Procesværktøjet “WorkModel”

til Dynamics 365 Finance and Operations

Få nem adgang til virksomhedens processer, aktiviteter, undervisningsmaterialer, dokumentation og videomaterialer med WorkModel til Dynamics 365 Finance and Operations. Generér og tegn processer og flowdiagrammer direkte i løsningen.

Overblik over processer og materialer

Med procesværktøjet WorkModel til Dynamics 365 får din virksomhed:

  • Overblik over aktiviteter og processer i flere niveauer.

  • Intuitiv tegning af aktiviteter, processer og flowdiagrammer.

  • Nem adgang til undervisningsmaterialer og  vejledninger som tekst, links eller video.

  • Alternativ og brugervenlig menu til Dynamics 365

  • Samling af dokumenter og materialer pr. aktivitet og proces.

Deling af processer, flowcharts og undervisningsmaterialer
Forretningflow og procesoversigt: Oversigt over sammenhængen mellem aktiviteter i udvalgte forretningsområder og sammenhængen mellem processer under en aktivitet. Det er muligt at klikke over i det relevante skærmbillede i Dynamics 365 for Finance and Operations.

WorkModel giver overblik og er nemt at anvende

Processer, samarbejde og synergi ved ERP implementeringerERP

Med WorkModel til Dynamics 365 Finance and Operations får organisationen et unikt og brugervenligt overblik over aktiviteter, processer, materialer, vejledninger inkl. videoer og anden dokumentation. Værktøjet er velegnet til også at tegne/generere alle procesdiagrammer og flowbeskrivelser.

Få synliggjort alle de arbejdsgange, funktioner og ansvarsskift, der er i virksomheden. Gør opgaven nem at løse for brugeren med tilknyttede instruktioner og links til Dynamics 365, lige fra den overordnede aktivitet til den detaljerede beskrivelse af selve instruktionen. Det er ligeledes muligt at angive, hvem der er ansvarlig for den egentlige udførelse.

Fra flowdiagrammer til undervisningsvideoer

Mange muligheder for deling af materialer

Muligheder med workmodel
Workmodel til Dynamics 365 for Finance and Operations tilbyder bl.a. overblik over organisation, aktiviteter, ansvar, processer og værdikæder samt direkte adgang til funktioner, vejledninger og "how-to videoer".

Få fordele af WorkModel ved implementering af Dynamics 365

Microsolutions anvender WorkModel til Dynamics 365 i implementeringsprojekter, lige fra ”scoping” af projektet og gennem hele projektet til at holde overblikket ved workshops og i forbindelse med kravsspecifikation. Dokumenter og viden samles i WorkModel, og er tilgængeligt for alle involverede parter herunder direktion, projektledelse, fagkonsulenter procesejere og superbrugere.

 

Processer og arbejdsgange i flere niveauer

Procesværktøj øverste niveau - Overblik, forretningsmodel og værdikæder

Niveau 1

Overblik, forretningsmodel og værdikæder

Det øverste niveau i modellen viser forretningsområder. Et forretningsområde svarer til en afdelingsfunktion, f.eks. salg, indkøb, produktion, lager etc. 

Der kan fra dette niveau indsættes links via menu-struktur, så man kan hoppe direkte til det relevante sted i Dynamics 365, og anvende workmodel som en alternativ menu. 

Der kan fra alle forretningsområderne linkes til dokumenter af alle typer, såsom Word, Excel, Visio og websider. 

Ved valg af forretningsområde åbnes området, og man bevæger sig dermed til niveau 2 i modellen.

Procesværktøj - her aktiviteter for hvert forretningsområde samt forretningsflows

Niveau 2

Aktiviteter for hvert forretningsområde samt forretningsflows

Under forretningsområdet defineres områdeaktiviteter. I Niveau 2 får man et godt overblik over alle de opgaver, som vedrører det enkelte område. Der defineres individuelle opgaver, hvoraf kun nogle vedrører brugen af Dynamics 365. 

De aktiviteter, som relaterer til Dynamics 365 Finance and Operations, er der link til. Det er også muligt, for hver aktivitet, at påføre den ansvarliges initialer.

Der kan fra Niveau 2 linkes til dokumenter af alle typer samt til websider, herunder dokumentation og undervisningsmaterialer.

Procesværktøj som genererer og viser flowcharts også i sidste niveaus

Niveau 3

Processer under hver aktivitet

Under hver aktivitet kan man tegne/generere en procesoversigt. Dette er nederste niveau i modellen og her kan alle detaljer for udførelse af opgaven tegnes og beskrives. Dette niveau svarer til manualer og ’how to’ for D365 for Finance and Operations, hvor der også kan optages og linkes til videosekvenser og guidelines for håndteringen af processen.

Der kan frit klikkes rundt imellem de forskellige niveauer i modellen.

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om, hvordan din virksomhed kan få gavn af WorkModel. Kontakt os på telefon: +45 75 60 24 80 eller udfyld formularen herunder.