Nye regler om registrering af tid

Nye regler om registrering af tid

Tidsregistrering og EU Regler

Af Lene Sørensen, Sales Manager Microsolutions

Med en EU Dom fra foråret bliver virksomheder pålagt at registrere tid for alle medarbejdere. Det får konsekvenser for de administrative rutiner og systemer. Microsolutions anbefaler, at man allerede nu begynder at forholde sig til, hvad reglerne betyder.

 

Baggrund for regel

Baggrunden for dommen er, at EU ønsker, at arbejdsgiverne skal kunne dokumentere den tid, som medarbejderne reelt anvender på arbejde, og efterleve, at medarbejdere maksimalt arbejder 48 timer pr. uge., har et fridøgn inden for 7 dage samt har minimum 11 timers hvileperiode inden for 24 timer. 

Konsekvens for danske virksomheder

Det er endnu ikke afgjort, hvordan dommen i praksis skal bringes til udførsel i Danmark. Det er nemlig de enkelte lande, der selv bestemmer hvordan dommen skal udmønte sig. Det drøftes derfor af regeringen og arbejdsmarkedets parter, hvordan reglerne skal bringes til udførelse i Danmark. EU har pålagt landene, at det skal være en objektiv og pålidelig registrering, som skal kunne gøres tilgængelig for relevante kontrolinstanser.

Der ligger mange uafklarede forhold og problemstillinger for det danske arbejdsmarked i loven, og reglerne udfordrer i høj grad Danmarks fleksible arbejdskultur og kan hurtigt blive en byrde for mange virksomheder.

Flere løsninger med Dynamics

Afhængigt af hvilket administrative system man anvender, og hvordan det er sat sammen, kan der ligge flere muligheder for tidsregistrering med både Dynamics AX og Dynamics 365. Microsolutions vil gerne vejlede dig ud fra den konkrete situation.

App til Dynamics

Kontakt

Kontakt Microsolutions for uddybende information om muligheder for tidsregistrering på telefon +45 7560 2480, eller indsend formularen herunder, så vender vi tilbage.

Share this post