En organisation med viden i højsædet 

Interview med Claus Andersen, Chief Information Technology Officer (CITO) i Microsolutions.

Claus Andersen er manden, der er sat i spidsen for at sikre, at Microsolutions viden inden for relevante teknologier konstant udbygges.

Claus blev i foråret 2022 ansat som Chief Information Technology Officer (CITO) i Microsolutions, og det er hans fornemste opgave at sikre, at Microsolutions tilbyder det rette mix af løsninger og vidensmæssigt er på forkant.

 

Heldigvis kommer Claus med en solid baggrund. Han har været med siden, IT blev benævnt EDB, og hvor det meste drejede sig om teknik, bits og bytes. 

Som IT Chef i en større dansk virksomhed fik Claus i sin tid til opgave at implementere en spritny AXAPTA-løsning (samme løsning, som nu hedder Dynamics AX). Det var før løsningen blev introduceret og frigivet til salg. 

Det gav lidt skvulp, men ikke mere end, at Claus derefter var solgt. Siden har Dynamics verdenen været en indgroet del af Claus’ professionelle liv. Med flere stillinger hos andre betydelige Dynamics leverandører – og en bred viden og berøringsflade – kommer Claus med den bedste baggrund for at understøtte hele Microsolutions nye strategi ”Microsolutions 3.0”.  

Microsolutions principper

Microsolutions principper: Personlig udvikling, Vilje til succes, Faglig styrke, Omhu og kærlighed samt Organisatorisk vækst er de principper, der guider Microsolutions medarbejdere i det daglige arbejde. Blandt Microsolutions fem principper rammer Claus’ ansvarsområde fortrinsvist inden for området ”Faglig Styrke”. Helt kort er det Claus’ opgave at sikre en høj faglig styrke i organisationen. Claus fortæller: ”Vi har nogle relativt høje mål for vores faglige viden og kompetencer i Microsolutions. Min opgave er at sikre, at rammerne for at opbygge viden og de relevante kompetencer er til stede – og i øvrigt understøtte organisationen i at nå derhen på den bedst mulige måde.”

 

En struktureret vidensopsamling

Vidensopsamling gennem Leadorganisation

Næsten hver dag kommer der nye funktioner og teknologier fra Microsoft, som kræver en indsats fra Microsolutions konsulenter og udviklere. På en god dag er der kun en person i virksomheden, der fra grunden sætter sig ind i den samme funktion. Er indsatsen ikke styret, vil mange medarbejdere helt naturligt undersøge, teste og dygtiggøre sig i de samme funktioner. Med de mange nye ting, der konstant frigives – bl.a. fra Microsoft – er opgaven ikke ubetydelig, og sammenlagt sluger det meget tid i organisationen. For at være effektive og sikre en struktureret vidensopsamling, gør Microsolutions det lidt enklere og lettere;

”I Microsolutions har vi valgt at strukturere vidensopsamling gennem en Leadorganisation bestående af fagspecialister på udvalgte områder – såkaldte leads”, fortæller Claus. 

Der er f.eks. et lead inden for finans, der sørger for altid at være på toppen af nyhederne, der vedrører ting som f.eks. afgifter, budgettering, cash flows, risc management og valutahåndtering i Dynamics 365 Finance. Den viden, som det pågældende lead opsamler, bliver formidlet til de øvrige i organisationen, som det har relevans for. Det betyder, at også resten af organisationen får en solid viden og kan rådgive kunderne. Det giver bedre udnyttelse af tiden og sikrer samtidig en god faglig sparring.

Der er faglige leads på alle relevante områder – også inden for relaterede produkter, f.eks. Dynamics 365 Sales, Power Apps og Power Automate.

 

En lyttende organisation med øje for det enkelte individ

Leadorganisationen er desuden med til at udbygge samarbejdet medarbejderene imellem. At kollegerne arbejder godt sammen, er tydeligt for Claus. Siden ankomsten i Microsolutions har Claus oplevet en lyttende organisation, hvor medarbejdere også får mulighed for at tage et selvstændigt ansvar.

I det hele taget oplever Claus, at han er landet godt i Microsolutions og fortæller: 

”Det er fedt at komme til en organisation, der også har øje for det enkelte individ. Jeg oplever, hvordan vi tager os godt af hinanden. Der tages individuelle hensyn, når der er situationer, som kan være kritiske for den enkelte medarbejder – også privat, og tidspunkter, hvor man ikke kan forvente, at der leveres max. Til gengæld oplever jeg stor ansvarsbevidsthed blandt kolleger og vilje til både at hjælpe og give.”

Leadorganisationen giver desuden de konsulenter, som er udnævnt til leads, mulighed for at arbejde i dybden med de områder, som de brænder for. Medarbejderen får afsat tid og mulighed for at dygtiggøre sig inden for netop sit faglige felt.

Ulrik Bittner Bønløkke
Ulrik Bittner Bønløkke
Solution Architect

Ulrik varetager leadrollen inden for logistik

”For mig betyder leadrollen, at vi har mulighed for at opfange og sparre indbyrdes om de nyeste muligheder, som Dynamics 365 giver. Her kan vi i fællesskab nørde om nyt fra Microsoft og sikre os, at vi hos Microsolutions fagligt holder os up to date. Samtidig får vi vurderet, hvornår nyheder fra Microsoft er parate til at blive anvendt i praksis hos vores kunder”.

Kvalitet og den rette produktportefølje

Sikring af kvalitet

Sammensætningen af produktporteføljen falder også inden for Claus’ område og hænger sammen med behovet for at have den rette viden på det rette tidspunkt. Ideelt vil kunderne gerne have, at Microsolutions har en bred palet af produkter indenfor Microsoft verdenen, så der kan være frit valg på alle hylder. I praksis er det ikke muligt, hvis man samtidig skal levere kvalitet.

Det er Claus’ opgave at vurdere potentialet for alle produkter hos Microsolutions kunder, herunder paratheden, teknologien og brugervenligheden i den enkelte løsning. Derudfra kan der tages stilling til, om produktet skal indgå i Microsolutions sortiment, eller om det evt. skal tilbydes gennem en samarbejdspartner.

Hensynet til kunder og medarbejdere

Med den hastighed hvormed der bliver lanceret nye løsninger, produkter og teknologier, er Microsolutions tvunget til at træffe essentielle valg omkring produktporteføljen. Det skal vi gøre – både af hensyn til kunderne og medarbejderne, fortæller Claus.

Kunderne skal have en løsning, der giver værdi og ikke mindst sikrer kvalitet i leverancen.”

Tilsvarende skal medarbejderne ikke mødes med krav om at understøtte nye og ukendte produkter hver dag i en hverdag, der i forvejen er travl. 

“Vi skal sikre, at alle parter – både medarbejdere og kunder – får en succesoplevelse”, slutter Claus.

Læs mere om Microsolutions strategi..

Microsolutions nye 3-årige strategi

Interview med CEO Claus Brønd Larsen

HR med power

Interview med Chief People Officer (CPO) i Microsolutions Britta Ankerstjerne

Kontakt 

Vil du vide mere om Microsolutions tilgang til vidensopsamling eller løsninger, så tag  kontakt til Claus ved at udfylde formular herunder.