Løndokumentation

Løndokumentation der dokumenterer dine løn processer


I mange virksomheder er lønfunktionen en kritisk del af driften. Ofte er denne funktion særlig sårbar ved sygdom og ferie, fordi mange virksomheder ikke har beskrevet lønprocessen eller har ganske få ressoucer til afvikling af løn. Derfor har eventuelle afløsere, vikarer etc. vanskeligt ved at træde til som erstatning for lønfunktionen. Det resulterer i fejlbehæftet lønkørsel og utilfredse medarbejdere, og efterfølgende skal virksomheden bruge ekstra tid på at rette fejlene. Med Microsolutions Løndokumentation beskrives og dokumenteres hele lønprocessen. Det sikres dermed, at der altid er et fundament for nødberedskab til lønfunktionen i tilfælde af f.eks. sygdom og ferie. Dokumentationen er detaljeret og dermed vil lønfunktionen kunne varetages af Microsolutions eller inhouse af kollegaer i f.eks. Økonomi- eller HR afdelingen.

Microsolutions Løndokumentation sikrer komplet dokumentation af hele lønprocessen. Fra opsamling af tids- og fraværsregistreringer, over lønberegning og bogføring, indberetning til eIndkomst og pension, dannelse af betalingsfiler, og til afsluttende afstemning/rapportering. Kort sagt sikrer Microsolutions Løndokumentation, dokumentation af hele lønprocessen.

Løndokumentation kan kombineres med en Lønberedskabsaftale, hvor Microsolutions tilbyder at træde til, såfremt der opstår en akut situation.