Sales Bonus

MSA Sales Bonus

Med MSA Sales Bonus kan du reducere dine omkostninger til styring af Bonus og Royalty.


MSA Sales Bonus adskiller sig endvidere fra standard provisions-beregningen ved, at den kan danne afregning til modtageren af Bonus/Royalty. Dette sker via en  særskilt kørsel, hvor der dannes en kreditnota til en navngiven debitor. På den måde lægger den op til, at det er en ekstern person/frma, som modtager Bonus/Royalty.

MSA Sales Bonus er særligt velegnet til grossistvirksomheder, som forhandler produkter, der er omfattet af Royalty, hvor beløbet man forpligter sig til at afregne, en fast sats per solgt enhed. Bonus og Royalty sættes op via parametre samt via stamdata på kunder og varer. Aftalerne baserer sig på relationen mellem vare og kunde – Enten for enkelte varer, grupper af varer eller samtlige varer. Tilsvarende for kundesiden – Enten vedrørende bestemte kunder, kundegrupper eller alle kunder.

MSA Sales Bonus funktioner:

  • Bonus beregning ud fra omsætning
  • Royalty (Agentprovision) beregning ud fra vejledende salgspriser
  • Hensættelse i Finans
  • Opsætning af bonus aftaler og intervaller
  • Fakturering af bonus/royalty
  • Agent provisions rapporter