Lagerhotel , Afregning & Optimering

MSA Lagerhotel , Afregning & Optimering

Med MSA Lagerhotel , Afregning & Optimering kan du reducere dine omkostninger til fakturering af ydelser på lageret.

Opsamling af administrative og fysiske hændelser på lageret der giver mulighed for at korrigere ordregrundlag inden kunde faktureres.


MSA Lagerhotel, Afregning & Optimering opsamler data fra de administrative og fysiske hændelser på lageret. Efterfølgende danner de opsamlede data grundlag for faktureringsprocessen, hvor ordrebehandleren har mulighed for at overvåge og korrigere grundlaget inden kunden faktureres. De opsamlede data kan ligeledes anvendes til intern omkostningsfordeling, statistik til optimering af forretningsprocesserne eller som dokumentation ved genforhandlinger med kunden.

Løsningen baserer sig på Dynamics AX/365 datamodel og WMS funktionalitet.

MSA Lagerhotel, Afregning & Optimering tilbyder dynamisk og fleksibelt opsætning af individuelle aftaler for virksomhedens kunder.

Opsætningen tager højde for ordretyper, håndteringstyper og ydelser. Det gælder
bl.a. følgende:
• Indleveringsordrer
• Udleveringsordrer
• Antal pluk & pluklinjer
• Pallepladser & Palleflytninger
• Håndteringstyper
○ Ompak / Specialpak
○ Filmning af paller
○ Labels m.m.
○ Specialhåndtering

Det er også muligt at opsætte instruktioner til lageret, hvis varen eller kunden forudsætter, at bestemte processer udføres samtidig med lagerprocessen. Dynamics 365: Løsningen er udviklet som extensions til Dynamics 365, hvilket betyder at der ikke er behov for dyre opgraderingsprojekter, når Microsoft frigiver nye opdateringer.

LØSNINGENS ELEMENTER
Løsningen er opdelt i 3 elementer:
1.
Beregningsgrundlag
• I hvilke situationer skal ydelser beregnes? (Dette kan afhænge af)
○ Lagerhotel-funktion. F.eks. indlevering, udlevering eller lagerleje
○ Ordrehåndteringstyper
○ Oplysninger eller instruktioner på de enkelte ordrer. F.eks. ompak, flmning af paller, labels m.m.

• Hvordan skal ydelser beregnes?
○ Hvilke ydelser?
○ Hvilke mængder? F.eks. antal, vægt, paller eller ad hoc-hændelser
○ Hvordan er mængderne håndteret? F.eks. via pluk, hele paller eller flere paller samlet
○ Derudover kan varernes beskaffenhed samt pallernes størrelse påvirke prisaftalerne for ydelserne

2. Kørsel til opsamling af data
• Data opsamles via en kørsel som kan afvikles manuelt eller som batchproces. Ved behov for justering af opsætning kan kørslen genafvikles.

3. Faktureringsprocessen
• Behandling af data
• Fakturering af kunder
• Fordeling af omkostninger
• Optimering og statistik

AFREGNING AF LAGERYDELSER
På baggrund af de opsamlede data, kan der dannes et faktureringsgrundlag, som benytter prismodellen i Dynamic
AX/365. Derudover giver de opsamlede data mulighed for at se faktureringsgrundlaget specifceret helt ned på
palleniveau.


MSA Lagerhotel, Afregning & Optimering kan opsamle data direkte fra lagerets håndterminaler og/eller Truckterminaler, men kan også anvendes på lagre, der endnu ikke er blevet trådløse. Microsolutions hjælper gerne med optimeringen af lageret, så lagerprocesserne understøttes med håndterminaler.


Denne løsning er tænkt til kunder, der driver et lagerhotel eller ønsker at optimere lageret ved fnde og analysere de processer, der er koster mest. Denne løsning er tiltænkt kunder, der driver et lagerhotel eller ønsker at optimere lageret ved at identifcere og analysere de processer, der er mest omkostningskrævende.

DEN INTELLIGENTE LØSNING
Løsningen er udviklet således, at den udnytter standard Dynamics AX/365 funktioner, det giver kunderne de bedste fremtidssikrede muligheder. 

STYR PÅ PROCESSERNE FØR IT
Hos Microsolutions anbefaler vi, fokusering på forretningsprocesser, for at sikre, at et nyt ERP system understøtter virksomhedens strategi.


ØVRIGE MODULER TIL LAGER & GROSSIST VIRKSOMHEDER
Microsolutions tilbyder en række tillægsløsninger, som er karakteriseret ved, at de kan øge effektiviteten og dermed spare interne ressourcer og/eller skabe et bedre og mere synligt beslutningsgrundlag.

Læs mere her.