Smart Reservation sikrer en optimal allokering af reservationer baseret på mængder, leveringsdatoer og lagerbeholdninger. Det øger leveringsevnen og minimerer lagerbindingen. Løsningen kan anvendes til henholdsvis Dynamics 365 Supply Chain og Dynamics AX

Smart reservation øger leveringsevnen

Maksimalt overblik over reservationer

med Smart Reservation til
Dynamics 365 Finance and Operations og Dynamics AX

Oversigter med trafiklys giver overblik over hvilke salgsordrer og ordrelinier, der kan leveres til tiden med udgangspunkt i både nuværende lagerbeholdning og forventede lagertilgange. Systemet beregner selv den optimale reservationsprofil med baggrund i lagerbeholdning og forventede leverancer. Med værktøjer til manuelle justeringer kan den automatisk allokerede profil tilrettes, så man får en optimal allokering og reservation af de enkelte varer.

Symboler
grønt lys På lager
Gul Modtages inden ønsket levering
Red Modtages efter ønsket levering
Sort Kan ikke allokeres mod kendte leverancer

Overblik salgsordre

Allokering og reservationer for en given salgsordre specificeret pr. linje. Overblik fås i boks til højre for den markerede linie. Af de ønskede 19 stk. til den 6/10/2021 er fordelingen (i boks til højre) således:
8 stk er fysisk reserveret på lager (grøn)
5 stk. reserveret op imod tilgang 6/11/2021 (rød - se nederst)
2 stk. reserveret op imod tilgang 6/19/2021 (rød - se nederst)
4 stk. kunne ikke allokeres (sort)

Overblik vare

Allokering af en vare med reservationsoverblik i Smart Reservation
Øverste del af skærmbilledet viser reservationsprofilen for en given vare med alle åbne linier pr. produkt i prioriteret rækkefølge. Specifikation af værdier på linien ses i højre side. Til justeringer og optimeringer kan der anvendes værktøjer som "Change delivery date", "Postpone to red date" eller "Reprioritize" og "Split quantity". Nederst ses den fulde profil for forventede tilgange samt reservationsprofil.

Arbejdsområde

Medarbejderens individuelle oversigt fra Workspace i Smart Reservation
Brugere kan nemt tilgå relevante oversigter fra arbejdsområdet (Workspace) i Smart Reservation.

Salgsordrer

Hvilke salgsordre kan blive leveret - få overblikket i smart reservation
De røde og sorte markeringer angiver leveringsproblemer.

Overblik åbne linier

allokeringsprofil på alle åbne linier
Allokering for alle åbne salgsordrelinier.

Minimal lagerbinding og bedre leveringsevne

Smart Reservation kan reservere ud fra princippet “Available to Promise”. Det betyder bl.a. at salgsordre kan reserveres ud fra forventede lagertilgange. Det giver en optimal disponering og øger virksomhedens leveringsevne.

Smart allokering og reservering af ordrer på lageret til Dynamics 365 og Dynamics AX

 Sådan fungerer Smart Reservation

Løsning til Dynamics 365 og Dynamics AX

Smart Reservation giver en maksimal udnyttelse af lagerbeholdninger og dermed minimal lagerbinding. Samtidigt optimeres leverancesikkerheden over for kunderne. Løsningen kan implementeres til Dynamics 365 Finance and Operations og de fleste versioner af Dynamics AX.

Sådan fungerer Smart Reservation

Almindeligvis vil varer blive reserveret i takt med at ordrer indgår, således at førstkommende salgsordre beslaglægger lagerbeholdning uden hensynstagen til leveringstidspunktet. Smart Reservation beregner leveringstidspunkt, ud fra angivet reservationshorisont, hvornår salgsordren skal leveres, hvilke varer der er tilgængelige på det pågældende tidspunkt. Varer som forventes at komme på lager medregnes også. Det betyder at det ofte kan være varer, som ikke er på lager endnu, der allokeres til den pågældende ordre. Denne metode betegnes populært som “Available to Promise” eller ATP. Det gælder både for Dynamics 365 og Dynamics AX.

I Smart Reservation holdes de enkelte tilgange og afgange op imod hinanden med udgangspunkt i reservationshorisonten, således at beholdninger er reserveret i kortest mulig tid. Dermed vil logistikafdelingen også kunne undgå konstant at skulle manipulere med ordrene for at sikre levering. Smart Reservation sikrer en optimal allokering, og når leveringstidspunkt for en given ordre nærmer sig, allokeres de fysiske beholdninger.

Dette princip giver minimal lagerbinding over et minimum af tid, og flere ordrer vil kunne reserveres og leveres.

Hvornår kan der leveres?

På ordrer, som ikke kan leveres til tiden, kan Smart Reservation kalkulere de tidligst mulige leveringstider og tilbyder visuelle værktøjer til løsning af allokeringsudfordringer.

Visuelt overblik

I Smart Reservation illustreres leveringssituationen med trafklys-angivelser, som gør det nemt og hurtigt for salgsafdelingen, at få et overblik over leverancesituationen. 

Grøn: vi kan levere til aftalt tid fra nuværende lager. 

Gul: vi kan levere til tiden baseret på en beholdning, som endnu ikke er tilgået lagret. 

Rødt: vi kan ikke levere inden for den ønskede tid, men der er planlagte lagertilgange.

Sort: vi kan ikke levere og der er ikke planlagte lagertilgange.

Den optimale leveranceprofil kan til enhver tid beregnes, bl.a. ved åbning af ordreskærmbilledet. Signalfarverne vil altid være opdateret . Status er baseret på den øjeblikkelige fordeling af afgange, tilgange og lagerbeholdninger i databasen. 

Leveringsdata til webshops eller 3. part

Leveringsoverblikket kan med fordel anvendes i andre sammenhænge. F.eks. kan data stilles til rådighed i en webshop eller til en 3. parts løsning, hvor der er behov for adgang til leveringsdata. 

Det sker i praksis ved, at billedet replikeres til en tabel, som kan deles med andre løsninger eller med 3. part. Profilerne replikeres ned i en “availability-tabel”, som umiddelbart kan deles. 

Der findes både øjeblikkelige tilgængelige beholdninger og oplysninger om mulige fremtidige leveringsdatoer og antal i tilfælde af at varen er i manko. 

Man tager selv stilling til hvor ofte tabellen med status skal opdateres eller genindlæses i eksterne løsninger. For nogle er det tilstrækkeligt at indlæse data hvert døgn, mens andre ønsker data, der maksimalt er et minut gamle.

Om Smart Reservation

Smart Reservation er udviklet af FSB Development. Løsningen ligger som extensions, hvilket arkitekturmæssigt er en fordel og betyder, at løsningen fungerer som plug & play.

Sådan giver Smart Reservation værdi

Se intro til Smart Reservation (på engelsk).

Kontakt

Vil du vide mere om Smart Reservation, så tag kontakt til Microsolutions. Vi står til rådighed for en demo, pris eller blot en uforpligtende dialog. 

Kontakt os på telefon: +45 75 60 24 80 eller udfyld formularen herunder.