Søg midler fra digitaliseringspuljen

Søg midler fra digitaliseringspuljen

smv:digital

Det er nu du skal søge, for at få støtte til digitaliseringsprojekter

Ovenpå COVID-19 krisen har regeringen lanceret et stort støtteprogram inden for rammerne af smv:digital.

Der er nu åbnet for en ny pulje på DKK 60 mio. Den indeholder flere områder/puljer hvorfra man kan ansøge om midler. 

God vej til tilskud

Vi oplever, at digitaliseringspuljen er relevant i forbindelse med ERP- og CRM-projekter. Der kan ansøges om op til DKK 100.000 fra Digitaliseringspuljen, og erfaringen viser, at det er en god og farbar vej uden en unødig besværlig ansøgningsproces. 

Ræk gerne ud til Microsolutions, hvis du har behov for estimater på projekter eller udveksling af erfaringer. Midlerne er målrettet virksomheder med 3-249 ansatte.

Læs om programmerne her:

smv:digital

Digitaliseringspuljen under smv:digital

Share this post