Liquidity Budget

FACTSHEET
MSA Liquidity Budget

Med MSA Liquidity Budget til Microsoft Dynamics AX får du et hurtigt og smart overblik over likviditeten i din virksomhed over en tre måneders periode – på tværs af regnskaber og valutaer.


  • Skaber et hurtigt overblik over likviditeten i din virksomhed
  • Håndterer mange forskellige typer poster
  • Vælg selv, hvilke elementer af regnskabet, der skal tages med i  beregningen af likviditetsbudgettet
  • Mulighed for at se på tværs af regnskaber, og se på flere regnskaber samtidigt
  • Giver mulighed for at gemme et øjebliksbillede af likviditeten
  • Skaber effektivitet, fordi overblik  og behandling af poster sker i  samme skærmbillede

Eventuelle uoverensstemmelser og forfaldne poster i likviditetsbudgettet markeres med farve i oversigten, som viser en tre måneders periode, således der kan reageres i tide, f.eks. ved manglende likviditet.

MSA Liquidity Budget gør det også muligt at se saldo pr. valuta pr. regnskab, hvilket gør det nemt at styre beholdningen af de enkelte valutaer.

Udover overblikket, giver løsningen også mulighed for at behandle posterne i ét og samme skærmbillede, hvilket naturligvis giver en mærkbar effektivitetsforbedring. Ved ændringer i poster, vises desuden f.eks. hvilke ind- og udbetalinger, der berøres på dagsniveau.

Med MSA Liquidity Budget er det også muligt at gemme forskellige versioner af likviditetsbudgettet, som kan udleveres til regnskab, bestyrelse m.m.