Tillægsløsninger


ClearView Export Flow

Med MSA ClearView Export Flow kan du digitaliser og automatiser dine eksportprocesser. ClearView Trade er en Internet-baseret løsning som hjælper dig med, at strømline dine arbejds- og papirgange ved at genbruge dine ordredata.
Læs mere

Color

Med MSA Color kan du sikre at du altid er i det rigtige regnskab og ikke laver fejlindtastning. MSA Color er en meget lille tillægsløsning som gør at farven på din ERP bruger grænseflade kan opsættes efter behov. Dette kan hjælpe brugerne til let afvide om de står i den korrekte applikation eller regnskab.
Læs mere

Company Setup

Med MSA Company Setup kan du reducere tidsforbruget når der data flyttes fra produktion til test og udviklings applikationerne. Vi ser ofte, at vores kunder laver kopier af deres driftsdatabase til test og udvikling, så applikationstest og udvikling kan foretages på opdaterede data. Dette kan dog give anledning til problemer, hvis dataopsætningen referer til produktionsmiljøjet.
Læs mere

Consignment Warehouse

Med MSA Consignment Warehouse kan du reducere dine omkostninger til konsignationslager. MSA Consignment Warehouse vil automatisk overføre varer til konsignationslageret, når du leverer varer til en kunde, som virksomheden har en konsignationsaftale med. Dette sker ved følgeseddelopdatering. Ordren lukkes ved samme lejlighed. Når der foretages en konsignationsafregning, ændrer du blot en parameter på den enkelte ordre til konsignationsfakturering. Derved faktureres denne ordre automatisk med træk fra kundens konsignationslager. Løsningen påvirker ikke det normale ordreflow, hvilket betyder at lagerpersonalet håndterer konsignationsordrer på helt samme måde som almindeligeordrer. Via Input Management kan konsignationsordrer håndteres fuldt automatisk.
Læs mere

Consignor Integration

Med MSA Consignor Integration kan du reducere dine omkostninger omkring fragt og forsendelse Med MSA Consignor Integration kan udskrivningen af forsendelses papirer helt eller delvis automatiseres. Når der efter pluk dannes en følgeseddel, udskrives samtidig en forsendelses label. Hvis systemet har alle informationer om forsendelsen, sker det 100% automatisk. Alternativt skal personalet på lageret tilføje evt. vægt og antal kolli. Det minimerer håndtering og antallet af fejlrisici væsentligt.
Læs mere

Dynamic App

Med MSA Dynamic App kan du reducere dine udviklings omkostninger til mobil datafangst. Microsolutions’ mobil datafangst-framework er bygget sådan vores kunder kan komme meget hurtigt i gang med mobil datafangst og selv bygge side App sider til mobile enheder.
Læs mere

Dynamic OrderFlow

Med MSA Dynamic OrderFlow kan du optimere processen fra ordren optages til ordre leveres hos kunden. Standard Dynamics AX kombineret med MSA Dynamic Orderflow får du maksimalt udbytte af ressourcerne i SupplyChain til lavest omkostning og med høj leverance sikkerhed.
Læs mere

GDPR

MSA GDPR tillægsløsning kan anvendes til understøttelse af EUPersondataforordningen. Tillægsløsningen dækker alle versioner af Dynamics AX & Dynamics 365 Finance And Operations Enterprise Edition og er udviklet på standardfunktionalitet.
Læs mere

Integration Framework

Med MSA Integration Framework kan du reducere dine udviklings omkostninger til Integrationer til eksterne systemer, EDI m.m. MSA Integration Framework, er et afprøvet og stabilt framework til programmering af vigtige system integrationer. Så du kan holde fri og stole på at integrationerne fungerer i din virksomhed.
Læs mere

