Energi & Service

Dynamics 365 optimerer styringen af forretningen med adgang til alle relevante oplysninger.

Dynamics 365 til forsynings- og servicevirksomheder

– optimerer virksomhedens drift og service.  

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations skaber gennemsigtighed og tilbyder unikke styringsredskaber i hele virksomheden. Det er både til finans og indkøb, service og projekter. Med Dynamics 365 Finance and Operations fås en løsning, der optimerer arbejdsgange på tværs af hele organisationen. 

Stærk finansiel styring

Dynamics 365 Finance and Operations findes veludbyggede værkøjer til understøttelse af de kendte finansielle funktioner. Skab overblik og øg effektiviteten med avanceret bogføring, budgetlægning, håndtering af udeståender, udgiftsstyring, likvitetsstyring, rapportering, konsolidering og regnskabsaflæggelse med Dynamics 365. Finance applikationen er særdeles veludbygget inden for disse discipliner, så forvent en både bred og dyb funktionalitet.

Ydermere kan data i kraft af samspil med de stærke Power BI værktøjer præsenteres i overskuelige dashboards og give både ledelse og den enkelte medarbejder indsigt og styringsredskaber.

Læs mere herunder eller kontakt os for at få en grundig indføring i funktionerne til Energi- og servicevirksomheder.

dynamics 365 Finance - kreditoroversigt
Workflow- og projektstyring

På forkant med alle projekter

Dynamics 365 har værktøjer, som håndterer projektstyringens mange facetter. 

Udnyt de intuitive funktioner til planlægning og opfølgning på projekter med håndtering af ressourcer, tidsplaner og fremdrift i projekter – samt løbende opfølgning på udgifter, ressourceforbrug og økonomi i projektet. Der findes udbyggede værktøjer, der giver overblik over hele eller dele af økonomi og projekter. Med de stærke styringsredskaber får man optimale muligheder for opfølgning og korrigerende handlinger mens der endnu er tid. 

Værktøjerne til projektstyring findes i applikationerne Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Project Operations, som er forbundet. Læs mere om hele Dynamics 365 Frameworket her.

Energi selskaber reference

SEV er den største energileverandør på Færøerne. Beliggende midt i det nordlige Atlanterhav lever færinger i sameksistens med naturen. Som hovedleverandør af energi har SEV stået over for udfordringen at skulle imødekomme bæredygtig energiudfordring. Kombination af vandkraft og vindkraft gør 50% af den færøske energiforsyning bæredygtig. 

SEV har Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain fra Microsolutions. Som en del af projektet er der lavet integration til ladestandere, så data flyder direkte ind i Dynamics 365. Integrationen til ladestandere skal være med til at sikre, at virksomheden kan være blandt de førende inden for grøn energi.

Birgir Christiansen, Roknskapardeildin i Elfelagið SEV

“Vi har tillid til Microsolutions. De kender vores forretning og behov, og formår altid at finde en løsning, der passer til den metode og de processer, som vi – som forsyningsselskab – arbejder med.”

Integrer afregning- og overvågningssystemer med Dynamics 365 

Udtræk data og forbind relevante systemer med  Dynamics 365 Finance and Operations. Med Microsolutions Integration Framework får du på en enkel og overskuelig måde alle fordelene med sammenhængende systemer og datasæt ved at integrere f.eks. billing- og afregningssystemer eller IOTovervågningsløsninger eller helt andre løsninger med Dynamics 365 Finance and Operations. 

Læs mere om Microsolutions Integration Framework, som på en enkel og sikker måde kan etablere valide integrationer og lette efterfølgende vedligeholdelse af integrationerne. 

Processerne i service- og forsyningsvirksomheder
understøttes effektivt i Dynamics 365 Frameworket

 

Effektiv og fleksibel platform

Mange af processerne i Serviceorienterede virksomheder samt virksomheder inden for energiforsyning vil kunne effektiviseres med værktøjer fra Microsoft Dynamics 365 suiten, som findes i overblik her. Specielt kan nævnes applikationerne “Finance“, “Project Operations“,”Field Service” og “Customer Service“. 

