add-on Integration

MSA SolidWorks Integration

Med MSA SolidWorks Integration kan du reducere tiden forbrugt på masterdata vedligeholdelse imellem SolidWorks og dit ERP system.


Effektiviser de administrative opgaver omkring styklisterne:

  • Enkel oprettelse af et nyt varenummer, så både Dynamics AX og SolidWorks kender det
  • Automatisk oprettelse af styklister i Dynamics AX ud fra tegning(er) i SolidWorks (Parts såvel som Assemblies)
  • Opslag i Dynamics AX’s varetabel direkte fra SolidWorks
  • Visning af/opslag på tegning direkte fra varekartoteket i Dynamics AX (m. viewer)
  • Styring af tegningsudskrivning – både ”breakdown” tegning fra varen/styklisten (flere niveauer) og udskrift af tegning som del af produktionsgrundlag ved frigivelse af produktioner i Dynamics AX.

Om integrationen

Afgørende for en effektiv hverdag på en tegnestue er, at tiden anvendes på konstruktion og tegning – og ikke på administration af forskellige – fra et konstruktionsmæssigt synspunkt – irrelevante oplysninger på varer i Dynamics 365 / Dynamics AX.

Varenumre

Det er centralt for en ordentlig datastruktur, at varer kendes i såvel CAD-systemet som i ERP-løsningen – og at data i ERP-løsningen er korrekte – også for andre forhold end lige netop konstruktion.

For at sikre, at konstruktører på en enkel måde kan udtage et nyt varenummer til en tegning – og samtidigt sørge for, at relevante data, som er nødvendige for det øvrige administrative system, bliver korrekt oprettet, baserer interfacet sig på en såkaldt varenummergenerator. Med denne funktion guides brugerne hurtigt og enkelt igennem en vareoprettelse ud fra meget få spørgsmål.

Systemet konfigureres én gang for alle med de nødvendige vareskabeloner og nummerserier, som tilsikrer, at de varer, der oprettes, dels udfyldes med korrekte oplysninger – og dels dannes i en nummerstruktur, som er logisk og i harmoni med virksomhedens ønsker og behov hertil.

Overførsel af styklister

Afgørende for en effektiv hverdag på en tegnestue er, at tiden anvendes på konstruktion og tegning – og ikke på administration af forskellige – fra et konstruktionsmæssigt synspunkt – irrelevante oplysninger på varer i Dynamics 365/Dynamics AX.

Imidlertid er det helt centralt for en ordentlig datastruktur, at varer kendes i såvel CAD-systemet som i ERP-løsningen – og at data i ERP-løsningen er korrekte – også for andre forhold end lige netop konstruktion.

For at sikre, at konstruktører på en enkel måde kan udtage et nyt varenummer til en tegning – og samtidigt sørge for, at relevante data, som er nødvendige for det øvrige administrative system, bliver korrekt oprettet, baserer interfacet sig på en såkaldt varenummergenerator. Med denne funktion guides brugerne hurtigt og enkelt igennem en vareoprettelse ud fra meget få spørgsmål.

Systemet konfigureres én gang for alle med de nødvendige vareskabeloner og nummerserier, som tilsikrer, at de varer, der oprettes, dels udfyldes med korrekte oplysninger – og dels dannes i en nummerstruktur, som er logisk og i harmoni med virksomhedens ønsker og behov hertil.

ERP-Link

Med det såkaldte ERP-Link kan der fra SolidWorks slås op og søges direkte i Dynamics 365/Dynamics AX’s varetabel med mange, forskellige søge-muligheder. Herved sikres størst muligt genbrug af de data, som allerede er oprettet.

Frem for udtagning af nye numre til varer, som typisk ofte allerede er oprettet af andre brugere, vil interfacet understøtte, at der således kun findes ét varenummer pr. vare.

Vis tegning

Tilsvarende kan man som bruger af Dynamics AX direkte herfra vælge ”Vis tegning”, som åbner en viewer, hvor tegningen af den relevante vare vises on-line.

I tilknytning hertil kan nævnes Dynamics 365/Dynamics AX’s i øvrigt udmærkede muligheder for standard at knytte dokumenter/tegninger m.m. til data/varer via standard dokumenthåndteringen i systemet.

Vare

Vælges ”Dan tegningsgrundlag” fra en vare i Dynamics 365/Dynamics AX, kan brugeren definere, om der ønskes en tegning af den enkelte vare – i ét niveau – eller om der ønskes en ”breakdown” tegning (flere niveauer ud fra styklisten). Ved flere niveauer angives et valgfrit antal niveauer.

Produktion

Når der skal produceres, er en af grundstenene en opdateret tegning. Når en produktion frigives i Dynamics 365/Dynamics AX, kan der dannes forskellige papirer – samlet kaldet produktionsgrundlaget.

Via interfacet sikres, at der ved frigivelse af produktioner også kan vælges ”Dan tegningsgrundlag” for den vare, som aktuelt skal produceres. Således vil relevante tegninger blive udskrevet (jf. nedenfor) parallelt med øvrige produktionsdokumenter (f.eks. jobkort/rutekort og plukkeliste).

Tegningsudskriv

Fra SolidWorks styres med funktioner i PrintWorks, at tegninger, der rekvireres udskrevet fra Dynamics AX, bliver behandlet og sendt til print.

Teknisk fungerer det således, at tegningsgrundlag fra Dynamics 365/Dynamics AX placeres i en given folder, som PrintWorks ”overvåger”. Når der kommer noget i folderen, vil PrintWorks (enten fuld-automatisk eller anfordret af bruger) kunne sende det til print.

Der er naturligvis en deltaljeret logning af, hvad der er printet – og relevant information, hvis noget er gået galt (f.eks. hvis tegningen manuelt er flyttet i filstrukturen, i forhold til, hvor Dynamics365/Dynamics AX forventede, den skulle ligger). Via templates i SolidWorks kan tegninger dannes med relevant, supplerende information fra Dynamics 365/Dynamics AX.

Interfacet muliggør på den måde, at referenceoplysninger fra produktionen i Dynamics 365/Dynamics AX kommer med ud på tegningen. Således vil en given tegning i produktionen altid kunne spores tilbage til den produktion i Dynamics 365/Dynamics AX, som den hører til.

Få mere information

Kontakt os for at få mere at vide om integrationen mellem Dynamics 365 / Dynamics AX og SolidWorks. Kontakt os på telefon +45 7560 2480 eller udfyld formularen herunder.