Dynamic OrderFlow

  MSA Dynamic OrderFlow

  Med MSA Dynamic OrderFlow kan du optimere processen fra ordren optages til ordre leveres hos kunden.


  • Automatisk oprettelse af ordre (Via Input Management/EDI/BizTalk)
  • Regel- og parameterbaseret validering af ordrer (Ordrer, der er kontrolleret uden fejl, kan den sendes til pluk)
  • Automatisk klarmelding (Ordrer går direkte til pluk uden medarbejder aktions)
  • Ordre processen styres via parameter, hvornår de skal sendes til pluk
  • Behandlingsstatus (Klar, Fejl, Notat, Rediger, Afventer, Restordrer)

  Opnå lavest mulig omkostning og høj leverancesikkerhed i supplychain

  MSA Dynamic Orderflow erstatter manuelle processor så medarbejder kun skal bruge tid på de ordre som systemet ikke automatisk har valideret udfra regel og parameter opsætningen.
  Dette sikre mindre tid i SupplyChain, leverancesikkerhed så kunden får sin ordre til aftalt tid.
  Løsningen supportere alle versioner af Dynamics AX, og ses hos mange af vores kunder.

  Tillægsløsninger til salg og grossist virksomheder
  Microsolutions tilbyder en palette af tillægsløsninger, som er karakteriseret ved, at de kan øge effektiviteten og dermed spare interne ressourcer og/eller skabe et bedre og mere synligt beslutningsgrundlag.
  Grossist- og handelsvirksomheder er oftest de virksomheder, der med fordel anvender flest af de standardfunktioner, som tilbydes med Dynamics AX. Med Dynamic Orderflow er det dog muligt, at opnå flere optimeringsmuligheder end med Dynamics AX standardfunktion.
  Når en grossist- og handelsvirksomhed implementerer en Dynamics AX, vil det være vores anbefaling, at der altid bør være fokus på procesoptimering. Selv små procesforbedringer kan måles på bundlinjen og give en bedre ROI.

  Ordre proces system
  Microsolutions Dynamic Orderflow er markedets mest visionære løsning, der optimerer processen med at håndtere store og komplekse ordre/ ordremængder.
  Med en automatisk proces fra elektronisk modtagelse f.eks. via EDI af ordre til pluk, levering og fakturering er det kun afvigelser, der skal håndteres af en medarbejder.
  Med Dynamic Orderflow kan omsætningen øges uden en stigning i administrationsomkostningerne.

  Dynamic Orderflow gør det muligt via en dynamisk opsætning at få systemet til at foretage en regel- og parameterbaseret validering af alle indkomne ordrer, og dermed spares mange manuelle opdateringer og arbejdsrutiner. Der er fuld gennemsigtighed over, hvilke processer ordren har været igennem. Med Microsolutions ”Automatisk Ordre Flow” sikres et højt serviceniveau uden de store administrative omkostninger.

  • VALIDERINGS MULIGHEDER
  • Kreditmaksimum
  • Debitor spærring
  • Korrekte dimensioner (F.eks sælger)
  • ” 0” værdi linjer (pris <> 0)
  • Kontrollere for ordre fejl:
  • Maksimal antal på ordre
  • Maksimal vægt på ordre
  • Maksimal beløb på ordre
  • Leveringsmåde
  • Leveringsevne
  • Nota på ordrer (Håndtering af beskeder fra WEB Ordre, B2B, B2C)
  • Automatisk oprettelse af ordrer
  • Fragt (kun AX 2012)

  Processen
  Dynamic Orderflow gennemfører et antal kontroller, der medfører, at der sættes en behandlingsstatus på ordren. Denne behandlingsstatus er styrende for ordrens videre behandling i Dynamics AX frem til plukseddelopdatering.
  Under ordreoprettelsen bliver ordren kontrolleret på de kontrolpunkter, der er opsat i det para-
  meterbaserede system. Hvis ordren kontrolleres OK, får den status ”Klarmeldt” og bliver automatisk sendt til pluk, når leveringsdatoen nærmer sig og umiddelbart inden pluk fortages, bliver ordren igen kontrolleret for eventuelle ændringer, der er sket siden den oprindelige kontrol herunder bl.a. kontrol af kreditmaksimum.
  Ordrer, der får status ”Restordre” ved første kontrol, vil blive kontrolleret hver gang processen afvikles. Resulterer kontrollen i, at der er varer tilgængelige, der dækker behovet, vil ordren blive sat til status ”Klarmeldt”.
  Målet er at få sat ordren i status ”Klarmeldt” helt automatisk uden manuelt arbejde. Dette sker når ordren overholder de opsatte valideringsregler.

  Den automatiske kontrol kan afvikles manuelt fra en ordre eller automatisk via en batchkørsel. Det er den samme validering, der foretages uanset metodevalg.

  Mulige status:
  Klarmeldt, Fejl, Notat, Rediger, Afventer, Restordrer