Smart Reservation

Smart reservation af varer Dynamics 365 og Dynamics AX

MSA Smart Reservation

Med MSA Smart Reservation – Den intelligente løsning til reservering af varer.


  • Realtidsberegnet leveringsevne (ATP) (Sikre bedst mulig
    leverancesikkerhed til kunder)
  • Intelligent reservation ud fra ATP beregningen (Fysisk reservation på vare beholdning så kort tid som muligt før de sendes til pluk)
  • Visuelt overblik for komplette ordrer (Ordre linje status der viser leverance status med et lyskryds)
  • Første mulige leveringsdato vises for manko-linjer

Microsolutions Smart Reservation – Den intelligente løsning til reservering af varer
Med smart reservation sikres maksimal udnyttelse af lagerbeholdninger og dermed minimal lagerbinding. Samtidigt optimeres leverancesikkerheden over for kunderne. Løsningen kan implementeres til Dynamics 365 FO og alle versioner af Dynamics AX.

Den intelligente løsning
Løsningen er udviklet således, at den udnytter standard funktioner.

Smart Reservation
Smart Reservation er “Smart”, fordi den sætter den almindelige reservation ud af kraft, hvor førstkommende salgsordre beslaglægger lagerbeholdning uden hensyn til leveringstidspunktet. Smart Reservation beregner, ud fra en angivet reservationshorisont og ud fra hvornår salgsordren skal leveres. Det giver minimal lagerbinding på et minimum af tid. Smart reservation arbejder med en “baggrundsreservering”, der holder de enkelte tilgange og afgange op imod hinanden med udgangspunkt i reservationshorisonten, således at beholdninger er reserverede i kortest mulig tid.

Visuelt overblik
Smart Reservation illustreres med et trafklys lignende funktion, som gør det nemt og hurtigt for salgsafdelingen, at få et overblik over leverancesituationen. Grønt lys betyder, at vi kan leverer til aftalt tid. Gult lys betyder, at der kan leveres til tiden, men baseret på en beholdning, som endnu ikke er tilgået lagret. Rødt lys betyder, at der ikke kan leveres til den ønskede tid. Samtidigt vises den første mulige leveringsdato.

Smart Reservation
Realtidsberegnet leverings (ATP). Optimal opfyldelse af så mange salgsordrer som muligt. Optimizeren vil – under hensyntagen til prioriteter, leveringsdatoer og antal – opfylde så mange salgsordrer som muligt.

Intelligent reservation (Baggrunds reservation)
Det er baggrundsreservationen, der markerer den fysiske reservation på lageret. Når baggrund-res ervationen er kørt f.eks. med en horisont på 5 dage – vil alle ordrelinjer stå i status: ”Bestilt”.

Visuelt overblik for komplette ordrer
ATP beregningen udføres real-time for komplette ordrer og resultatet visualiseres ved brug af et ”lyskryds”, så man lynhurtigt via lyskrydsfarverne kan danne sig et overblik over leveringsevnen for komplette ordrer.

Processen
Processen er illustreret således: Standard i AX 2012 vil reservationen ske ud fra først-til-mølle princippet. Den først tilkomne ordre reserverer varer beholdningen, uafhængig af leveringsdatoen på øvrige ordrer. I neden stående, vil ordre 1 reserverer hele den nuværende beholdning, samt det meste af leverance fra Indkøb 1. Der kan således ikke reserveres varer til Ordre 2 og Ordre 3, dermed vil der ikke kunne leveres rettidigt på disse ordrer.

Smart Reservation ser netop kun få dage frem i sin “baggrundsreservation”. Logistik afdelingen skal derfor ikke ind og manipulere i reservationerne, for at kunne levere de bestilte varer.

Løsningen leveres i samarbejde med FSB Development.