Ny bogføringslov træder i kraft 1. juli 2024

Ny bogføringslov træder i kraft 1. juli 2024

Regnskaber i Excel og opbevaring af bilag i farverige ringbind på kontoret, er snart fortid.

For at opfylde de nye lovkrav, er digitalisering af bilag afgørende. Der er ingen vej udenom.

Den nye bogføringslov kræver desuden at du benytter et af de systemer, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen.  På listen finder du bl.a. Microsoft Dynamics 365 Finance.

Til gengæld er Dynamics AX ikke på listen. Bruger I dette system, skal der muligvis foretages nogle justeringer inden starten af første regnskabs- eller indkøbsperiode efter 1. juli 2024.

Tidslinje

De forskellige etaper af den nye bogføringslov beskrives mere detaljeret i dette afsnit.

1. januar 2024:

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde en liste over de registrerede digitale standardsystemer, som lever op til kravene.

1. juli 2024:

Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standard bogføringssystem, skal bogføre digitalt fra denne dato.

Det gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar).

Det er i øvrigt værd at gøre opmærksom på at startdatoen for virksomhedens regnskabsår, afgør hvornår de skal begynde at bogføre digitalt. Se eksempler nedenfor:

  • Starter regnskabsperioden 1. juli, gælder reglerne fra 1. juli 2024.
  • Starter regnskabsperioden 1. januar, gælder reglerne fra 1. januar 2025.
  • Starter regnskabsperioden 1. april, gælder reglerne fra 1. april 2025.

1. januar 2025

Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt fra denne dato.

Det gælder, som med førnævnte gruppe, fx aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar).

2026

Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår (2024 og 2025) var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt.

Det gælder enkeltmandsvirksomheder, virksomheder omfattet af regnskabsregler i lovgivningen om finansielle virksomheder samt interessentskaber og kommanditselskaber, hvor minimum en fysisk person deltager som interessent eller komplementar.

Er du klar til den nye bogføringslov?

Hvis ikke, hjælper vi dig gerne med overgangen til et system der møder lovkravene, uanset om I allerede er i gang med processen eller ikke er startet endnu.

Har du spørgsmål relateret til de digitale krav vedr. bogføringsloven, kontakter vi dig også gerne.

Udfyld blot formularen:

Share this post