Logistik

Logistik

  Lagerhotel , Afregning & Optimering

  Med MSA Lagerhotel , Afregning & Optimering kan du reducere dine omkostninger til fakturering af ydelser på lageret. MSA Lagerhotel, Afregning & Optimering – Kunde fakturering af lager- ydelser og lageroptimering på baggrund af opsamlet administrative og fysiske lagerhændelser.
  Læs mere

   Sales & Campaign Price

   MSA Sales & Campaign Price skaber overblik over de aktive priskampagner igennem hele Salgsfasen og til tilbuddet accepteres. MSA Sales & Campaign Price er en overbygning til standard pris- og rabatstyring Dynamics AX. Med Priskampagne er det muligt, at få endnu større fleksibilitet, når din virksomhed opererer med kampagner, hvor pris- og mængde afviger fra de normalt gældende samhandelsaftaler. Løsningen indeholder et cockpit, der giver overblik de aktive priskampagner.
   Læs mere

    Sales Bonus

    Med MSA Sales Bonus kan du reducere dine omkostninger til styring af Bonus og Royalty. MSA Sales Bonus tager udgangspunkt i Dynamics AX standard funktionalitet for provision og for pris/rabat. Modulet adskiller sig fra standard provisionsberegning ved, at tage udgangspunkt i en vejledende salgspris. Samtidigt foretages en løbende bogføring af Bonus/Royalty, herunder hensættelse, for efterfølgende afregning. Bogføringen sker i forbindelse med fakturaopdateringen
    Læs mere

     Smart Reservation

     Med MSA Smart Reservation – Den intelligente løsning til reservering af varer. Med MSA Smart Reservation sikres maksimal udnyttelse af lagerbeholdninger og dermed minimal lagerbinding. Samtidigt optimeres leverancesikkerheden over for kunderne. Løsningen kan implementeres på alle versioner af Dynamics AX.
     Læs mere

      Dynamic OrderFlow

      Med MSA Dynamic OrderFlow kan du optimere processen fra ordren optages til ordre leveres hos kunden. Standard Dynamics AX kombineret med MSA Dynamic Orderflow får du maksimalt udbytte af ressourcerne i SupplyChain til lavest omkostning og med høj leverance sikkerhed.
      Læs mere