, som findes både til Dynamics 365 Finance and Operations og Dynamics AX

Lessor løn Payroll - Lønsystemet til Dynamics 365

Overblik over funktioner i Lessor Løn

  • Overskuelig og komplet lønadministration

  • Administration af medarbejdere

  • Integration til finans og fuld automatiseret kontering

  • Effektiv korrektion og efterregulering af løn og fravær

  • Avancerede simuleringer inden endelig lønkørsel

  • Nem fraværsregistrering

  • Overførsel af fravær og lønregistreringer fra Tid & Fremmøde / ShopFloor samt Projekt

  • Automatisk håndtering af ferie, herunder den nye ferielov 

Datasammenhæng 
Lessor Løn og Dynamics 365

Lessor Payroll (Lessor Løn) fungerer som en integreret del af ERP-løsningerne Dynamics 365 Finance and Operations og Dynamics AX. De fælles snitflader gør arbejdet med lønadministrationen enklere og nemmere, da data, der allerede findes i ERP-systemet, kan genanvendes og kontering samt bogføring sker automatisk i finans.

Lessor løn / Payroll - Lønsystem til Dynamics 365 Finance and Operations samt Dynamics AX
Lessor Løn har fælles snitflader med både Finans, Projekt, Tid og fremmøde (ShopFloor) samt Personaleadministration i Dynamics 365 for Finance and Operations og Dynamics AX. Lessor løn-delen ligger som en integreret del i ERP-løsningerne med samme brugergrænseflade.

En integreret del af Dynamics

Lessor Payroll ligger som en del af systemet, med samme brugergrænseflade.

Brugervenlig og kendt brugergrænseflade

Lessor Payroll til Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Dynamics AX giver en effektiv og fleksibel håndtering af al lønbehandling. Lessor Løn / Payroll er særdeles brugervenligt og benytter den brugerflade og de genveje, som du allerede kender fra Microsoft Dynamics 365 og Dynamics AX. Du finder og betjener Lessor Løn helt som de øvrige standardfunktioner i Dynamics 365 og Dynamics AX.

Stor Fleksibilitet

Fleksibiliteten i Lessor Løn / Payroll sikrer, at de særlige problemstillinger, der måtte være gældende for din virksomhed, vil kunne løses inden for standardmodellen, eventuelt ved hjælp af formel- eller satsberegninger.

 

Udnytter standardfunktionalitet i Dynamics

Lessor ligger som en integreret del af Dynamics 365 /Dynamics AX og hænger sammen med både Finans, Projekt, Tid og fremmøde / Shopfloor og Personale standardmoduler. Det betyder, at du får en effektiv og sikker lønbehandling uden behov for dobbeltindtastninger og besværlige arbejdsgange. Data overføres automatisk til de relevante moduler i Dynamics 365 / Dynamics AX.

Rapporter og udskrifter

Med Lessor Payroll til Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations og  Microsoft Dynamics AX får du mulighed for at lave mange udtræk og rapporter ved hjælp af standardfaciliteterne i Dynamics, som naturligvis også gælder for løn. Du kan også benytte en specifik lønrapportgenerator, der kan hjælpe dig med udskrifterne. Alle rapporter og analyser kan naturligvis viderebearbejdes i fx Excel.

Integrationer til Dynamics 365

Sikker og overskuelig lønadministration

Enkle værktøjer, der minimerer fejlkilder. 

Fravær & restferie

Fravær registreres nemt og opsætningen bestemmer om fraværet udløser et løntræk, eller om der i stedet eksempelvis skal udbetales sygeløn.

Spørgsmål om restferie og feriepenge kan nemt besvares ved at slå op i systemet, da Lessor Løn holder øje med hvor meget ferie medarbejderen har optjent og feriepengehensættelsen håndteres automatisk.

Automatisk finanskontering og bogføring

Finanskonteringen kan dannes automatisk i forbindelse med beregning af lønnen, og man får dermed sporing på alle transaktioner mellem løn og finans, så også afstemninger gøres mere simple

 

Kræver ikke tilretninger

Lessor Payroll kan via opsatte formler have adskillige beregninger kørende samtidigt og kan således udføre komplekse lønopgaver, selv uden tilretninger i systemet. Formler kan eksempelvis styre håndtering af forskellige og individuelle aftaler om feriefri dage. 

