Microsoft PowerApps

Oplev mulighederne med Power Apps

Microsoft Power Apps er en værktøjskasse til at bygge apps og udvide brugen af de løsninger, man allerede anvender. Power Apps er gode til at visualisere og opdatere data med udgangspunkt i brugerens rettigheder. Endvidere er Power Apps gode til at binde data sammen fra alle mulige forskellige kilder. 

Power Apps giver applikationerne en omfattende forretningslogik, der kan bruges til at flytte manuelle arbejdsgange til digitale og automatiserede processer. Den gør forretningen agil, da Power apps er lette at bygge. Det er derfor muligt at bygge nye apps i takt med, at virksomheden udvikler sig.

Power Apps kan udvide funktionalitet i ERP-løsningen

Integrationer Dynamics 365 og billing systemer og afregningssystemer

Brug Power apps til at digitalisere manuelle processer og udvide funktionalitet.

Traditionelt set er tilpasninger til ERP-systemet blevet kodet som en integreret del af ERP-løsningen. Med Power Apps vil udvalgte tilpasninger til ERP-systemet nu også kunne udvikles som Power Apps. 

Særligt ERP-løsningen Dynamics 365 Finance and Operations, som Power Apps deler teknologi med, åbner mulighed for løsninger med integration til ERP-systemet.

Der er fordele ved at anvende Power Apps i sammenhæng med dit ERP-system, f.eks. i nedenstående situationer:

  • Til samling af informationer fra flere forskellige systemer i en visning.
  • Når man ønsker at drage fordele af de specielle muligheder som smartphones og tablets stiller til rådighed, herunder fotofunktionalitet, læsning af stregkoder, visning af kortudsnit m.m.
  • Når der er tale om lette brugere, som allerede har erfaring med brug og navigering på smartphone og devices.
  • Til digitalisering af manuelle processer.

WhitePaper

Download whitepaper med nyttige tips om Power Apps i sammenhæng med Dynamics 365 Finance and Operations

Læs hvordan Power Apps kan være en værdifuld tilføjelse til Dynamics 365 Finance and Operations, og hvordan man med Power Apps kan opbygge brugerdefinerede applikationer og løsninger, der passer til virksomhedens behov. 

AdobeStock_186908320_iPad_Hoejformat_Fri

Ja tak, jeg vil gerne have tilsendt whitepaper om Power Apps til Dynamics 365

Power Apps og integrationer

Selvom Power Apps er rigtig gode til at forbinde data, er det en app, og den kan ikke dække integrationsbehovet for mange virksomheder. 

Apps fungerer ved, at de henter og præsentere data for brugeren. Det er også muligt at opdatere data i en løsning f.eks. Dynamics 365 Finance & SCM via en app.

Integrationer fungerer ved at data flyttes fra et system til et andet og har oprindelse i master-systemet. Integrationer er rigtig gode til at flytte store mængder af data. 

Apps kan ikke erstatte integrationsbehovet, da ingen data flyttes. Behovet for integrationer forventes derfor at fortsætte ved brug af Power Apps.

Power apps erstatter ikke behovet for integrationer mellem virksomhedens systemer og løsninger.

Microsolutions og Power Apps

Microsolutions
Microsoft Dynamics 365
Dynamics AX

Dedikerede kompetencer til Power Apps

I Microsolutions finder du dedikerede konsulenter og komptencer til Power Apps og  Power Platform-løsninger. Power Apps konsulenterne i Microsolutions har samtidig et godt kendskab til mulighederne i sammenhæng med ERP-løsningerne Dynamics 365 FO og Dynamics AX.

Microsolutions kan derfor både rådgive og også bistå med udvikling af Power Apps i det omfang du ønsker. 

Kontakt Microsolutions via kontaktformularen nederst på siden eller på telefon +45 7560 2480. Vi tager gerne en uforbindendende drøftelse om muligheder.

Hvad er Microsoft Power Apps?

Individuelle apps til virksomheder

Microsoft Power Apps er en værktøjskasse til at bygge apps og bruge de apps, man selv har bygget. Vi er vant til at bruge apps i vores hverdag eks. Google Maps, Messenger osv.

Power Apps bruger den eksisterende app-viden til at forbinde data på tværs af systemer med apps, der retter sig mod lette brugere, som ikke nødvendigvis er tunge ERP-brugere.

