Produktion


Hvad er forskellen på Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations?
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (i daglig tale kaldet Operations) er afløseren for det nuværende Microsoft Dynamics AX. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations er en fleksibel, Cloud-baseret løsning, der bygger videre på de mange stærke elementer i Microsoft Dynamics AX. Hos Microsolutions kan vi rådgive om, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed og vi tilbyder, at implementere og supportere såvel Microsoft Dynamics AX som Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-løsninger.

At skabe flows i værdikæden
Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations skaber forudsætningerne for flowbaseret tænkning uanset produktionsmetoder. Med Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations til produktion får man et værktøj, som – via ruter – kan sammenbinde produktionsprocesserne og finplanlægge, igangsætte, færdigmelde og efterkalkulere de enkelte produktionsordrer fra råvare til færdigvare. Der kan skabes flows fra leverandøren til slutkunden gennem hele værdikæden.

At minimere spild i værdikæden
Via data indsamling af afsluttede og efterkalkulerede produktioner kan simple analyser af produktionsmønstre frembringe viden omkring produktionsspild og kvalitetsproblemer. Spildtyper som transport, kø- og ventetid samt deciderede fejl, vil direkte kunne aflæses efter endt produktion. Med denne viden, via disse data, styrkes jeres muligheder for produktionsforbedringer.

Kapacitetsplanlægning og omkostningsstyring
Det er faktuelt, at mangelfuld information omkring produktionskapacitet, kan føre til øgede omkostninger. En fordyrelse af virksomhedens produkter vil medføre en efterfølgende mindre indtjening. Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations bidrager til større indtjening gennem kapacitetsplanlægningen.

Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations leverer en hurtig og pålidelig oversigt over de produktionsressourcer, der er nødvendige for at opfylde kundeefterspørgslen. Dette sker gennem en overordnet planlægning af kapacitetskrav, som bidrager til styring af og kontrol med produktionsomkostningerne.

Industri 4.0 – QRM, LEAN og Agile Manufacturing
Udover, at Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations er en højteknologisk platform, som understøtter hele tankegangen i Industri 4.0, tilbyder produktionsstyringsmodulet i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations metoder til at administrere alle produktionsaktiviteter. Styklisteproduktion, batchordre samt kanban for LEAN fremstilling, kan alle håndteres i systemet. Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations understøtter såvel den projektorienterede som den serieproducerende virksomhed.
Lageret omkring batchproduktionen og materialerne som forbruges via styklister, styres ved hjælp af MRP, hvor Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations konstant beregner lagermængden ud fra bl.a. planlagte tilgange i form af flytteordrer, indkøbsordrer og produktionsordrer, planlagte afgange ud fra bl.a. flytteordrer og salgsordrer samt oprettede min./max lagre. Derved genereres forslag til nye indkøbsordrer og nye produktionsordrer, samt forslag til at flytte/reducere/forhøje nuværende indkøbs- og produktionsordrer.
Kanban kan sikre jer, et effektivt, synligt og systematisk flow af materialer gennem værdikæden med et minimum af lagre og varer i arbejde. Kanban styres normalt fysisk ved hjælp af kanbankort, men disse kan håndteres i Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations via opsætning af Kanban regler og definering af en genbestillingsstrategi.

Øget indtjening via optimering
Jeres medarbejdere i produktionen kan trække de nødvendige realtime data og dermed løbende følge op på tider og kostkalkulationer. Med et solidt overblik over alle igangværende og planlagte produktioner kan I forudse eventuelle flaskehalse, før disse opstår. Med Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations kan I ligeledes reducere det manuelle arbejde, der er forbundet med at udvikle, planlægge og producere kundetilpassede produkter og forhåbentligt nedbringe såvel leveringstider som produktionsomkostninger til glæde for både kunder og jeres forretning.

Effektiv og fleksibel ERP-platform
ERP-løsningen understøtter effektivt samarbejdet på tværs af organisationen og kan vokse fleksibelt med jeres behov. I får adgang til at vælge fra en bred vifte af tillægsløsninger, som forstærker standardfunktionaliteten i Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations og optimerer jeres løsning. Samlet set giver det jer sikkerhed for effektive processer, et godt overblik og et stærkt fundament for at skabe værdi for forretningen.

