Større effektivitet og bedre kunderejse

Eltwin-case

Agil proces bragte Eltwins CRM-projekt i mål før tid

Med effektiv involvering af alle interessenter kunne Microsolutions implementere Eltwins nye Microsoft Dynamics 365 Sales system på blot 6 uger.

Implementering af 
Microsoft Dynamics 365 Sales

Udfordring

Løsning

Resultat

Koncentreret vækst stiller nye krav

Tilbage i 2014 blev Eltwin opkøbt af NIBE Group og indgik dermed i en koncern på 120 virksomheder med 16.000 ansatte. Moderselskabet blev samtidig den største kunde, hvilket medførte en markant fælles vækst. 

Den positive udvikling flyttede imidlertid også fokus væk fra det eksterne salg, og det var den udfordring, Sales Manager Lars Schjønning tog fat i, da han kom til Eltwin i starten af 2022.

Salgsafdelingen oplevede en betydelig udvidelse med etableringen af en ny Controls-enhed, og afdelingen forventes at vokse yderligere i de kommende år.

Et andet vigtigt led i den udadrettede salgsstrategi var at professionalisere salgsprocesserne. Det tidligere CRM-system, som aldrig var slået rigtigt igennem, blev skrottet, og Lars Schjønning satte en ny dagsorden: 

”Vi havde brug for nogle værktøjer, som kunne understøtte den nye strategi og kunderejsen – herunder det digitale salg – samtidig med, at de interne indsatser og enheder blev bundet bedre sammen. 

Her var Microsoft Sales et sikkert valg ud fra mine tidligere erfaringer, og Microsolutions var den oplagte samarbejdspartner, da de har en god forståelse af vores virksomhed og er i stand til at sikre en smidig integration til vores ERP-system.”

Agil proces gav hurtigt de ønskede resultater

Microsolutions blev inddraget i projektet lige fra starten og bidrog til en behovsafdækning, der satte rammerne for det videre arbejde.

Rådgivningen havde ifølge Lars Schjønning stor betydning for projektets udvikling: 

”Det var helt afgørende, at Microsolutions havde det fornødne overblik og fra starten gjorde os opmærksom på, at der også var andre dele af virksomheden, som havde nogle behov, vi skulle medtænke i projektet”. 

For Lars Schjønning var det også vigtigt, at alle relevante funktioner blev inddraget i processen, så de ikke fik trukket noget ned over hovedet:

”Microsolutions havde udarbejdet en klar plan over de faser, vi skulle igennem, og vi blev hurtigt enige om at tage udviklingen i nogle bidder, så medarbejderne hele tiden kunne følge med. Hver uge holdt vi et møde, hvor vi tog udgangspunkt i deres spørgsmål og respons, så Microsolutions kunne arbejde videre derfra. Det fungerede fantastisk, og den agile proces bragte os tilmed i mål et godt stykke tid før forventet. Nu har jeg jo været gennem processen nogle gange før i tidligere jobs, men det her er klart det bedste forløb, jeg har oplevet – med god dialog mellem funktionerne og løbende test, tilretning og sign-off. Det hele blev hjulpet godt på vej af en høj grad af proaktivitet og fleksibilitet fra Microsolutions side.”

Microsolutions var den oplagte samarbejdspartner, da de har en god forståelse af vores virksomhed og er i stand til at sikre en smidig integration til vores ERP-system.” 

Lars Schjønning, Sales Manager

Større effektivitet og bedre kunderejse

Da alle stabsfunktioner har været inddraget i processen, har indkøringen af systemet fået en god start. Lars Schjønning mærker tydeligt, at brugerne tager systemet til sig og kan se fordele ved de nye salgsværktøjer: 

”For at implementeringen af systemet skal lykkes, skal det starte med ledelsen og forplante sig ned i organisationen. Vi er blot lige startet, men der er ingen tvivl om, at det på sigt vil have en meget stor værdi for os med en forbedret styring og overskuelighed, højere effektivitet plus bedre vidensdeling og service. På de ugentlige salgsmøder mærker vi allerede en positiv effekt.

Microsolutions har været rigtig gode til ikke bare at afdække, hvad vi har brug for her og nu, men også hvordan behovet ville udvikle sig over de kommende år. Vi har fået en værdifuld sparring og rådgivning, som hele tiden har hjulpet os i den rigtige retning. Det betyder meget, at Microsolutions konsekvent har fulgt op på tingene og hjulpet os med at tage højde for de næste step i udviklingen. Det er en meget foranderlig verden, vi lever i, men nu er vi i færd med at opbygge en kultur og nogle redskaber, der gør os bedre i stand til at tackle udfordringerne.”

Eltwin_logo_white

 

Eltwin Group består af fire brands: Eltwin, Eltwin Hyper, Eltwin IC og Eltwin Motron. I 2014 blev gruppen en del af NIBE Group – en global organisation med 120 virksomheder og mere end 16.000 ansatte. NIBE udvikler, producerer og markedsfører en bred vifte af miljøvenlige, energieffektive løsninger til indeklimakomfort i alle typer ejendomme samt komponenter og løsninger til intelligent opvarmning og styring i industri og infrastruktur.

Lars Schjønning, Sales Manager hos Eltwin

”Det var helt afgørende, at Microsolutions havde det fornødne overblik og fra starten gjorde os opmærksom på, at der også var andre dele af virksomheden, som havde nogle behov, vi skulle medtænke i projektet.”

Kontakt

Vil du vide mere om implementering af Dynamics 365 Sales?

Kontakt os på telefon +45 75 60 24 80 eller udfyld nedenstående formular, så vender vi tilbage.