Lasernet by Formpipe

FACTSHEET
Lasernet by Formpipe

Lasernet til Microsoft Dynamics AX


I mere end 20 år har Formpipe og deres partnere hjulpet kunder i hele verden med at konvertere og kommunikere forretningsdokumenter i alle formater med Lasernet. Lad os anvende vores erfaring, forretningsviden og markedsledende software til din fordel.

ERP-opgradering? Let rebranding af din virksomhed via alle forretningsdokumenter? Automatisering af processer? Ny lovgivning omkring formater? Lær mere om, hvordan fordelene med Lasernet kan løse dine forretningsudfordringer

Enkelthed giver handlekraft

Vores kunder opnår store besparelser med Lasernet, fordi Lasernet

 • Giver jer mulighed for at spare penge på alle jeres forretningsprocedurer, når det gælder konvertering og kommunikation af forretningsdokumenter, uanset hvilket format I ønsker at benytte (XML, PDF, e-mail osv.).
 • Bevæger jeres organisation væk fra papirbaserede rutiner henimod en e-dokument kultur. Slip af med store dele papir, printere, toner, kuverter og frimærker, og få i stedet de digitale formater, der hører til i jeres branche og blandt jeres kunder.
 • er et stærkt værktøj, der hjælper jer med at styrke jeres image. Det har aldrig været lettere at ændre logo, skrifttype og overordnet design (linjer, bokse osv.) på jeres forretningsdokumenter, så al jeres kommunikation er strømlinet og professionel.
 • Tilbyder en tæt integration med jeres ERP-system. Vi har udviklet moduler til Microsoft Dynamics AX, der forbedrer oprettelsen af rapporter og procedurer for design af forretningsdokumenter – direkte fra jeres Microsoft Dynamics ERP-system.
 • Gør det nemt for jer at finde jeres dokumenter. I kan bruge Lasernet til at arkivere og gensende jeres forretningsdokumenter.
 • Er udviklet med tanke for vores kunders sikkerhed. Log på og find dokumenter på forskellige Lasernet-servere og få fuldstændig kontrol over, hvem der har rettet i og udgivet hvert forretningsdokument.
 • Hjælper jer hurtigt gennem jeres næste ERP-opgradering. Tag hele forretningsdokument-delen ud af jeres næste ERP-opgradering, og lad forretningslogikken ligge i Lasernet. Dette vil spare jer for hundredvis af konsulenttimer.

Jeres organisation skal være opmærksom og omstilingsparat. Tilpasning til nye kundekrav og holdningsændringer er virkeligheden i dagens marked. Derudover er I nødt til at se på effektiviteten på alle niveauer i forretningen. Dette gælder også for den måde, I arbejder med jeres forretningsdokumenter.

Lasernet er den perfekte løsning på disse udfordringer. Vores software giver jer mulighed for at være omkostningseffektive med jeres forretningsdokumenter i mere end en henseende. Lad den næste ERP-opgradering forløbe langt nemmere, samtidig med at I overholder nyeste lovgivning omkring e-fakturering. Med Lasernet kan I ændre jeres virksomheds brand (logoer og design på dokumenter) på få timer.

Fuld kontrol med genereringen af rapporter i Microsoft Dynamics AX med Lasernet!

Lasernet er det værktøj, der muliggør en effektiv og designmæssigt ensartet rapport generering fra Microsoft Dynamics AX. Få fuld kontrol med hele processen med Lasernet!

Når det gælder Microsoft Dynamics AX 2012 kan man sige farvel til en krævende og omkostningstung opgave, der indtil videre har krævet masser af benarbejde (læs: kodning) fra AX konsulentens side, før rapporterne kunne genereres fra Microsoft Dynamics AX.

Sig i stedet goddag til en virkelighed, hvor Lasernet kan generere data OG løse arbejdet med design af forretningsdokumenterne i virksomheden med eet og samme værktøj. Kom uden om at arbejde med Reporting Services (SSRS Reports) og Visual Studio , og få i stedet adgang til et værktøj, der kan hjælpe med at skabe alle slags forretningsdokumenter (faktura, kontoudtog, kreditnota, ordrebekræftelse m.v.) let og enkelt.

Rapporterne kan opsættes op til 5 gange hurtigere end før, og ekstra data kan tilføjes med bare et enkelt museklik. Dokumenterne arkiveres naturligvis i et troværdigt PDF arkiv, hvor man kan se, genprinte og genudskrive dokumenterne direkte fra Microsoft Dynamics AX.

