Lessor Payroll | Løn til Dynamics

Lessor Payroll tilbyder et fleksibelt og komplet lønsystem, som ligger integreret i både Dynamics 365 Finance and Operations og Dynamics AX.

Lessor løn Payroll - Lønsystemet til Dynamics 365

Læs om den uafhængige cloudløsning Lessor Løn:

Funktioner i Lessor Payroll 

  • Overskuelig og komplet lønadministration

  • Administration af medarbejdere

  • Integration til finans og fuld automatiseret kontering

  • Effektiv korrektion og efterregulering af løn og fravær

  • Avancerede simuleringer inden endelig lønkørsel

  • Nem fraværsregistrering

  • Overførsel af fravær og lønregistreringer fra Tid & Fremmøde / ShopFloor samt Projekt

  • Automatisk håndtering af ferie, herunder den nye ferielov

Løn er en integreret del af Dynamics

Lessor Payroll ligger som en del af systemet med samme brugergrænseflade.

Brugervenlig og kendt brugergrænseflade

Lessor Payroll til Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Dynamics AX giver en effektiv og fleksibel håndtering af al lønbehandling. Lessor Løn / Payroll er særdeles brugervenligt og benytter den brugerflade og de genveje, som du allerede kender fra Microsoft Dynamics 365 og Dynamics AX. Du finder og betjener Lessor Løn helt som de øvrige standardfunktioner i Dynamics 365 og Dynamics AX.

Udnytter standardfunktionalitet i Dynamics

Lessor ligger som en integreret del af Dynamics 365 /Dynamics AX og hænger sammen med både Finans, Projekt, Tid og fremmøde / Shopfloor og Personale standardmoduler. Det betyder, at du får en effektiv og sikker lønbehandling uden behov for dobbeltindtastninger og besværlige arbejdsgange. Data overføres automatisk til de relevante moduler i Dynamics 365 / Dynamics AX.

 

Stor Fleksibilitet

Fleksibiliteten i Lessor Løn / Payroll sikrer, at de særlige problemstillinger, der måtte være gældende for din virksomhed, vil kunne løses inden for standardmodellen, eventuelt ved hjælp af formel- eller satsberegninger.

Rapporter og udskrifter

Med Lessor Payroll til Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations og  Microsoft Dynamics AX får du mulighed for at lave mange udtræk og rapporter ved hjælp af standardfunktionaliteter i Dynamics, som naturligvis også gælder for løn. Du kan også benytte en specifik lønrapportgenerator, der kan hjælpe med udskrifterne. Alle rapporter og analyser kan naturligvis viderebearbejdes i fx Excel.


Integrationer til Dynamics 365

Funktioner løn

Enkle værktøjer, der minimerer fejlkilder. 

Fravær & restferie

Fravær registreres nemt, og opsætningen bestemmer, om fraværet udløser et løntræk, eller om der i stedet eksempelvis skal udbetales sygeløn.

Spørgsmål om restferie og feriepenge kan nemt besvares ved at slå op i systemet, da Lessor Løn holder øje med, hvor meget ferie medarbejderen har optjent og afholdt. Feriepengehensættelsen kan håndteres automatisk.

Automatisk finanskontering og bogføring

Finanskonteringen kan dannes automatisk i forbindelse med beregning af lønnen, og man får dermed sporing på alle transaktioner mellem løn og finans, så også afstemninger gøres mere simple

 

Kræver ikke tilretninger

Lessor Payroll kan via opsatte formler have adskillige beregninger kørende samtidigt og kan således udføre komplekse lønopgaver, selv uden tilretninger i systemet. Formler kan eksempelvis styre håndtering af forskellige og individuelle aftaler om feriefri dage. 

Fejl kan opdages og korrigeres i tide

Med Lessor Payroll får man et værktøj, som kan hjælpe med at opdage og korrigere eventuelle fejl. Ved at anvende simuleringer får man mulighed for at finde eventuelle fejl og lave korrektioner inden den endelige lønkørsel. Det giver sikkerhed for at resultatet er korrekt. Det er desuden enkelt at efterregulere løn, opgøre fravær og vedligeholde stamdata. 

Brug for en uafhængig løsning til løn?

Anvender du Dynamics NAV eller en anden ERP-løsning, så læs mere om LessorLøn, som er en stand-alone cloud-løsning, som kan integreres med ERP-løsninger. Læs om LessorLøn.

Løn-systemet og Dynamics deler oplysninger og data  

Lessor Payroll er en integreret del af både Dynamics 365 Finance and Operations og af Dynamics AX.
Se herunder, hvordan de taler sammen.

Finans

En parameter angiver om bogføring skal ske automatisk. Når en lønkørsel opdateres, kan der automatisk dannes finansposter. Bogføring sker kun, hvis finanskonteringen stemmer. I Lessor Payroll konteres via lønarter. Kontonumre hentes ved direkte opslag i finanskontoplanen, og konteringsgrupper
giver mulighed for kontoring
af lønart på flere forskellige konti.

