Løngodkendelse

Godkend lønkørsel og udbetaling.

Til Lessor Payroll
i Dynamics 365 Finance

Med løsningen til løngodkendelse i Lessor Løn skal virksomhedens lønkørsler, herunder lønsedler, altid verificeres og godkendes af en person, der ikke selv forbereder lønudbetalingen. Endelig opdatering og udbetaling kan først ske efter godkendelse. Dermed opnår virksomheden en ekstra sikkerhed i forbindelse med lønudbetalingen.

Sikkerhed for korrekt lønberegning og udbetaling

Løngodkendelse anvendes sammen med Lessor Payroll til Dynamics 365 Finance.

  • Løngodkendelse fungerer som en ekstra kontrol og sikkerhedsforanstaltning inden udbetaling af løn.

  • Godkender, og evt. sekundære godkendere, udvælges typisk blandt medarbejdere, der ikke selv forbereder lønkørsel.

  • Arbejdsområdet til løngodkendelse tilbyder med intuitive skærmbilleder et godt overblik til godkender. Der er god mulighed for at dykke ned i tal, helt ned til den individuelle lønseddel.

Overblik og adgang til relevante data

Dashboard løngodkendelse
I overbliksbilledet til løngodkendelse ses både lønkørsler, der ligger til godkendelse og andre med status ”Godkendt”. Klik for at forstørre billede.

Sådan virker løngodkendelsen

Procedure for løngodkendelse

Lønmedarbejderen opretter en lønkørsel. Lønkørslen får status ”Åben”. Det er ikke muligt at opdatere lønkørslen, før den har fået status ”Godkendt” via arbejdsområdet ”Løn Godkendelse”.

Lønmedarbejderen indtaster og tjekker om lønnen til medarbejderne er korrekt, og at der er lavet en beregning på medarbejderne via lønkørslens jobliste. Herefter sættes lønkørslen til status ”Til godkendelse”. Lønkørsel er nu låst, og der kan ikke beregnes/annulleres beregninger på medarbejderne i lønkørslen.

Få relevante beløb præsenteret

Når godkender vælger lønkørsel med status ”Til godkendelse”, opdateres de underliggende rapporter og views med relevante tal på de medarbejdere, der er beregnet på joblisten. Der vises en oversigt over bruttoløn for den beregnede lønkørsel og for de 3 foregående.

Endvidere er der en kolonne, der viser forskellen i procent mellem den beregnede lønkørsler og den foregående lønkørsel. Denne oversigt er også illustreret med to grafer. Der er også en oversigt over andre relevante tal, eksempelvis pensionsbeløb, fri bil med mere.

Oversigterne kan vise total, tal fordelt på afdeling og endelig for de enkelte medarbejdere. Hvis man stiller sig på en medarbejder, kan godkenderen også få vist den aktuelle lønseddel.

Godkendelse

Hvis godkender finder den beregnede lønkørsel ok efter kontrol, så sættes lønkørslen til status ”Godkendt”. Det betyder, at nu kan lønmedarbejderen opdatere lønkørslen og køre lønnen igennem som vanligt. Men lønmedarbejderen kan stadig ikke beregne eller annullere beregninger og derved ændre noget.
Hvis godkender finder fejl eller andet, kan lønkørslen blive sat tilbage til status ”åben”. Derved kan lønmedarbejderen igen annullere og beregne – men stadig ikke opdatere lønkørslen.

Når der er rettet, sættes lønkørslen igen til status ”Til godkendelse”. Og godkendelsen kan starte forfra.

Når en lønkørsel bliver opdateret på normal vis, så skifter status for lønkørslen til ”Lukket”. Så kan der ikke længere skiftes status, og den vil ikke figurere i arbejdsområdet længere.

Rettigheder

Der er udviklet en rolle med tilhørende rettigheder
for adgang til arbejdsområdet i Lessor Løn. Kun medarbejdere med denne rolle har adgang til arbejdsområdet.

Overblik over lønkørslen

Grafisk overblik løn
Fordeling af bruttoløn på afdelinger og bruttoløn pr. lønkørsel vist for den aktuelle lønkørsel (DM) samt de tre foregående lønkørsler (-1 til -3). Klik for at forstørre.
Oversigt over lønkørsler til godkendelse og opdatering af godkendelsesstatus. Klik for at forstørre.
Oversigt bruttoløn viser AM-pligtig løn for medarbejdere i lønkørslen med mulighed for at se medarbejderens lønseddel. Klik for at forstørre.
Oversigt ”Andre løntal” kan vises for medarbejdere i lønkørslen, summering pr. afdeling eller total for lønkørslen. Klik for at forstørre.

.

Kontakt

Microsolutions er eksperter inden for Løn. Vil du vide mere om Løngodkendelse eller Lessor Løn til Dynamics 365, så tag kontakt til os. Vi står til rådighed for en demo, pris eller blot en uforpligtende dialog.

Kontakt os på telefon: +45 75 60 24 80 eller udfyld formularen herunder.