Dynamics 365
Human Resources

En HR-løsning, der gør det nemmere at få overblik og skabe værdi i hele organisationen.

Skab værdi med Microsoft Dynamics 365
Human Resources

Gør arbejdet med virksomhedens HR-processer lettere. Med Dynamics 365 Human Resources får du et værktøj, som understøtter alle de væsentlige HR-processer og giver et godt beslutningsgrundlag via mange visuelle dashboards. Det er den samme løsning, som tidligere var benævnt “Dynamics 365 for Talent”.

Værktøjerne er tæt forbundet med Dynamics 365 suiten og Microsofts Dataverse

HR til Dynamics 365

Læs hvordan Human resources bidrager til:

 

HR-afdelingen

Lederen

Medarbejderen

Andre værktøjer

Fra 1. februar 2020 har Microsoft ændret navnet på deres HR-løsning fra Dynamics 365 Talent til Dynamics 365 Human Resources (D365HR) og funktionalitet er samtidig ændret.

.

Kontakt

Vil du vide mere om vores nøglefærdige Power BI-løsning og  hvordan den virker, så tag kontakt til os. Vi tager gerne en uforpligtende dialog. Kontakt os på telefon: +45 75 60 24 80 eller udfyld formularen herunder.

Menuoverblik i Dynamics 365 Human Resources. Funktionaliteten er tæt forbundet med Dynamics 365 ERP-suiten og Power Platformen.

Overblik 

HR-afdelingens værktøjer

For HR afdelingen er det væsentligt at have alle oplysninger om medarbejderne samlet et sted. Data om enkelte medarbejdere kan hurtigt tilgås og grafiske oversigter sikrer et godt overblik. F.eks over medarbejdernes færdigheder.

Dynamics 365 Human Resources samler funktionalitet i arbejdsområder.

Arbejdsområder til HR afdelingen omfatter:

Lederens værktøjer

Lederens adgang til medarbejderinformationer er samlet et sted i “Mit team”, hvorfra der er adgang til data og oversigter på “egne” og underliggende niveauer af medarbejdere. 

Medarbejderens værktøjer

For medarbejderen handler det om, at se egne oplysninger samt adgang til at indtaste og opdatere relevante oplysninger. Medarbejderens arbejdsområde findes i Medarbejderselvbetjening.

 Andre værktøjer

Arbejdsområder i Dynamics 365 Human Resources

For gøre arbejdet med de forskellige processer mere strømlinet og rationelt har Microsoft lavet en række arbejdsområder, hvor man samler funktionalitet til den specifikke HR-proces

Stillingshieraki
Øverste niveau af et stilingshierarki, hvor man kan arbejde sig ned gennem de forskellige niveauer. Klik for at forstørre billede.

Nem adgang til vedligeholdelse af organisationen

Her oprettes og vedligeholdes alt vedrørende organisationen. Det vil sige oprettelse/vedligeholdelse af:

 • Afdelinger, der opbygges i et hierarki.
 • Stillinger, som defineres i et hierarki, så man her kan se, hvilken stilling en given stilling referer til.
 • Job, som beskriver, hvad man skal kunne for at bestride en stilling. Bruges bl.a. til at få vist et kompetencegab i forhold til medarbejderen, der er tilknyttet stillingen.

Personalestyring

I arbejdsområdet Personalestyring, kan HR-afdelingen nemt skabe sig et overblik. Her vises antal medarbejdere, antal ledige stillinger og oversigt over opgaver. Herunder også oplysninger om f.eks. udløbne certifikater på medarbejdere, der skal fornyes og meget mere.

Medarbejder skærmbillede i Dynamics 365 Human Resources
Detaljeret overblik over medarbejdere. Fra dette skærmbillede er der adgang til stort set alle oplysninger om den pågældende medarbejder.
Visuelt overblik over analyser i Human Resources til Dynamics 365
Også i området for personalestyring er der adgang til analyser, som giver et hurtigt og visuelt overblik.
Marker enhed og visninger følger
’Krausova’ er markeret og de øvrige grafer retter ind, så de kun indeholder data om den markerede enhed - her leder. Eksempelvis kan vi her se hvor medarbejderne er placeret.

Overblik medarbejderudvikling

Analyser medarbejderudvikling
Analyser af medarbejderudvikling. Klik for at forstørre billede.

Fra arbejdsområdet medarbejderudvikling styres evalueringer, medarbejdersamtaler og kompetencer. Under evalueringer er der mulighed for at oprette forskellige samtaletyper – medarbejdersamtale/ lønsamtale/ 1:1 samtale/ coaching m.m.

I forbindelse med samtalerne kan der opsættes mål for medarbejderen. Tilsvarende kan der oprettes kompetencer på medarbejdere.  Kompetencer kan være færdigheder, som man kan måle på og anvende til overblik over kompetencegab i forhold til en stilling. Certifikater og uddannelser kan tilsvarende registreres.

Også på dette arbejdsområde er der opsat en række analyser.

Enkel administration af kurser og spørgeskemaer

Under arbejdsområdet Læring findes kursusmodulet. Herfra er det muligt at styre hele forløbet for kurser til medarbejderne, uanset om de afholdes internt eller eksternt. Alt fra tid, sted, indhold og underviser, tilmelding, vente- og deltagerliste. Efter kurset er afholdt og lukket, kan det overføres til de medarbejdere, som har deltaget.

