Company Setup

FACTSHEET
MSA Company Setup

Med MSA Company Setup kan du reducere tidsforbruget når der data flyttes fra produktion til test og udviklings applikationerne.


Microsolutions har derfor udviklet MSA Company Setup, som vedligeholder data, der er forskellig i produktions-, test- og udviklingsmiljø.

Automatisk oprettelse af demo data forslag
MSA Company Setup indeholder en funktion, som opretter demodata, der skaber forslag til dataopsætninger. Da funktionen kun opretter data, kan den afvikles på et hvilket som helst tidspunkt, fordi eksisterende data ikke ændres. Oprettede forslag, som ikke benyttes, kan naturligvis bare slettes.

More Information

Text to be showed on portfolio list!

Text to be showed on portfolio list!

Text to be showed on portfolio list!