Sales & Campaign Price

  MSA Sales & Campaign Price

  MSA Sales & Campaign Price skaber overblik over de aktive priskampagner igennem hele Salgsfasen og til tilbuddet accepteres.


  MSA Sales & Campaign Price funktioner:

  • Håndtere priser, der periodisk afviger fra de normalt glædende prisaftalerHåndtere priser, der periodisk  afviger fra de normalt glædende prisaftaler
  • Kunder kan knyttes til de udvidede pris kampagner med debitorer, kæde, Kunder kan knyttes til de udvidede pris kampagner med debitorer, kæde, prisgruppe eller rabatgruppe
  • Sikre, at ordrer der skal leveres i priskampagne perioden, får den vigtige pris
  • Automatisk oprettelse af priskampagner fra tilbud
  • Mulighed for automatisk oprettelse af  Salgsaftale (rammeordre fra tilbud)
  • Overblik over aktive priskampagner
  • Automatisk træk fra rammeordre ved ordreoprettelse (ved indlæsning af ordre)Automatisk træk fra rammeordre ved ordreoprettelse (ved indlæsning af ordre)
  • Cockpit der giver overblik over salgsaftaler – pris kampagner
  • Afslutte salgsaftaler via cockpittet

  MSA Sales & Campaign Price er integreret i hele salgsprocessen. Udover at oprette priskampagnen manuelt, så kan den også oprettes automatisk via Salgstilbud, hvor du angiver priser og kampagne periodens længde.

  Priskampagner oprettes således helt automatisk, når tilbuddet accepteres. MSA Sales & Campaign Price udbygger samtidigt overgangen fra tilbud til ordre og giver din virksomhed mulighed for at oprette en salgsaftale ((rammeordre) således at din virksomhed kan følge kampagnen tæt.

  Hvis virksomheden samtidigt anvender MSA Smart Reservation, vil levering (reservation) til kampagner via Salgsaftale, blive prioriteret i forhold til indgåelse af aftalen og ikke ud fra den faktiske bestilling, som den ellers ville have taget udgangspunkt i.

  MSA Sales & Campaign Price følger et cockpit, hvor man kan overvåge de indgåede salgsaftaler. Dette giver den optimale overblik. Når kunden bestiller produkter, der er omfattet af en prisaftale, kan der automatisk nedskrives på denne tilhørende salgsaftale (rammeordre).

  Processen
  Priskampagner kan oprettes manuelt, i sin helt egen tabel. Løsningen er dog bygget sammen med Salgstilbud, hvorfra kampagne oplysningerne dannes ved bekræftelse af tilbuddet. Kampagnestyringen er således integreret i en standardiseret ordreproces.

  Kampagnen bliver oprettet, hvis der er angivet en værdi i det særlige kampagne felt på tilbuddet. Tilbudsformen er suppleret med alle de felter, som er nød-vendige for kampagneoprettelse. Det er også muligt at angive vejledende udsalgspris. Denne pris kan man vælge at tilføje sin tilbudsrapport. Som udgangspunkt henter tilbuddet de gældende salgspriser, som så overskrives med den særlige kampagne pris.

  Når tilbuddet bekræftes, overføres alle de nødvendige kampagneoplysninger til kampagnetabellen. Derudover oprettes der en pris-/rabat aftale svarende til den
  angivne gyldighedsperiode for kampagnen. Pris-/rabataftalen får samme navn som kampagnen. Udover gyldighedsperiode opererer kampagnestyringen med en kampagne periode. Denne kan strække sig udover gyldigheds-perioden. Kampagneperioden har mest et informationsformål.

  I forbindelse med bekræftelsen vælger man, om der skal oprettes en salgsaftale (rammeordre). Svarer man “nej”, vil der blive oprettet en almindelig salgsordre jævnfør standardfunktionaliteten. Hvis man svarer “ja”, oprettes der en salgsaftale med reference til en kampagne. Fra den oprettede salgsaftale, vil man via “gå til hovedtabel” kunne rette i kampagneoplysningerne. Det er i denne proces, at man vælge eventuel “kæde” som denne aftale skal gælde for. Samtidigt aktiverer man aftalen, hvorefter man er parat til at modtage ordrer til kampagnen.Når man opretter en ordre, eksempel via en E-handels løsning, vil den undersøge om der for den pågælende vare og kunde, er oprettet en kampagne. Er dette tilfældet, vil den vælge kampagneprisen, indhentet fra pris-/rabataftalen af samme navn.

  Samtidigt undersøger den, om der ligger en salgsaftale for kunden og den pågældende vare. Er dette tilfældet, vil den konvertere ordren til en såkaldt aftræksordre. Når kunden eller kæden har opfyldt den aftale, som er indgået, vil prisen stadig trækkes fra kampagnen, men varerne vil blive reserveret med samme prioritet som en hvilken som helst andre ordre.

  Hvis man samtidigt anvender MSA Smartreservation, vil der, indtil salgsaftalen er opfyldt, blive foretaget er prioritering af ordren svarende til oprettelsesdatoen for rammeaftalen. Det lægger med andre ord op til, at man garanterer størst mulig sandsynlighed for levering i kampagneperioden, samtidigt med at kunden ikke nødvendigvis behøver at bestille samtlige varer, for at være sikker på leverance. Med løsningen følger der et cockpit, hvor man kan følge med i, hvordan det går med leverancerne til de enkelte kampagner. Det er muligt fra kampagnecockpittet, at nulstille en aftale i forbindelse med udløbet af kampagnen.