Det er muligt at udarbejde spørgeskema, som kan kobles til et kursus. Svarene kan analyseres og danne grundlag for statistikker.

Der findes også på dette område analyser, hvor data vedrørende kurser, illustreres i grafer.

Læringsområdet i Human Resources til Dynamics 365
Kursusmodul i arbejdsområdet læring.

“Mit Team” for ledere

Via skærmbilledet “Mit Team” får lederen overblikket over de medarbejdere, der refererer  til ham/hende. Medarbejdere i underliggende niveauer, vil ligeledes være synlige.

Dynamics 365 HR - Mit team
Skærmbilledet "Mit Team" giver adgang til medlemmer af den pågældende leders team. "Tiles" til venstre giver mulighed for at hoppe direkte til forskellige funktioner. Eksempelvis en analyse af kompetencekløften, som findes i næste billede.
dynamics 365 HR - mit team - kompetencekløft
Kompetencekløften giver indblik i, hvordan en specifik medarbejders færdigheder matcher med kravene til en given stilling. Her ses hvordan salesmanageren Chris' færdigheder matcher kravene til stillingen.

Medarbejderselvbetjening

1-HR-Medarbejderselvbetjening---DK
Medarbejderportalen giver adgang til relevante oplysninger. Det er også her medarbejderen selv kan redigere i personlige oplysninger. Det vil sige ændring af adresse, kontaktoplysninger og personlige kontakter, eksempelvis hvem der skal kontaktes i tilfælde af ulykke.

Medarbejderens indgang til Dynamics 365 Human Resources går gennem ’medarbejderselvbetjeningsbilledet’. Her har medarbejderen overblik over tildelte opgaver, og egne karriereoplysninger. Også kompetencer, færdigheder og certifikater ses og vedligeholdes af medarbejderen her.

Det et muligt at koble et godkendelsesworkflow på, så lederen godkender inden en færdighed eller et certifikat inden det endeligt registreres.

Andre værktøjer i Dynamics 365 Human Resources

Opgavestyring

For at sikre, at en given proces gennemføres på samme måde hver gang, kan der opsættes kontrollister. En kontrolliste består af en række opgaver, der skal løses af forskellige medarbejdere/ ledere i organisationen.

Kontrollisterne fungerer derfor som HR-afdelingens  ’kvalitetssikring’ af de valgte processer og opgaver udføres korrekt, uden at HR afdelingen bliver direkte indblandet. Medarbejderne skal blot følge kontrollistens opgaver.

Onboarding – Offboarding – Transitions

Der kan eksempelvis opsættes opgavelister til:

 • Onboarding
 • Offboarding
 • Overførsel mellem stillinger (transitions)

For hver af de nævnte processer er tilknyttet en liste med opgaver, der skal løses. 

Tidsforskydning og rækkefølge mellem de enkelte opgaver opsættes på hvert forløb. Der er desuden mulighed for at tilknytte Instruktioner til løsning af opgaven samt at indsætte et link, f.eks. til et sted i Dynamics 365 Human Resource eller til en hjemmeside.  Vedkommende, der skal udføre opgaven, behøver således ikke at vide hvor, man eksempelvis opretter nye brugere, men kan blot følge et link, som åbner relevant side.

Forretningsgange og processer

Kontrollister kan ligeledes anvendes til at opsætte forretningsgange og processer.

Ved oprettelse af forretningsgange, tilknyttes opgaver hvortil der oplyses hvem der udfører opgaven og hvem der er kontaktperson. Til hver af opgavene angives en tidsforskydning/rækkefølge, og der kan indsættes instruktioner og link.

Workflows

Flere steder er der mulighed for at sætte workflows op. Det kan man for eksempel i forbindelse med at en medarbejder registrerer en færdighed eller et certifikat. Workflowet kan f.eks. sikre, at certifikat ikke opdateres, før nærmeste leder har godkendt det. Når det registreres vil der komme en opgave til lederen, der fortæller, at der ligger en registrering til godkendelse.

Øvrige funktioner

 • Anmodning om fravær
 • Deltagelse i kurser
 • Udlån
 • Billeder
 • Certifikater
 • Færdigheder
Onboarding aktiviteter
Eksempel på onboarding. Her vist et forløb der er gældende for alle medarbejdere. Der kan sættes opgavelink på alle opgaver. Klik for at forstørre billede.

Microsolutions er dedikerede inden for HR

Human Resources deler data med Dynamics 365 Finance and Operations og tilbyder en integreret og heldhedsorienteret oplevelse. 

Microsolutions tilbyder dedikerede og erfarne kompetencer inden for HR i Dynamics 365. Vi er certificerede i Human Resource og Microsoft Solutions Partnere l Business Applications. Microsolutions kan også tilbyde ressourcer til integration mellem HR og andre løsninger.  

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan Dynamics 365 Human Resources virker, og hvordan den passer ind i din virksomhed, så tag gerne fat i os.

Kontakt

Kontakt Microsolutions, hvis du vil vide mere om Human Resources til Dynamics 365. Vi står til rådighed for mere viden om funktionalitet og evt. overslag og prisindikationer.

Ring på +45 75 60 24 80 eller udfyld formularen herunder.

Spørg om Human Resources

Ønsker du mere viden om Human Resources?
Udfyld formularen, og vi vender tilbage.