Funktioner til AX 2009 og 2012:

AX 2009:

 • Fuldt opbygget add-in.
 • Opsæt rapporter 3-4 gange hurtigere
 • 8 Præ-konfigurerede forretningsdokumenter
 • Indbygget arkiv
 • Automatisk distribution
 • Ubegrænsede muligheder for grafisk design
 • Tilretning af grafiske layout med standard desktop værktøjer
 • Automatisk distribution af Attachments
 • e-fakturering
 • Udvidede funktioner i AX

AX 2012:

 • Fuldt opbygget add-in.
 • Opsæt rapporter 5-8 gange hurtigere uden SSRS Report and Visual Studio
 • 10 Præ-konfigurerede forretningsdokumenter
 • Indbygget arkiv
 • Self-Service reporting
 • Automatisk distribution
 • Ubegrænsede muligheder for grafisk design
 • Tilretning af grafiske layouts med standard desktop værktøjer
 • Automatisk distribution af Attachment
 • e-fakturering
 • Udvidede fuktioner i AX

Print management i den helt store skala? Design og konvertering af dokumenter? Distribution af forretningsdokumenter i alle formater ? Sikre og pålidelige arbejdsprocesser målrettet et it-miljø i en større koncern med mange servere?

Lasernet er output management-løsningen, der gør det hele muligt.

Med Lasernet Output Management kan din virksomhed organisere, konvertere og distribuere data fra mange forskellige kilder, applikationer og systemer. Integrér jeres Lasernet-løsning med eksisterende IT-applikationer, og få en let overgang fra arbejds-og papirtunge processer til elektronisk dokumenthåndtering med Lasernet.

Bliv ERP-afhængig, og opgradér din virksomheds ERP system med et minimum af besvær – al forretningslogik der er bundet til jeres forretningsdokumenter kan opretholdes direkte fra Lasernet.

Levér forretningsdokumenter i det format og layout, som jeres modtagere ønsker (XML, OIOUBL, PDF, e-mail, papir osv.) – i dag og i morgen.

Arbejd med dokumenter og data i store IT-miljøer. Log på og find dokumenter på forskellige Lasernet-servere, og få kontrol over offentliggørelsen af nye designs og dokumenter med stor præcision.

Opbyg en Lasernet-løsning, der passer til jeres virksomhed. Lasernet er modulopbygget software, der kan tilpasses jeres krav og udfordringer i forhold til output, formater ovs.

Vær på omgangshøjde med nuværende og fremtidige lovgivningsmæssige udfordringer. Lasernet understøtter EuroSox, Sarbanes Oxley, Basel II, og diverse lokale love, direktiver og standarder, såsom OIOUBL og OIOXML.

Jeres Lasernet Output Management løsning kan nemt opgraderes med de rigtige Input moduler og fungere som en komplet input- og output management løsning for jeres forretningsdokumenter. Dette gør din virksomed i stand til at strømline, konvertere og kommunikere alle indkommende og udgående forretningsdokumenter.

Bliv fortrolig med nogle af de stærkeste funktioner indenfor input management software, og læs mere om hvordan din virksomhed kan arbejde med forretningsdokumenter og data fra jeres kunder, partnere og leverandører på en helt ny måde.

Træk data direkte ud fra dokumenter, eller importer dokumenterne elektronisk ind i jeres ERP, workflowsystem eller databaser på. Med Lasernet Input Management får din virksomhed en stærk kompatibilitet med scannere og andre optagelsesenheder og I kan også importere andre elektroniske formater.

Arbejd med en Lasernet Input Management løsning, der matcher jeres virksomheds behov og forbedrer jeres konkurrenceevne – og spar tid og penge på manuelle opgaver, der let og enkelt kan automatiseres.

Dine fordele med Lasernet Input Management:

 • Reduktion af administrative udgifter (manuel behandling og administrationsudgifter på omkring 20-50 euro pr. dokument)
 • Nedskæring på administration giver besparelser i løntimer
 • Større nøjagtighed (nye muligheder for validering og godkendelse)
 • Forbedring af responstid
 • Ikke mere dobbeltarbejde
 • Umiddelbar adgang til data i ”realtid”
 • Integrering med eksisterende systemer

Din Lasernet Input Management løsning kan let opgraderes med de rigtige Output moduler, så din virksomhed får adang til en komplet input- og output managment løsning, der giver jer mulighed for at strømline, konvertere og kommunikere alle indkommende og udgående forretningsdokumenter.