Sådan håndterer du Brexit

Sådan håndterer du Brexit

Læs hvordan du håndterer Brexit med en Dynamics 365 for Finance and Operations / Dynamics AX.

Det er endnu uvist om Storbritannien forlader EU. Hvis briterne forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der importerer varer og tjenesteydelser fra eller eksporterer varer og tjenesteydelser til Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med lande uden for EU, da Storbritannien vil overgå til at være et såkaldt tredjeland i forhold til EU.

I dette dokument finder du:


1. Kilder til information om hvordan din virksomhed skal forholde sig til Brexit

2. Sådan opsætter du din Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics AX

Kilder til information om Brexit.

Der kan være vigtig information vedr. Brexit at hente hos

SKAT.dk
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2285604

Udenrigsministeriet
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/brexit/

Virk.dk
Tjekliste, der gør din virksomhed klar til Brexit:
https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste

Brexit i Dynamics AX / D365 FO

Nedenstående skærmbilleder stammer fra en Dynamics 365 for Finance and Operations (også kaldet D365 FO). De fleste findes under den samme sti og på samme sted i Dynamics AX.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os meget gerne.


Såfremt Storbritannien skal håndteres som et Tredjeland i stedet for et EU land skal følgende ændring af opsætning foretages:

Lande/områdetype skal ændres fra EU til Tredjeland:

Momsgruppe

Momsgruppen på debitorer og kreditorer fra Storbritannien skal ændres fra en EU momsgruppe til en Tredjelands momsgruppe.

Opsætning kan være forskellig, men som udgangspunkt bør der være en momsgruppe til hhv.

  • Indenrigshandel
  • EU Handel
  • Tredjeland / Andre

Momsgruppen for debitorer finder du på Faneblad Faktura og levering:

Momsgruppen for debitorer finder du på Faneblad Faktura og levering

Momsgruppen for kreditorer finder du på Faneblad Faktura og levering:

Grupper

Såfremt debitorer og kreditorer er opdelt i grupper som f.eks.

  • DK
  • EU
  • Andre

skal gruppen på hhv. debitorer og kreditorer fra Storbritannien også ændres fra “EU” til “Andre”, da kontering, herunder samlekonto, formentlig er forskellig på grupperne. 

Grupperne finder du på:

Faneblad Generelt

Posteringsprofil

Som udgangspunkt vil det være nok at skifte hhv. debitor- og kreditorgruppe på kunder og leverandører fra Storbritannien, da grupperne burde være indeholdt i den eksisterende opsætning af posteringsprofiler.

Men såfremt du vælger at oprette en ny debitor-/kreditorgruppe til brug for kunder i Storbritannien, f.eks. med brug af en separat finanskonto, skal du sikre dig, at grupperne også er indeholdt i posteringsprofilen.

Finansdimensioner

Såfremt du har angivet finansdimensioner på enten debitorer eller kreditorer, der anvendes til afgrænsning m.v. på EU-lande og Tredjelande, skal disse også ændres.

Overgangsperiode

I en eventuel overgangsperiode med en kendt skæringsdato for Brexit kan det være nødvendigt at kontrollere, om hhv. salgs- og indkøbsordrer bliver håndteret korrekt eller om noget opsætning på enten ordrehoved eller –linjer skal ændres:

EKSPORT

Salgsordre med status Åben:

Kontroller, at salgsordren har korrekt momsgruppe og Udenrigshandel-oplysninger tilknyttet, forinden salgsordren opdateres til status Leveret.

Salgsordre med status Leveret:

Disse salgsordrer har allerede dannet Intrastat poster. Posterne kan dog manuelt slettes.

Eventuel fejlbogføring kan omposteres.

Salgsordre med status Faktureret:

Bogføring er foretaget, ligeledes er Intrastat og EU-Listesystemposter dannet.

Salgsordre kun kan ændres med tilbageførsel eller ompostering samt redigering af Intrastat og EU-listesystem poster forinden disse indberettes.

Fritekstfaktura:

Fritekstordre med status Igangværende kan stadig redigeres, hvorimod fritekstordre med status Fuldført kun kan ændres med tilbageførsel eller ompostering samt redigering af Intrastat og EU-listesystem poster.

IMPORT

Indkøbsordre med status Åben:

Kontroller, at indkøbsordre har korrekt momsgruppe og Udenrigshandel-oplysninger tilknyttet, forinden indkøbsordre opdateres til status Modtaget.

Indkøbsordre med status Modtaget:

Disse indkøbsordrer har allerede dannet Intrastat poster. Posterne kan dog manuelt slettes.

Eventuel fejlbogføring kan omposteres.

Indkøbsordre med status Faktureret:

Bogføring er foretaget, ligeledes er Intrastat og EU-Listesystemposter er dannet.

Indkøbsordrer kan kun ændres med tilbageførsel eller ompostering samt redigering af Intrastat og EU-listesystem poster, forinden disse indberettes.

Share this post