Brexit med Dynamics 365 / Dynamics AX

Brexit med Dynamics 365 / Dynamics AX

 

Læs hvordan du håndterer Brexit med en Dynamics 365 for Finance and Operations / Dynamics AX.

 

Storbritannien forlader officielt EU den 31. oktober 2019. Hvordan danske virksomheder skal håndtere dette, vil afhænge af om det bliver med eller uden en udtrædelsesaftale.

 

Med udtrædelsesaftale

Såfremt udtrædelsesaftalen godkendes, vil de nuværende regler som udgangspunkt gælde frem til 31. december 2020 og muligvis et eller to år yderligere, hvis overgangsordningen forlænges. Danske virksomheder vil således tidligst kunne opleve ændringer fra 1. januar 2021.

Ingen udtrædelsesaftale

Hvis briterne forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der importerer eller eksporterer varer og tjenesteydelser til/fra Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med lande uden for EU. Storbritannien vil da overgå til at være et såkaldt tredjeland i forhold til EU. Det vil således være gældende fra den 1. november 2019.

Se mere herunder..

 


Indhold

   

1.

 

Kilder til information om hvordan din virksomhed skal forholde sig til Brexit.

 

2. Sådan opsætter du din Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics AX, såfremt briterne forlader EU uden udtrædelsesaftale.

 

 


 

1. Kilder til information om Brexit.

Der kan være vigtig information vedr. Brexit at hente hos

SKAT.dk
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2285604

Udenrigsministeriet
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/brexit/

Virk.dk
Tjekliste, der gør din virksomhed klar til Brexit:
https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste

 

 


 

2. Brexit i Dynamics AX / D365 FO

Nedenstående skærmbilleder stammer fra en Dynamics 365 for Finance and Operations (også kaldet D365 FO). De fleste findes under den samme sti og på samme sted i Dynamics AX.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os meget gerne.

Såfremt Storbritannien skal håndteres som et Tredjeland i stedet for et EU land skal følgende ændring af opsætning foretages:

Lande/områdetype skal ændres fra EU til Tredjeland:

 

 

 

Egenskaber for udenrigshandel Dynamics 365

Momsgruppe

Momsgruppen på debitorer og kreditorer fra Storbritannien skal ændres fra en EU momsgruppe til en Tredjelands momsgruppe.

 

Opsætning kan være forskellig, men som udgangspunkt bør der være en momsgruppe til hhv.

 

  • Indenrigshandel
  • EU Handel
  • Tredjeland / Andre

 

Momsgruppen for debitorer finder du på Faneblad Faktura og levering:

 

Momsgruppen for debitorer finder du på Faneblad Faktura og levering

 

Momsgruppen for kreditorer finder du på Faneblad Faktura og levering:

 

Grupper

 

 

 

Såfremt debitorer og kreditorer er opdelt i grupper som f.eks.

 

  • DK
  • EU
  • Andre

skal gruppen på hhv. debitorer og kreditorer fra Storbritannien også ændres fra “EU” til “Andre”, da kontering, herunder samlekonto, formentlig er forskellig på grupperne.

Grupperne finder du på:

 

 

 

Faneblad Generelt

 

Posteringsprofil

Som udgangspunkt vil det være nok at skifte hhv. debitor- og kreditorgruppe på kunder og leverandører fra Storbritannien, da grupperne burde være indeholdt i den eksisterende opsætning af posteringsprofiler.

Men såfremt du vælger at oprette en ny debitor-/kreditorgruppe til brug for kunder i Storbritannien, f.eks. med brug af en separat finanskonto, skal du sikre dig, at grupperne også er indeholdt i posteringsprofilen.

 

 

 

 

Finansdimensioner

Såfremt du har angivet finansdimensioner på enten debitorer eller kreditorer, der anvendes til afgrænsning m.v. på EU-lande og Tredjelande, skal disse også ændres.

Overgangsperiode

I en eventuel overgangsperiode med en kendt skæringsdato for Brexit kan det være nødvendigt at kontrollere, om hhv. salgs- og indkøbsordrer bliver håndteret korrekt eller om noget opsætning på enten ordrehoved eller –linjer skal ændres:

EKSPORT

Salgsordre med status Åben:

Kontroller, at salgsordren har korrekt momsgruppe og Udenrigshandel-oplysninger tilknyttet, forinden salgsordren opdateres til status Leveret.

Salgsordre med status Leveret:

Disse salgsordrer har allerede dannet Intrastat poster. Posterne kan dog manuelt slettes.

Eventuel fejlbogføring kan omposteres.

Salgsordre med status Faktureret:

Bogføring er foretaget, ligeledes er Intrastat og EU-Listesystemposter dannet.

Salgsordre kan kun ændres med tilbageførsel eller ompostering samt redigering af Intrastat og EU-listesystem poster forinden disse indberettes.

Fritekstfaktura:

Fritekstordre med status Igangværende kan stadig redigeres, hvorimod fritekstordre med status Fuldført kun kan ændres med tilbageførsel eller ompostering samt redigering af Intrastat og EU-listesystem poster.

IMPORT

Indkøbsordre med status Åben:

Kontroller, at indkøbsordre har korrekt momsgruppe og Udenrigshandel-oplysninger tilknyttet, forinden indkøbsordre opdateres til status Modtaget.

Indkøbsordre med status Modtaget:

Disse indkøbsordrer har allerede dannet Intrastat poster. Posterne kan dog manuelt slettes.

Eventuel fejlbogføring kan omposteres.

Indkøbsordre med status Faktureret:

Bogføring er foretaget, ligeledes er Intrastat og EU-Listesystemposter dannet.

Indkøbsordrer kan kun ændres med tilbageførsel eller ompostering samt redigering af Intrastat og EU-listesystem poster, forinden disse indberettes.

 


 

Kontakt

Vil du vide mere om opsætningen til Brexit eller drøfte mulighederne med Dynamics AX /Dynamics 365 for Finance and Operations, så kontakt os. Vi er altid til rådighed for en uforpligtende dialog.

 

 

    Share this post