Projekt

Medarbejderens godkendte projektposter – timer og fravær kan overføres direkte ind i lønmodulet. Det giver en både smidig og enkel håndtering af registreringer.

God sammenhæng mellem Lessor og finans, tidsregistrering, projekt og HR.

Tidsregistrering

Når der anvendes tids- eller jobregistrering i Dynamics, kan data deles mellem tidsregistrerings- og lønsystemet. F.eks. via profil og lønaftale. Tidsregistreringer kan overføres direkte til lønsysstemet, og man kan nemt håndtere registrering af komme-/gåtider, flextid og ferie.

HR

Når der skal oprettes en medarbejder i lønmodulet, bliver medarbejderen først oprettet i HR med de mest basale informationer, herunder: Navn, adresse, økonomisk dimension m.m. Efterfølgende knyttes oplysninger sammen med lønoplysninger fra lønsystemet, f.eks.  bankkonto, aflønningsform og ferie m.m. 

Opbygning af lønløsning

De fælles snitflader til Dynamics gør arbejdet med lønadministrationen enklere og nemmere, da data, der allerede findes i ERP-systemet, kan genanvendes, og kontering samt bogføring sker automatisk i finans.

Overblik over sammenhænge og integrationer til Lessor Løn til Dynamics 365 og Dynamics AX

Altid kompetent og hurtig assistance fra vores lønteam

Hos Microsolutions finder du et team på seks dedikerede og kompetente lønkonsulenter. Lønteamets mangeårige erfaring med Lessor til lønadministration, lovgivningen og overenskomster danner et godt grundlag for at kunne rådgive og hjælpe virksomheden med lønadministration.

Hurtig Assistance

Som kunde kommer du nemt i kontakt med lønteamet. I kritiske situationer er det altid muligt at få hjælp inden for kort tid. Med erfaring fra den anden side af skrivebordet ved vores lønkonsulenter, hvad det betyder at sætte kunden først.

Tidsregistrering, HR og finans

Teamet tilbyder desuden også assistance inden for nogle af de områder, som er tæt forbundet med lønbogholderiet, herunder finans, tids- og jobregistrering samt HR

 

Dynamics 365 og Dynamics AX

Microsolutions er mangeårig Lessor Partner og Microsoft Gold Partner med speciale i Dynamics 365 Finance and Operations samt Dynamics AX

 

Interesseret i at vide mere?

Tag fat i os for en uformel samtale om mulighederne med Lessor Payroll. Vi tager gerne en drøftelse af, hvilke muligheder der er med Løn fra Lessor eller for support til eksisterende løsninger. Vi er klar til at hjælpe dig videre. 

Add-on: Godkend løngrundlag

En del virksomheder vælger af sikkerhedsmæssige årsager, at løndata altid skal gennemgås og godkendes af en person, der ikke selv forebereder lønudbetalingen.

Her stiller Microsolutions Add-on “Løngodkendelse” til Dynamics 365 de ideelle redskaber og overbliksbilleder til rådighed. Lønkørslen vil desuden først kunne effektueres, efter den udvalgte person har godkendt. Læs mere om løsningen til løngodkendelse her.

 

Sikre data i dit Lessor løn system
MSA PASSWORD
til Lessor Payroll

Add-on: Sikring af løndata med Password

Lønsystemer indeholder følsomme oplysninger og data. I mange organisationer er der adskillige personer i virksomheden med rettigheder til hele systemet, herunder administratorer. Det kan betyde, at personer har utilsigtet adgang – også til lønsystemet. 

For at sikre lønsystemets data i endnu højere grad, kan man vælge at supplere standard rettighedsopsætningen i Dynamics 365 og Dynamics AX med “MSA Password”. Det er et ekstra lag af sikkerhed, så kun brugere med det korrekte password har adgang til lønsystemet. MSA Password findes til både Dynamics 365 Finance and Operations og Dynamics AX. Kontakt os via formularen nederst på siden for yderligere information om MSA Password samt pris. 

Dokumenter dine lønprocesser

Kan andre overtage den kritiske lønudbetaling ved uforudsete hændelser hos jer?

Microsolutions “Løndokumentation” er en systematisk beskrivelse og dokumentation af hele lønprocessen, således at det er muligt at håndtere løn i en nødsituation, f.eks. i tilfælde af sygdom.

Med løndokumentationen beskrives og dokumenteres hele lønprocessen. Det er samtidig en dokumentation til både ledelsen, bestyrelsen og revisionen.

Med løndokumentationen følger desuden arbejdsredskaber i form af tjeklister og procesdiagrammer. Læs om vores løndokumentation, og hvordan du kan anvende den. 

Kontakt

Ønsker du mere viden om lønløsningerne med Lessor Payroll, pris eller en demonstration, så kontakt os på 
telefon +45 7560 2480 eller udfyld formularen herunder.