Vi tilbyder egenudviklede tillægsløsninger såvel som tredjepartsløsninger, som vi leverer i samarbejde med nøje udvalgte partnere. Samlet set giver det jer sikkerhed for effektive processer, et godt overblik og et stærkt fundament for at skabe værdi for forretningen.

Hvorfor vælge Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 som ERP-løsning?

Vælg en Dynamics AX-partner med branchekendskab
Et tæt, tillidsbaseret samarbejde med kunden er for os en af grundstenene, når vi implementerer et nyt ERP-system – og vores erfaring viser, at langvarige relationer skaber værdi for både vores kunder og os.

Microsolutions’ konsulenter har arbejdet i eller med produktionsvirksomheder og har derfor detaljeret kendskab til produktionsprocesser, værdikæder og gængse arbejdsgange i en fremstillingsvirksomhed. Vores konsulenter besidder kvalifikationer og den fornødne viden til, sammen med kunden, at finde brugbare løsninger for håndtering af kundens udfordringer, herunder styring af leveringstider og produktionsomkostningerne for optimering af produktionskostpriser. Microsolutions kan bidrage med en unik forretningsforståelse, der i kombination med de stærke kompetencer i Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations skaber et solidt udgangspunkt for rådgivning og levering af en komplet produktionsløsning, der modsvarer den enkelte kundes behov – såvel nu som i fremtiden.

Microsolutions’ konsulenter besidder dybdegående viden om funktioner og kompleksiteten i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations og har flere års erfaring med implementering og support, hvilket giver jer den sikkerhed, som kunde, at I får en gennemtænkt og solid løsning, der kan skabe værdi for hele jeres forretning og organisation.

Microsolutions tilbyder at styre og gennemføre jeres Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-projekt fra start til slut. Vi tager udgangspunkt i vores velafprøvede projektmetode og vi fungerer som sparringspartner under hele forløbet. Efter endt implementering står Microsolutions til rådighed med den fornødne driftssupport – efter jeres behov.

Microsolutions er Microsoft Gold ERP Partner
Microsolutions har opnået Microsofts højeste kvalitetsstempel; Gold Partner Certificeringen. Certificeringen er en anerkendelse af vores solide kompetencer inden for Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations; herunder målrettet uddannelse/certificering af medarbejdere, dokumenteret kvalitet i leverancer samt kundetilfredshed.

Som Gold Certified Partner har vi udvidet adgang til uddannelse og support hos Microsoft. Det sikrer, at vi altid er på forkant med den nyeste teknologi og på den baggrund kan yde den bedste service og rådgivning til vores kunder.

Gør din ERP-løsning komplet med stærke tillægsløsninger
Med Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations som ERP-platform får I adgang til vores brede pallette af tillægsløsninger, der i samspil med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations kan lette jeres interne arbejdsgange, spare ressourcer og øge effektiviteten.

Med vores tillægsløsninger forstærker vi de gode funktioner, som Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations indeholder som standard. Vi tilbyder en række komponenter samt en række tillægsløsninger, som vi leverer i tæt samarbejde med nøje udvalgte partnere. Fælles for dem er, at de udnytter standardfunktionalitet i Dynamics AX. Det betyder, at de fungerer som en integreret, fremtidssikret del af den samlede ERP-løsning. Samtidig har de kun lille snitflade med selve ERP-systemet, hvilket letter arbejdet ved fremtidige opdateringer.

Blandt de tillægsløsninger, som især kan gøre en forskel for produktionsvirksomheder er:

Din Dynamics 365/Dynamics AX kan desuden suppleres med  en række tillægsløsninger til Dynamics 365 og tillægsløsninger til Dynamics AX, som kan understøtte og lette processer. Med udgangspunkt i Microsolutions solide knowhow og kendskab indenfor produktion, kan du hente kompetent rådgivning om mulighederne for at effektivisere og få udbytte af den samlede ERP-løsning. Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog.