Dynamics 365 Talent

Microsoft Dynamics 365 for Talent


Talent er bygget op i en række arbejdsområder, som er fordelt i 3 hovedkategorier:
Attract, Onboard og Core HR. Eksempler på arbejdsområder
er medarbejderselvbetjening, personalestyring og personaleudvikling.


Funktioner Dynamics 365 for Talent

Dynamics 365 for Talent understøtter HR-relaterede opgaver, herunder:

 • Styring af stillingsopslag.
 • Ansættelsesprocessen – ansøgere-ansøgninger-interviewfase-ansættelse.
 • Onboarding af de nye medarbejder – opgaver, kontaktpersoner, ’læsestof’ – dokumenter, video (på eget netværk eller nettet).
 • Arbejdsområder som medarbejderselvbetjening, “mit team”, personalestyring, personaleudvikling.
 • Medarbejdersamtaler – herunder opfølgning på mål for den enkelte medarbejder.
 • Tjeklister med opgaver i forbindelse med onboarding, offboarding og overførsel til anden stilling.
 • Opbygning af forretningsprocesser – eksempelvis opgaver i forbindelse med en ansættelse.

Dashboard

 

Dashboard der viser alle arbejdsområder i Talent


Attract

Attract hjælper dig gennem rekruttering. Når du har en stilling, du skal besætte – ny eller genbesættelse – så har Attract de funktionaliteter, du har brug for.

I Attract til Dynamics 365 Talent kan du lave:

 • Dit stillingsopslag, fra udkast over godkendelse, inden det bliver aktivt og lukket til sidst.
 • Bemande ansættelsesteam, opslå stillingen – både på din egen hjemmeside, på et karrierewebsted eller på en job-portal, f.eks. LinkedIn.
 • Planlægge og evaluere interview.
 • Et tilbud om ansættelse til den udvalgte.
 • Emailskabeloner til kommunikation mellem ansættere og ansøgere i hele processen.

Når en ansøger sender sin ansøgning bliver han/hun tilknyttet en karrierewebside, hvor ansøger kan følge med i, hvor langt ansøgningen er i forløbet. Der er også mulighed for at se andre jobs, som virksomheden har slået op.

Som den der ansætter, har du adgang til et skærmbillede med alle opslåede jobs, du er involveret i. Herfra kan du gå ind og se ansøgere og status på hvor langt de enkelte er i forløbet – interviews, tilbagemeldinger på interviews og i sidste ende kan man sende et tilbud om ansættelse til en ansøger.

Onboard

Alle ved hvor vigtigt det er, at en ny medarbejder føler sig velkommen i sit nye job. Det begynder allerede før første arbejdsdag.

Med “onboard” i Dynamics 365 for Talent har du mulighed for at lave en tjekliste over opgaver, der skal løses i forbindelse med en ny medarbejder starter. Man kan f.eks.

 • Tilknytte personalehåndbogen, som den nye medarbejder skal sætte sig ind i.
 • Tilknytte videoer, som kunne være en hilsen fra de kolleger der skal tage imod den nye medarbejder.
 • En række praktiske opgaver som anskaffelse af pc, mobil, en buket blomster til første dag m.m.

Der kan laves en række forskellige tjeklister afhængigt af hvilken stilling, der besættes. Om det er en lederstilling, en funktionær eller en medarbejder i produktionen.

Med tjeklisterne fra onboard ved HR-afdelingen, at der bliver taget godt imod de nye medarbejdere, uanset hvor i organisationen, de starter. HR står ikke alene med opgaverne, de er delegeret ud i organisationen.

Eksempel på onboarding af en forretningskonsulent.


Core HR

Medarbejderselvbetjening og “Mit team”

Medarbejderens indgang til Dynamics 365 for Talent går gennem ’medarbejderselvbetjeningsbilledet’. Her har medarbejderen overblik over tildelte opgaver, og egne karriereoplysninger. Også kompetencer, færdigheder og certifikater kan ses og vedligeholdes af medarbejderen her. Eventuelt kan man koble et godkendelsesworkflow på, så lederen godkender inden en færdighed eller et certifikat endeligt registreres.

Det er også her medarbejderen selv kan redigere i personlige oplysninger. Det vil sige ændring af adresse, kontaktoplysninger og personlige kontakter, eksempelvis hvem der skal kontaktes i tilfælde af ulykke.

Performance

Arbejdet med medarbejdernes performance understøttes også i løsningen. I forbindelse med de forskellige samtaler kan man opstille mål for medarbejderne, som man kan måle på. Medarbejdersamtaler, en-til-en-samtaler, lønsamtaler m.m. Det er kun fantasien der sætter grænser for typer af samtaler.

Til en samtale kan man knytte et spørgeskema, udarbejdet til lejligheden. Spørgeskemaet kan ligge til grund for dialogen mellem leder og medarbejder.

Hvis man er ansat som leder, vil man herfra også have adgang til at se sit team. Her har man overblik over forskellige ledelses-opgaver og mulighed for hurtigt at se oplysninger om medlemmerne af sit team.

Kurser

Der er mulighed for at styre hele forløbet for kurser til medarbejderne, uanset om de afholdes internt eller eksternt. Alt fra tid, sted, indhold og underviser, tilmelding, vente- og deltagerliste. Efter kurset er afholdt og det lukkes, kan man vælge at overføre kurset til de medarbejdere, som har deltaget.

En del af medarbejderselvbetjening – Mit team.


Indbygget Power BI

På en række af arbejdsområderne er der faner med analyser. Her er defineret grafer og oversigter, der giver et overblik over forskellige områder.

Analyser fra personalestyring. Bemærk de mange foruddefinerede grafer i bunden.


Opgavelister

Til onboarding, offboarding samt overgang til anden stilling er det muligt at anvende opgavestyring. Man opretter de opgaver, som skal løses.

Man kan også oprette en opgaveliste til forretningsprocesser. Opgaverne beskrives, og der sættes en forskydning på, som viser hvornår en opgave skal laves i processen. Eksemplet viser en HR-audit, hvor opgaven “Benefit plan review” skal laves 15 dage før audit. Det er Jodi Hicks der skal lave den og han skal bruge skærmbilledet “Frynsegoder” i Dynamics 365 for Talent.

Et andet eksempel kunne være Sygdom, hvor man definerede de opgaver, som skal løses i forbindelse med en langtidssygemelding – opfølgning, dagpengeskema, mulighedserklæring…

Opgaver i forbindelse med Forretningsprocessen HR Audit.


Licens

Med en Dynamics 365 for Finance and Operations kan du vælge, at åbne op for Dynamics 365 for Talent – eller Talent kan købes som stand-alone værktøj. Spørg os om mulighederne.

De tidligere HR-funktioner som fandtes i Dynamics 365 for Finance and Operations er stadig tilgængelige, men er ikke identiske med Dynamics 365 for Talent.

Vil du gerne selv kigge mere på Dynamics 365 for Talent, så har du mulighed for at læse Microsofts information om Dynamics 365 for Talent her.


Vil du vide mere om Talent?

Microsolutions tilbyder dedikerede kompetencer inden for HR/Talent i Dynamics 365. Er du interesseret i at vide mere om hvordan Talent virker og hvordan den passer ind i din virksomhed?

Kontakt Microsolutions for yderligere information på telefon +45 7560 2480 eller udfyld formular herunder.

 

Udfyld nedenstående kontaktformular

Vi vender hurtigt tilbage.