Fejl kan opdages og korrigeres i tide

Med Lessor Payroll får man et værktøj, som kan hjælpe med at opdage og korrigere eventuelle fejl. Ved at anvende simuleringer får man mulighed for at finde eventuelle fejl og lave korrektioner inden den endelige lønkørsel. Det giver sikkerhed for at resultatet er korrekt. Det er desuden enkelt at efterregulere løn, opgøre fravær og vedligeholde stamdata. 

Dokumentér dine lønprocesser

Kan andre overtage den kritiske lønudbetaling ved uforudsete hændelser?

Microsolutions “Løndokumentation” er en systematisk beskrivelse og dokumentation af hele lønprocessen, således at det er mulig at håndtere løn i en nødsituation, f.eks. i tilfælde af sygdom.

Med løndokumentationen beskrives og dokumenteres hele lønprocessen. Det sikres dermed, at der altid er et fundament for nødberedskab til lønfunktionen i tilfælde af f.eks. sygdom og ferie. Dokumentationen er detaljeret og dermed vil lønfunktionen kunne varetages af Microsolutions eller inhouse af kollegaer i f.eks. Økonomi- eller HR afdelingen.

Microsolutions Løndokumentation sikrer komplet dokumentation af hele lønprocessen. Fra opsamling af tids- og fraværsregistreringer, over lønberegning og bogføring, indberetning til eIndkomst og pension, dannelse af betalingsfiler, og til afsluttende afstemning/rapportering. Kort sagt sikres dokumentation af hele lønprocessen.

Løndokumentation kan kombineres med en Lønberedskabsaftale, hvor Microsolutions tilbyder at træde til, såfremt, der opstår en akut situation.

Spørg også efter Microsolutions sikkerhedsløsninger til Lessor Payroll. Et godt fundament til at sikre dine løndata.

Sikre data i dit Lessor løn system

Er dine løndata sikret?

Lønsystemer indeholder følsomme oplysninger og data. I mange organisationer er der adskillige personer i virksomheden med rettigheder til hele systemet, herunder administratorer. Det kan betyde, at personer utilsigtet har adgang – også til lønsystemet. 

For at sikre lønsystemets data i endnu højere grad, kan man vælge at supplere standard rettighedsopsætningen i Dynamics 365 og Dynamics AX med “MSA Password”. Det er et ekstra lag af sikkerhed, så kun brugere med det korrekte password har adgang til lønsystemet. MSA Password findes til både Dynamics 365 Finance and Operations og Dynamics AX. Kontakt os via formularen nederst på siden for yderligere information om MSA Password samt pris. 

Få kompetent assistance fra Microsolutions
til Lessor Payroll

Microsolutions er mangeårig Lessor Partner og Microsoft Gold Partner med speciale i Dynamics 365 Finance and Operations samt Dynamics AX. 

Lønteam i Microsolutions

Vi har en solid base af kunder, som anvender Lessor Payroll med både Dynamics 365 Finance and Operations og Dynamics AX. Få assistance fra Microsolutions lønteam, som består af tre kompetente konsulenter. Vi er altid klar til at hjælpe, og vi holder dig løbende orienteret om opdateringer og nyheder i øvrigt. 

Interesseret i at vide mere?

Tag fat i os for en uformel samtale om mulighederne med Lessor Payroll. Vi tager gerne en drøftelse af hvilke muligheder der er for support til eksisterende løsninger og implementering af nye Lessor-løsninger. Vi er klar til at hjælpe dig videre.  

Microsolutions er Gold Certified Partner i Dynamics 365
Lessor løn Payroll - Lønsystemet til Dynamics 365

[sg_popup id=57]

Kontakt

Ønsker du mere viden om løn løsningerne med Lessor Payroll og mulighederne med løsningen, så kontakt os på telefon +45 7560 2480 eller udfyld formular herunder.