De kan f.eks. bruges til at udvide den funktionalitet, der ligger i Dynamics 365 Finance & SCM og til at forbinde til data, uanset om det er fra den underliggende platform (eks. Dataverse), i forskellige datakilder online, eller i lokale miljøer som Office 365, Sharepoint, Dynamics 365, Microsoft Teams, SQL-databaser eller tilsvarende.

Styrk forretningen med apps

Power Apps kan gøre virksomheder mere konkurrencedygtige ved at forbedre og digitalisere deres forretningsprocesser. Se tre eksempler på, hvordan Power Apps kan bruges til at forbedre forretningen i produktions-, logisik-, og servicevirksomheder.

Lad Microsolutions hjælpe

Microsolutions tilbyder hjælp til opbygningen af Power Apps, ligegyldigt om du gerne selv vil bidrage til arbejdet, eller du ønsker en leverandør, der kan stå for udviklingen af Power Apps. 

Vi har dedikerede kompetencer til Power Apps, Power Automate og de øvrige løsninger på Power Platformen. Hvis du anvender Dynamics har de endda kendskab til både Dynamics 365 / Dynamics AX og kan integrere løsningerne, 

Power Apps

Hvorfor Power Apps?

Forbind dine løsninger med state-of-the-art Power Apps.

Best of breed

Det er sjældent, at man kun har en ERP-løsning i virksomheder i dag. Oftest bruger virksomheder ”best of breed” konceptet til at få de bedste IT løsninger til de forskellige forretningsområder (uafhængig af IT-leverandør). ”Best of breed” skaber behov for en teknologi til vidensdeling og informationsudveksling på tværs af systemer og producenter.

Microsoft Power Apps gør netop det. Det er en platform, der forbinder systemer og data fra alle mulige forskellige kilder bl. a. Dynamics 365, Excel, Word, SAP, Oracle, billeder, videoer. Interfacet er brugervenligt for alle typer medarbejdere i virksomheden. 

Et fokusområde for Microsoft

Power Apps er et fokusområde for Microsoft. Det betyder at man både nu og formentlig også fremover vil opleve, at Microsoft løbende udvikler Power Apps. 

Oplev state-of-the-art teknologier med Power Apps.

Byg en Power App

At bygge Power Apps

Det er relativt enkelt at bygge Power Apps, fordi designinterfacet til simple Power Apps er målrettet mod lette brugere uden udviklererfaring.

Dog skal man have en forståelse for, hvad en app er, og hvordan man binder tingene sammen. Hvis man er velbevandret i Excel og de funktioner, der findes i Excel, så er det en fordel i udviklingssammenhæng. Der er også et designinterface til udviklere, der gør det muligt at bygge mere avancerede apps. Man kan bygge apps via templates (Canvas apps) eller fra bunden (model-driven apps). Se mere herunder.

Det er let at bygge Power Apps med det brugervenlige designinterface. Til venstre ses interfacet til at bygge en Power App. Til højre, på mobiltelefonen er Power App'en. Denne app er et eksempel med Mixed reality. App'en viser en gaffeltruck på et lager i 3D og virkelig størrelse.
Designinterface til at bygge en canvas Power app.

Canvas apps

Canvas apps skal ses som et tomt lærred, hvor brugeren selv kan bygge apps fra bunden, som de ønsker dem – helt uden programmering. 
Via enkle og intuitive drag-and-drop værktøjer, kan brugervenligheden  designes præcis efter forretningens behov og ønsker. Denne type af forretningsapplikationer er tænkt til simpelt og specifikt brug, som eksempelvis at aflevere udgiftsbilag, der skal forbindes til andre datakilder som Sharepoint, Power BI, Dropbox eller tilsvarende.

Model-driven apps

Model-driven apps bruger forretningsregler, flows og visninger som nemt kan konfigureres. Denne type af applikationer passer bedst til komplekse scenarier, der kræver flere funktioner og et Unified Interface (UX). 

Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service og Customer Insights er alle eksempler på Model-Driven Power Apps bygget på Power Platformen.

Designinterface til at bygge en model-driven Power app.

Power Apps og Produktion

Et eksempel på brug af Power apps i en produktionsvirksomhed

En produktionsvirksomhed har en omfattende produktion med mange forskellige maskiner. Virksomheden bruger Dynamics 365 Finance & SCM som primære ERP-system. Vedligeholdelsessystemet for produktionsudstyret ligger uden for ERP systemet. Når produktioner skal planlægges, skal der tages højde for, hvilke maskiner er ude af drift pga. reparation eller eftersyn. Uden Power Apps vil det være en manuel proces, der indebærer at slå op i vedligeholdelses-systemet, hver gang produktioner skal planlægges, for at sikre at de ønskede maskiner er til rådighed for brug.

