Projektmodel og metode til implementering

af Dynamics 365 for Finance and Operations

Microsolutions’ Workshopmodel – din garanti for et succesfuldt ERP-projekt

Et godt partnerskab er forudsætningen for en succesfuld implementering af en ny ERP-løsning

Microsolutions’ projektmodel og metode til implementering af Dynamics 365 for Finance and Operations tager udgangspunkt i en velafprøvet workshop-model, som skaber grundlaget for et stærkt partnerskab og definerer arbejdsprocesserne, der styrer projektet sikkert i mål.

Microsolutions’ metodeapparat til implementering

Projektmodel for implementering af Dynamics 365 for Finance and Operations

Microsolutions’ projektmetode er grundlæggende baseret på Microsoft Sure Step og Lifecycle Services, som er en struktureret tilgang til implementering af Microsoft Dynamics produkter.

Den består af fem faser:

Hver af faserne består af en række aktiviteter inkl. forudsætninger. Det er specificeret, hvem der har ansvaret for udførelse af den enkelte aktivitet.

Modellen er udarbejdet på baggrund af vores erfaring fra en lang række projekter, og den har igennem årene bevist sit værd. Modellen tilrettes løbende efterhånden, som Dynamics 365 udvikler sig.

Modellen kan med fordel anvendes sammen med vores procesværktøj, der intuitivt synliggør processer inkl. flowdiagrammer, videoer og andre former for guides i et værktøj, som ligger i forbindelse med din Dynamics løsning. 

samarbejde i fokus ved implemnteringer af Dynamics 365

Samarbejde – vejen til succes

Samarbejde og kommunikation mellem dig som kunde og os som leverandør er altafgørende. 

Kun med grundig information om din virksomheds styringsbehov, processer, særlige funktioner m.m. kan vi designe den løsning, der modsvarer din virksomheds behov. 

Tilsvarende har du som kunde ikke et kvalificeret grundlag for at træffe de rette designvalg uden Microsolutions’ indsigt og rådgivning om Dynamics 365’s muligheder og begrænsninger.

Anvend procesværktøj i forbindelse med implementering

Del processer og undervisningsmaterialer

Microsolutions anbefaler at anvende procesværktøjet WorkModel til Dynamics 365 i implementeringsprojekter. 

Vi anvender det sammen med implementeringsværktøjet fra ”scoping” af projektet og til at holde overblikket ved workshops og kravsspecifikation. 

Dokumenter og viden samles i WorkModel og er tilgængeligt for alle involverede parter, herunder direktion, projektledelse, fagkonsulenter procesejere og superbrugere.

Mere viden?

Vil du vide mere om, hvordan Microsolutions implementerer Dynamics 365 for Finance and Operations, så udfyld kontaktformularen eller tag fat i os på telefon +45 7560 2480.

Bestil brochure og mere information om implementering af Dynamics 365