VAT Validate

FACTSHEET
MSA VAT Validate

Med MSA Momsnummer Validering reduceres den administrative byrde ved verifcering af kunders momsnummer, navn og adresse.


Kom hurtigt igang:

  • Administrativ byrde Reduceres
  • Imødekomme SKAT’s verifceringskrav
  • Undgå at hæfte for EU-salgsmoms
  • Validere EU kunders momsnummer, navn og adresse
  • Enkel webservice til VIES systemet
  • Sende forespørgsel direkte fra ERP
  • Gemme dokumentation i ERP
  • Se reelle afvigelser i forhold til stamdata

Før du sælger varer eller ydelser uden moms til en køber fra et andet EU-land, skal du sikre dig, at køberen er momsregistreret. Det gør du ved at verifcere køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse.

Du kan verifcere køberens momsnummer, navn og adresse via VIES-systemet på TastSelv Erhverv – Momsnr./VAT-nr. i EU – forespørg.

Hvis du ikke kan få bekræftet køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse, skal du beregne moms af salget og din virksomhed hæfter således for denne moms.

Ved en groft uagtsomt eller forsætligt mangel på verifcering af momsnumre, kan din virksomhed også blive straffet med en bøde.

MSA Momsnummer Validering forespørger også direkte i VIES systemet.
Sælger din virksomhed varer eller ydelser til en fast kunde (det vil sige et eller flere månedlige salg), skal momsnummeret verifceres med passende mellemrum – i praksis mindst en gang i kvartalet.

Ved nye og ikke-faste kunder, skal du verifcere køberens momsnummer ved hvert salg.

Dokumentation for verifcering af momsnumre skal gemmes. I stedet for at gemme forespørgslen på skærmprint eller på papir får du med MSA Momsnummer Validering din dokumentation direkte i ERP systemet.

SKAT’s krav håndteres direkte i dit ERP system med MSA Momsnummer Validering og dokumentationen er direkte tilgængelig med historik .