SEPA, nyt betalingsformat til eurobetalinger understøttes af Dynamics AX

Single Euro Payments Area, er et nyt standardiseret betalingsformat til eurobetalinger i hele Europa, og Microsoft har udsendt opdateringer, så de seneste versioner af Dynamics AX understøtter formatet.

Baggrunden for SEPA er, at EU har besluttet at udfase de nationale betalingsprodukter for kreditoverførsler og betalingsopkrævninger i euro senest 1. februar 2014 for lande i euroområdet. For EU-landene uden for euroområdet, herunder Danmark, skal det ske senest 31. oktober 2016.

Der er 32 lande i SEPA-zonen; 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Monaco, Norge og Schweiz.

Med SEPA vil det blive nemmere at oprette og modtage betalinger og udføre en direkte debitering (opkrævning) på en euro-konto eller en overførsel til eventuel euro-konto inden for disse 32 lande.

Der findes pt. følgende SEPA-betalingsinstrumenter:

  • SEPA Credit Transfer (SCT), kreditoverførsler fra en virksomhed til et andet.
  • SEPA Direct Debit (SDD), betalingsopkrævninger der minder om Betalingsservice, som vi kender i Danmark.
  • Card

Kontonumre
I dag kræver en national elektronisk betaling et bankkontonummer (BBAN) og National Sort Code (NSC), og Internationale betalinger sker i dag ved hjælp af BIC og IBAN.

Med SEPA vil bankidentifikationskoden (BIC) og internationale bankkontonummer (IBAN) være den eneste mulige kombination.

Udgivelse til AX versioner
Microsoft har udsendt opdateringer der understøtte følgende AX versioner:

SEPA credit transfer, AX 4.0 SP2 (ej længere supportet), AX2009 SP1 RU8, AX2012 og AX2012 R2
SEPA direct debit, AX2009 SP1 RU8, AX2012 og AX2012 R2.

Kontakt Microsolutions, hvis du ønsker mere information.

Del eller send siden
Microsoft Gold ERP Partner

Microsolutions er Microsoft Partner med Gold ERP kompetence, som kun tildeles topniveauet af Microsoft partnere.

Læs mere her

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv 2012
Nyhedsarkiv 2011
Nyhedsarkiv 2010
Nyhedsarkiv 2009