Byg en app til produktionsplanlægning

Virksomheden kan derfor bygge en Power App, som kan ses fra Dynamics 365 Finance & SCM eller anden enhed. Denne app kan slå op i vedligeholdelses-systemer, når produktioner planlægges og give en automatisk status om produktionen kan lade sig gøre eller om en eller flere maskiner er ude af drift. Den vil også kunne foreslå nye datoer for de produktioner, der ikke kan lade sig gøre. Derved, vil medarbejderen hurtigt kunne planlægge produktioner uden om maskinerne, der er ude af drift.

Produktionsstyring med Dynamics 365

Brug Power apps til produktionsplanlægning når informationer kommer fra forskellige systemer f.eks. dynamics 365 Finance & SCM og et vedligeholdelsessystem.

Brug Power Apps til at forbedre værkførens arbejde i produktionsrummet.

Byg en Power App til værkføren i produktionsrummet

Alternativt, ville det også være muligt at bygge en app til telefonen, der effektiviserer værkførerens arbejde, ved at give værkføreren mulighed for at tilgå data i vedligeholdelsessystemet fra produktionsrummet. Værkføreren ville f.eks. kunne se drift- og vedligeholdelsesstatus på maskinerne, mens værkføreren er i produktionsrummet.

Power Apps og logistik

Et eksempel på brug af Power apps i en logistikvirksomhed

En logistikvirksomhed ønsker at spore deres pakker ved hjælp af informationer fra PostNord. De bruger Dynamics 365 Finance & SCM som primært ERP-system. De skal kunne tilgå informationerne som app og som skærmbillede i Dynamics 365 Finance & SCM.

Hver gang en pakke sendes, sker det gennem PostNord. PostNord sender et track and trace-nummer retur til virksomheden og track and trace gemmes i Dynamics 365. Hvis pakken skal spores, er der behov for en app.

 

Brug Power Apps til at forbinde til eksterne systemer ved pakkehåndtering.

Intrastat til Dynamics 365 og Dynamics AX
Brug Power Apps til logistikvirksomheder.

Byg en app til sporing af pakker

Til sporing kan man bygge en Power App, som automatisk tager track and tracenummeret fra Dynamics 365 Finance & SCM, og slår pakkens placering op på PostNords hjemmeside og melder tilbage til medarbejderen, hvor langt pakken er nået. Denne app kan tilgås og vises som en del af et skærmbillede direkte inde i Dynamics 365 Finance & SCM, og som uafhængig app. Derved, kan Power App’en som virksomheden selv har bygget forbedret arbejdsgangen for medarbejderne i logistikvirksomheden.

Power App og Service

Et eksempel på brug af Power apps i en Servicevirksomhed

En servicevirksomhed har teknikere, der kører mellem kunder hver dag. Servicevirksomheden bruger Dynamics 365 Finance & SCM som primærr ERP-system. I dette system ses serviceordrerne for teknikerne. På ordren beskrives ruteinformationerne som kundenavn og adresse. At finde ruten er en manuel proces, der indebærer at teknikeren slår ruten op. Det er en tidskrævende proces, da der ofte er mange stop på ruten osv.

Byg en app til serviceordre ruter

Servicevirksomheden ville derfor kunne bygge en app, der via serviceordren fra Dynamics 365 Finance & SCM og Google Maps foreslår en rute til teknikeren. Denne app ville effektivisere teknikerens arbejde, ved at automatisk foreslå den bedste rute og alternative ruter. Informationen er tilgængelig, der hvor medarbejderen skal bruge den: i Dynamics 356 Finance & SCM eller på mobiltelefonen på farten.

Brug Power apps til at forslå den bedste rute for din serviceteknikker.

PowerApps og meget mere end det

Udforsk hele Microsoft Dynamics 365 frameworket ved at vælge områder fra figuren herunder. 

Effektiv og fleksibel platform

Power Frameworket er tæt integreret med hele Dynamics 365 og de enkelte applikationer i frameworket. Den samlede platform indeholdende Dynamics 365 og hele Power Platformen understøtter effektivt samarbejdet på tværs af organisationen og kan vokse med virksomhedens behov.

Klik i illustration og læs mere om Dynamics 365 og Power platformen.

Vil du vide mere om Microsoft PowerApps?

Udfyld formular herunder eller ring til os på +45 75 60 24 80 og få en dialog om mulighederne med Power Apps i din virksomhed.