InvoiceFlow

Med MSA InvoiceFlow kan du reducere de administrative rutiner ved fakturahåndtering markant – og frigøre ressourcer i hele organisationen. MSA InvoiceFlow letter jeres interne arbejdsgange betydeligt gennem digital håndtering af alle typer fakturaer. Systemet understøtter hele processen fra I modtager en faktura til den er godkendt og betalt.
Læs mere

Lagerhotel , Afregning & Optimering

Med MSA Lagerhotel , Afregning & Optimering kan du reducere dine omkostninger til fakturering af ydelser på lageret. MSA Lagerhotel, Afregning & Optimering – Kunde fakturering af lager- ydelser og lageroptimering på baggrund af opsamlet administrative og fysiske lagerhændelser.
Læs mere

Liquidity Budget

Med MSA Liquidity Budget til Microsoft Dynamics AX får du et hurtigt og smart overblik over likviditeten i din virksomhed over en tre måneders periode – på tværs af regnskaber og valutaer. MSA Liquidity Budget håndterer åbne salgsordrer, indkøbsordrer, kreditor- og debitorposter, bevægelser på beholdningskonti, ændringer i kreditfaciliteter, salgs-, indkøbs- og finansbudget.
Læs mere

PDF & Print Management

MSA PDF & Print Management er en tillægsløsning til Microsoft Dynamics AX, som automatiserer afsendelse af PDF rapporter og styrer opbygningen af filnavne og e-mail indhold. I standard Microsoft Dynamics AX er det muligt at sende en e-mail med en vedhæftet PDF af f.eks. fakturaer, når man vælger at udskrive disse. Desværre kan hverken navnet på den vedhæftede fil eller indholdet af mailen styres, hvilket ellers kunne fremme forståelsen for indholdet hos modtageren.
Læs mere

Sales & Campaign Price

MSA Sales & Campaign Price skaber overblik over de aktive priskampagner igennem hele Salgsfasen og til tilbuddet accepteres. MSA Sales & Campaign Price er en overbygning til standard pris- og rabatstyring Dynamics AX. Med Priskampagne er det muligt, at få endnu større fleksibilitet, når din virksomhed opererer med kampagner, hvor pris- og mængde afviger fra de normalt gældende samhandelsaftaler. Løsningen indeholder et cockpit, der giver overblik de aktive priskampagner.
Læs mere

Sales Bonus

Med MSA Sales Bonus kan du reducere dine omkostninger til styring af Bonus og Royalty. MSA Sales Bonus tager udgangspunkt i Dynamics AX standard funktionalitet for provision og for pris/rabat. Modulet adskiller sig fra standard provisionsberegning ved, at tage udgangspunkt i en vejledende salgspris. Samtidigt foretages en løbende bogføring af Bonus/Royalty, herunder hensættelse, for efterfølgende afregning. Bogføringen sker i forbindelse med fakturaopdateringen
Læs mere

Smart Reservation

Med MSA Smart Reservation – Den intelligente løsning til reservering af varer. Med MSA Smart Reservation sikres maksimal udnyttelse af lagerbeholdninger og dermed minimal lagerbinding. Samtidigt optimeres leverancesikkerheden over for kunderne. Løsningen kan implementeres på alle versioner af Dynamics AX.
Læs mere

SolidWorks Integration

Med MSA SolidWorks Integration kan du reducere tiden forbrugt på masterdata vedligeholdelse imellem SolidWorks og dit ERP system. Anvender du SolidWorks sammen med dit ERP system, så har vi værktøjet der kan hjælpe dig i hverdagen. Microsolutions A/S har sammen med kunder udviklet en integration mellem SolidWorks 3D CAD og Microsoft Dynamics AX.
Læs mere

VAT Validate

Med MSA Momsnummer Validering reduceres den administrative byrde ved verifcering af kunders momsnummer, navn og adresse. Din virksomhed kan sælge varer eller ydelser uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, når betingelsen om verifcering af køberens moms nummer og dets tilhørende navn og adresse er opfyldt.
Læs mere