Reference – SEV Forsyning

Reference
SEV Forsyning

Birgir Christiansen, Roknskapardeildin i Elfelagið SEV, udtaler at samarbejdet altid har fungeret rigtig godt. Vi har tillid til Microsolutions, de kender vores forretning og dennes behov og formår altid at finde en løsning der passer til den metode og de processer som vi, som forsyningsselskab arbejder med. Vi er ikke nervøse for at bringe nyeste teknologi ind i vores IT strategi og kigger dermed også på, om Dynamics 365 Operations vil tilføre os ny funktionlitet og bedre services overfor vores brugere.

Forsyningsselskabet SEV blev grundlagt den 1. oktober 1946. SEV er den største energileverandør på Færøerne. Beliggende midt i det nordlige Atlanterhav lever færinger i sameksistens med naturen.

Som hovedleverandør af energi har SEV stået over for udfordringen, at skulle imødekomme bæredygtig energiudfordring. Kombination af vandkraft og vindkraft gør 50% af den færøske energiforsyning, bæredygtig.

Microsolutions har leveret implementering og support af Dynamics AX2012 R3 siden 2012 – SEV valgte Microsolutions som partner, da de søgte efter en partner med dyb viden inden for konvertering af anlægsaktiver til deres Ax2009 samt HR.

Ved implementering/opgradering fra Ax2009 til Ax2012R3 blev der konverteret finanstransaktioner tilbage fra 2001 og der blev foretaget konvertering af anlægsaktiver.

SEV’s AX2012R3 løsning indeholder: Finans, Indkøb, Salg, Debitor, Kreditor, Produktion, Warehouse Management, Lokationsstyring, samt derudover løbende support og teknisk bistand.

Finans

Der håndteres flere regnskaber.

Ekstensiv anvendelse af dimensioner, kontostrukturer, avancerede regler og afledte dimensioner.

Herunder mellemregning der udløses ved anvendelse af specifikke dimensioner.

Importfunktion i kladder:

Sonwin transaktioner (forbrugsafregningssystem)

Løn-transaktioner, hvor der bl.a. differentieres mellem løn der vedrører anlæg og almindelige lønposter.

Excel import

Inscanning og godkendelse af kreditorfakturaer (herunder også XML fakturaer).

Anlæg:

Anvendelse af standard funktionaliteten.

Budget:

Avanceret anvendelse af budgetmodul og godkendelses-flow.

Warehouse management:

Anvendelse af standard funktionalitet for lagerstyring

Håndtering og styring af målere