Vi er altid interesserede i kompetente konsulenter eller udviklere til vores kontor i Horsens eller Glostrup…

… så derfor er uopfordrede ansøgninger meget velkomne!

Vi arbejder med nedenstående profiler:

Projektleder: Erfaring med projektledelse og samarbejde med kunden for at styre projektet fra start til drift. Det betyder du skal være god til kommunikation og koordinering både internt og eksternt. Derudover skal du være god til projektlederdiciplinen med afholdelse af møder, herunder styregruppemøder, samt også det daglige arbejde med udarbejdelse af projektplaner, detailplaner og daglig opfølgning. Du skal være i stand til at tage ansvaret for projektøkonomi i forhold til kontrakter samt sikring af fremdriften. Du vil som projektleder være med helt fra starten af projektet, typisk fra presale fasen.

Fælles for nedenstående er mange års erfaring i Microsoft Dynamics AX enten fra konsulentbranchen eller som intern konsulent/udvikler. Opgaverne varierer meget, men som konsulent/udvikler arbejdes der bl.a. med analyse, design, beskrivelse af forretningsprocesser, udarbejdelse/udvikling af krav og designspecifikationer. Opsætning samt test og uddannelse, implementering samt support.

Udvikler: Kendskab til Microsoft Dynamics AX, .Net (C#/VB.Net), Microsoft SQL server, Enterprise Portal, SharePoint og GoF/GRASP (samling af udviklingsmønstre). Nysgerrig efter ny teknologi og omhyggelig i dokumentations- og udviklingsarbejdet.

Produktionskonsulent: Konsulenter med kendskab til produktionsvirksomheder, herunder gerne med kendskab til forretningsgange inden for fødevare- og/eller medicinalvareindustrien. Inden for Dynamics AX skal du have kendskab til produktioner, styklister, ruter, pluklisteregistreringer, lagerlukning og lokation styring.

Finanskonsulent: Konsulenter med kendskab til økonomi, anlæg og bank. Inden for Dynamics AX skal du have kendskab til kontoplanen, kladder, moms, udligninger, kursregulering, afskrivninger, afstemninger, debitor/kreditor styring, Intrastat, EU-listesystem og årsafslutning.

Løn/shopfloor konsulent: Konsulenter med kendskab til lønberegning og tidsregistrering. Inden for Dynamics AX skal du have kendskab til lønkørsler, løn- og shopfloor opsætninger, lønarter, ferieregnskab og tidsstemplinger.

Ønsker du at vide mere, så læs venligst mere om Microsolutions på www.microsolutions.dk eller kontakt Claus Brønd Larsen på tlf 30 84 24 82 eller via cbl@microsolutions.dk for yderligere informationer.

Del eller send siden
Microsoft Gold ERP Partner

Microsolutions er Microsoft Partner med Gold ERP kompetence, som kun tildeles topniveauet af Microsoft partnere.

Læs mere her

Kontakt HR

Du er velkommen til at kontakte direktør Claus Brønd Larsen, hvis du er interesseret i at vide mere om Microsolutions som arbejdsplads, eller hvis du vil søge en stilling.

Claus Brønd Larsen
Direktør
email: cbl@microsolutions.dk