Procesoptimering

Hos Microsolutions er et ERP projekt ikke bare et IT projekt. Vi sætter forretningsprocesser før IT. På den måde opnår vore kunder et optimalt ERP system samt procesoptimering og kan i sidste ende se hvordan systemet understøtter processerne.

Målsætningen er at frigøre et størst mulige uudnyttet potentiale i virksomheden med procesoptimering. Vi søger at strømline arbejdsprocesserne for at øge produktivitet, mindske spild, forbedre konkurrencekraften og skabe en markant forbedret ROI.

For de fleste virksomheder ligger der et stort, uudnyttet potentiale gemt i virksomhedens processer. Vi hjælper jer med at opnå en markant forbedret produktivitet ved at arbejde struktureret med procesoptimering parallelt med arbejdet med virksomhedens it-systemer.

Tidssvarende ERP installation?

Krav til virksomheden og arbejdsprocesserne forandrer sig over tid. Med en utidssvarende og statisk it-løsning glider processer og systemer fra hinanden og understøtter ikke organisationen i at opnå sine mål. Konsekvensen er, at virksomhedens konkurrenceevne og produktivitet falder, medmindre der jævnligt vurderes på systemer og processer.

En professionel og tidssvarende ERP-løsning er designet til at forbedre og understøtte forretningens interne processer.

Værktøjer

Når en virksomhed implementerer et ERP system eller skal foretage større forretningsmæssige ændringer kan det være en vanskelig proces at overskue. I mellemtiden kan der være behov for at ændre eller optimere flere processer i virksomheden.

Vi tilbyder en unik løsning, baseret på Microsoft Dynamics AX 2012, der kan skabe overblikket og mulighederne for procesoptimering. Vi anvender et værktøj til at kortlægge virksomhedens processer, delprocesser og aktiviteter. Værktøjet giver et rigtig godt overblik over virksomhedens arbejdsgange og systemernes evne til at understøtte opgaverne. Vores værktøjer giver en større forståelse for sammenhængen mellem arbejsprocesserne og de systemer, som skal understøtte disse. I sidste ende medfører dette langt højere kvalitet og større forretningsmæssig værdi for en virksomhed.

Eksempler på effektivitetsforbedringer, vi opnår sammen med vores kunder:

 • Kortere gennemløbstid på lageret
 • Mindre administrativ spildtid
 • Forbedret for og efterkalkulations proces
 • Forbedret sammenhæng mellem konstruktion og indkøbsproces
 • Forbedret produktionsplanlægning
 • Forbedret produktions og projekt opfølgning

Forretningsmæssig forankring

Arbejder du med procesoptimering, opnår du ikke blot en langt højere ROI end ved andre typer it-projekter. Du får også sat ERP-løsningen ind i den sammenhæng, hvor den hører hjemme, nemlig i forretningen.

For at opnå en effektiv it-understøttelse af forretningen skal både processer og it bringes i spil. Implementering af it uden procesforbedringer giver marginale forbedringer. For at opnå de rigtig gode resultater er det nødvendigt, at en ERP-implementering går hånd i hånd med redesign af de relevante processer.

Den forretningsmæssige forankring er afgørende for succes. Med den rigtige tilgang slår resultaterne direkte igennem på din bundlinje og styrker din konkurrencekraft.

Forretningsdrevet tilgang til ERP:

 • Prioritering af projektet baseres på fordele og konsekvenser af nye processer og nødvendige forandringer.
 • Anvendes som grundlag for investerings-beslutning og valg af det rette løsningsdesign.
 • Støtte fra forretningen igennem ejerskab og fokus på gevinstrealisering.
 • Klare KPI'er. Hvad der måles på, bliver gjort.
 • Projektets succes er lig forretningens succes.

Procesoptimering tilpasset din virksomhed

Arbejdet med processer skal være virksomhedsspecifikt for at give optimale resultater. Fordi vi forstår både it og processer, kan vi hjælpe jer med at vurdere potentialet i jeres konkrete situation, f.eks. i forbindelse med:

 • Udarbejdelse af virksomheds specifik Kravspecifikation
 • Specifikation af projekt omfanget & forprojekt
 • Applikationsvalg
 • Forbedringsforslag og gevinstanalyse
 • Systemdesign
 • Implementering

Med Microsolutions som partner får du en ERP-løsning, der er tilpasset din forretning, og hvor processer og systemer hænger sammen.

Forandringsledelse for organisation

Nye IT systemer betyder nye arbejdsgange og nye måder at gøre tingene på. Forandringsledelse handler om at styre forventningerne til teknologien blandt medarbejderne, så IT systemet så hurtigt som muligt kommer til at fungere efter hensigten. Som eksempel kan nævnes:

 • Ændrede ansvarsområder
 • Ændrede forretningsprocesser
 • Ændrede interne procedurer
 • Ny teknologi

Del eller send siden
Kontakt

Du er velkommen til at kontakte vores Salgchef Lene Sørensen, hvis du er interesseret i at vide mere.

Lene Sørensen
Salgschef
email: lso@microsolutions.dk
Tlf: 3084 2487