Vilkår for tilmelding til nyhedsmails fra Microsolutions A/S

Du skal acceptere nedenstående vilkår for at modtage vores nyhedsmail

 1. Om Microsolutions A/S’ nyhedsmails

  1. Microsolutions A/S (herefter ”Microsolutions”) udsender nyhedsmails til alle, som har tilmeldt sig denne service på Microsolutions hjemmeside.

  2. Hvis du har tilmeldt dig Microsolutions nyhedsmailservice, vil du blive optaget på en mailingliste, således at du løbende modtager nyheder og anden information fra Microsolutions, eksempelvis fordelagtige tilbud, information om nye produkter og opgraderinger, jobopslag med videre.

 2. Registrering af personoplysninger

  1. Ved tilmelding til Microsolutions nyhedsmailservice giver du samtykke til indsamling og behandling af dine personoplysninger som nærmere beskrevet i nærværende vilkår.

  2. Ansvarlig for de data, som Microsolutions indsamler om dig, er:
   Microsolutions A/S
   Lundvej 6
   DK-8700 Horsens
   CVR nr.: 27676235

  3. I forbindelse med din tilmelding til Microsolutions nyhedsmailservice registrerer Microsolutions dit navn og din e-mail adresse i sin CRM-database. Endvidere registreres eventuelt oplysninger om dit telefonnummer i CRM-databasen. CRM-databasen kan kun tilgås af medarbejdere ved Microsolutions.

  4. Det vil endvidere af CRM-databasen fremgå, hvilke nyhedsområder du er interesseret i. Microsolutions opbevarer således en log-statistik, der indeholder oplysninger om hvilke nyheder, du klikker ind på i din nyhedsmail, jf. også pkt. 4.

 3. Samtykke til henvendelser pr. telefon i markedsføringsmæssigt øjemed

  1. Ved tilmelding til Microsolutions nyhedsmailservice giver du samtykke til, at Microsolutions, ud over ved henvendelse via elektroniske nyhedsbreve, kan kontakte dig pr. telefon i markedsføringsmæssigt øjemed på baggrund af de oplysninger om dine interesseområder, som Microsolutions har indsamlet om dig, jf. pkt. 2.4.

 4. Formål

  1. Formålet med Microsolutions behandling af de i pkt. 2 anførte oplysninger er, at Microsolutions kan fremsende nyhedsmails til dig samt gennemføre en hensigtsmæssig håndtering af Microsolutions markedsføringsmæssige henvendelser. Endvidere benyttes dine personoplysninger til statistiske formål.

 5. Videregivelse

  1. Microsolutions videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, dog kan Microsolutions videregive dine personlige oplysninger til selskaber koncernforbundet med Microsolutions, i den udstrækning Microsolutions eller et koncernforbundet selskab finder det nødvendigt for, at det pågældende selskab kan varetage sine relationer i forhold til dig.

 6. Indsigt og berigtigelse

  1. Du har altid ret til indsigt i og til at gøre indsigelse mod de personoplysninger, som Microsolutions har registreret om dig. Skriftlig henvendelse skal ske til Microsolutions, se pkt. 2.2.

  2. Microsolutions forbeholder sig ret til kun at besvare en skriftlig henvendelse om indsigt, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

 7. Framelding af nyhedsmails og sletning af personoplysninger

  1. Du kan til enhver tid og uden omkostninger framelde Microsolutions nyhedsmails. Dette kan ske ved at sende en e-mail til kontakt@microsolutions.dk med en information om, at du ønsker at framelde dig.

  2. De personoplysninger, som Microsolutions har indsamlet om dig, herunder dine interesseområder, vil straks blive slettet, når du framelder dig Microsolutions nyhedsmails.

Del eller send siden
Microsoft Gold ERP Partner

Microsolutions er Microsoft Partner med Gold ERP kompetence, som kun tildeles topniveauet af Microsoft partnere.

Læs mere her

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail, som udkommer ca. en gang om måneden. Se vilkår for tilmelding her.

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv 2012
Nyhedsarkiv 2011
Nyhedsarkiv 2010
Nyhedsarkiv 2009