Ny bogføringslov og Dynamics 365 FO

30. juni 2022

Folketinget har vedtaget en ny bogføringslov. 

Nedenstående indeholder information om den del af bogføringsloven, der relaterer sig til Dynamics 365 Finance and Operations, og hvordan dette ERP-system lever op til den nye lov.

Muligheder med Dynamics 365 Finance and Operations

 

Microsoft forventes at frigive opdateringer til Dynamics 365 Finance and Operations, der kan håndtere de kommende ændringer til den nye bogføringslov. Ifølge Microsoft frigives der en testversion med ændringer i enten juli eller september 2022. 

Vi kender endnu ikke funktionaliteten i de nye features. Vores anbefaling er at afvente og vurdere om løsningen fra Microsoft matcher behovet hos din virksomhed. Alternativt kan 3. parts løsninger give yderligere muligheder.

Vi vil gerne rådgive dig, og ridse mulighederne op. Udfyld formular til højre, og vi vender hurtigt tilbage.

Læs herunder om de ændringer i den nye bogføringslov som relaterer sig til Dynamics 365 FO.

 

Ja, tak..

Tidslinie for den nye bogføringslov

Tidslinie den ny bogføringslov

Krav gældende fra 1. juli 2022

Erhvervsstyrelsens nye kontrolmuligheder indføres.

Oprindeligt skulle alle virksomheder have procedurebeskrivelser klar til den 1. juli 2022, men tidsfristen for kravene er rykket til efteråret 2022, hvor Erhvervsstyrelsen kommer med skabeloner til procedurebeskrivelser, som man kan anvende. 

Læs evt. tekst på undersiden til denne https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-regler-om-digital-bogfoering-paa-vej hvor Erhvervsstyrelsen bl.a. skriver følgende: ”Det betyder, at I først skal efterleve kravet om en procedurebeskrivelse i jeres førstkommende nye regnskabsår – eller indkomstår, hvis I ikke aflægger en årsrapport – efter skabelonen er offentliggjort”. 

Kravene vedr. procedurer omfatter følgende

1. Der skal udarbejdes procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres.

2. Der skal udarbejdes procedure for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis.

3. Der skal foreligge beskrivelse af, hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne.

Såfremt I ønsker hjælp til udarbejdelse af procedurer, er I velkommen til at kontakte Microsolutions.

Krav gældende tidligst fra 1. januar 2024

1. Krav om godkendt system 

Vi forventer at Dynamics 365 Finance and Operations bliver godkendt.

2. Krav om central elektronisk modtageportal af e-fakturaer 

Vi forventer at Erhvervsstyrelsen kommer med yderligere oplysninger om portal til modtagelse og udveksling af e-dokumenter (fakturaer) og regnskabsmateriale. Det kan derefter vurderes hvordan Dynamics 365 kan fungere og/eller integrere med denne portal.

3. Krav om digitalt bogføringssystem med originalbilag (evt. billede/pdf), transaktions-/kontrolspor og backup.

Originalbilaget skal ifølge loven opbevares og gøres tilgængeligt i bogføringssystemet. I praksis betyder det formentlig, at bilag skal importeres og data fra eksempelvis en kreditorfaktura afløftes til ERP-systemet. Vi mener, at reglen om opbevaring af originalbilag minimum vil omfatte fakturaer. Debitorfakturaer kan allerede vises. Dvs. kreditorfakturaer skal gøres tilgængelige i elektronisk/original form direkte i ERP-systemet – f.eks. som pdf eller indscannet dokument. Bemærk, at Dynamics 365 Finance & Operations, som standard understøtter manuel vedhæftning af pdf-dokumenter på posteringer. F.eks. et indscannet bilag. 

Microsoft frigiver en opdateringer til Dynamics 365 FO som vil understøtte lovgivningen. Prøveversion med ændringer er tilgængelig i løbet af juli eller september 2022. Læs evt. udmelding fra Microsoft her. 

Det er endnu uvist hvor udbygget den nye funktionalitet vedr. indkøbsfakturaer er. Ønsker man yderligere funktionalitet kan man overveje 3. parts løsninger til håndtering af indkøbsfakturaer. 

Vores anbefaling er at afvente og vurdere om Microsofts kommende opdatering matcher jeres virksomheds behov.

Vi rådgiver gerne om mulighederne. Udfyld evt. formular herover.

Transaktions-/kontrolspor imødekommes formodentlig via revisionssporet i Dynamics 365 Finance and Operations. Revisionssporet viser type af transaktion, beskrivelse, hvem postering blev oprettet af og hvornår, og der kan desunden vises bilagsposteringer. Det er vores vurdering at revisionssporet er tilstrækkeligt til at opfylde loven.

Back-up skal foretages automatisk. Sikkerhedskopiering er et decideret krav i loven. Det er ikke specifikt angivet hvor ofte. Vi vurderer at den backup, der sker i Azure falder inden for lovens rammer.

Det skal desuden bemærkes, at der også indføres skærpet kontrol af virksomheders overholdelse af bogføringsloven.

Forbehold 

De detaljerede regler for den digitale bogføring, herunder hvilke bilag, der er omfattet af loven, er stadig ikke konkrete. Ligeledes er reglerne for det offentlige modtagecenter og udvekslingen af e-dokumenter, samt regler for anvendelse/godkendelse af løsninger, ikke fastlagt endeligt. Derfor er ovenstående videregivet med forbehold og tager udgangspunkt i vores fortolkning af og nuværende viden, om den nye bogføringslov.

Vil du vide mere?

Vi vil gerne rådgive dig. Kontakt os på telefon 7560 2480, send e-mail til info@microsolutions.dk eller udfyld formular øverst på siden.