Microsolutions giver gerne input til hvordan din virksomhed kan effektiviseres ved hjælp af Dynamics 365.

Klik i illustration og læs mere om Dynamics 365.

Add-ons til Dynamics 365

Microsolutions tilbyder en bred palette af stærke add-ons til både Dynamics 365 for Finance and Operations og til Dynamics AX som understøtter virksomheder inden for service- og energisektoren. Add-ons er tillægsløsninger, der i samspil med Dynamics kan lette virksomhedens interne arbejdsgange, spare ressourcer og øge effektiviteten.

Med tillægsløsningerne, som er udviklet af Microsolutions eller vores partnere, forstærker vi de gode funktioner, som Microsoft Dynamics indeholder som standard. 

Procesværktøj til Dynamics 365 

Skab overblik over processer og undervisningsmaterialer m.m. Læs om Microsolutions Workmodel.

support

Effektive værktøjer til serviceorganisation

Dynamics 365 og Service

Med Dynamics 365 Suiten får medarbejderne de ideelle værktøjer til at yde en service i topklasse til virksomhedens kunder. 

Med backbone i ERP-systemet Dynamics 365 Finance and Operations suppleret med applikationen Project Operations til projektstyring, Field Service til styring af services på eksterne lokationer og applikationen Customer Service til administration af kundehenvendelser, tickets m.m. Organisationen får således stærke digitale systemer til at understøtte hele serviceorganisationen. 

Optimal service til kunder

Den brede vifte af funktionalitet inden for service i Dynamics 365 giver virksomhedens medarbejdere optimale serviceværktøjer og skaber tilfredse kunder.

Løsningerne tilbyder en udvidet funktionalitet, herunder alt fra ticketsystemer, styring af telefon og online support, historik på enheder og sager, planlægning og besøg af teknikere og montører, ruteplanlægning og endda mulighed for online videosupport til teknikere i marken. 

Tag fat i Microsolutions for yderligere dialog og sparring.

service

Vedligehold og service på interne anlæg

Med Asset Management til Dynamics 365 Finance and Operations får man rigtig fine værktøjer til vedligeholdesen af den eksisterende anlæg, installationer, maskiner og udstyr. Ligegyldigt om vedligehold er planlagt eller “on-demand”. Vedligehold kan planlægges ud fra kompetencer, placeringer og typer. Forbrugt tid kan registreres og historik følges på alle enheder. 

Vælg en Dynamics-partner med branchekendskab

Microsoft Dynamics 365

Få en partner, der kender processer, løsninger og arkitektur inden for forsyning og servicevirksomhed. Microsolutions har erfaring og kompetencer inden for denne sektor og et detaljeret kendskab til processer, værdikæder og gængse arbejdsgange.

Et tæt, tillidsbaseret samarbejde er for Microsolutions en af grundstenene, når vi implementerer et nyt ERP-system. Vores erfaring viser, at langvarige relationer skaber værdi og en bedre løsning. Vores lange erfaring med udvikling og etablering af Dynamics giver sikkerhed for, at man som kunde får en gennemtænkt og solid løsning, der kan skabe værdi for hele forretningen.

Microsolutions tilbyder at styre hele implementeringen af Microsoft Dynamics 365-projektet fra start til slut. Vi tager udgangspunkt i vores  velafprøvede projektmetode, der i sammenhæng med Microsolutions procesværktøj “Workmodel” gør en forskel – både under og efter implementering. Microsolutions fungerer som sparringspartner under hele forløbet. Efter endt implementering står Microsolutions til rådighed med den fornødne driftssupport – alt efter virksomhedens behov.

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan give værdi til din virksomhed på telefon: +45 75 60 24 80 eller udfyld formularen herunder.