Mini-guide til årsafslutning i Lessor Payroll

Microsolutions har lavet en kort gennemgang af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med årsafslutning i Lessor Payroll

I forbindelse med årsafslutningen skal du være opmærksom på følgende:

 • Feriepenge.dk - For optjeningsåret 2014 og frem skal alle ferieoplysninger indberettes til FeriePenge.dk via eIndkomst. Ud over nettobeløb og antal feriedage m.v. skal det nye felt Feriepengeudbetaler udfyldes med SEnummeret på den virksomhed, der udbetaler feriepengene.
  • Fra den 11. november 2013 kan reglerne, der indføres fuldt ud pr. 2. december 2013, følges for afregningsperioder før 2014.
  • Fra den 2. december 2013 er der obligatorisk indberetningspligt for nettoferiepenge, feriedage og SE-nr. på feriepengeudbetaler for perioder i 2014 og senere (forudlønnede medarbejdere).
  • Fra den 13. januar 2014 gælder dette for alle afregningsperioder.

   Efter indberetning bliver oplysningerne automatisk sendt til FeriePenge.dk. Når lønmodtagere søger om at få deres feriepenge udbetalt, sender FeriePenge.dk beskeden videre til den feriepengeudbetaler, der skal udbetale feriepenge direkte til lønmodtageren.

   Feriepengeudbetaler kan være FerieKonto, virksomheden selv eller en registreret feriekasse.

   NB. Hvis du bruger Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF), sker der ingen ændringer i din måde at indberette på. Du skal fortsat ikke indberette andre ferieoplysninger til eIndkomst end bruttoferieindkomst.
 • Satser fra Skat – Der er ændrede satser på bl.a. skattefri befordringsgodtgørelse, Sygedagpenge sats m.m. Satserne kan findes på Skats hjemmeside.
 • Opsætning til nyt indkomstår – Efter afvikling af den sidste lønkørsel skal systemet sættes op til at afvikle løn i det nye indkomstår. Dvs. der skal opsættes Firmaparametre, Kalenderoplysninger, Ferieopsætning m.m.

Du er selvfølgelig velkommen til kontakte os, hvis du ønsker hjælp til årsafslutningen i Lessor Payroll.

Del eller send siden
Microsoft Gold ERP Partner

Microsolutions er Microsoft Partner med Gold ERP kompetence, som kun tildeles topniveauet af Microsoft partnere.

Læs mere her

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv 2012
Nyhedsarkiv 2011
Nyhedsarkiv 2010
Nyhedsarkiv 2009