High Tech ERP

Microsolutions understøtter med AX2012 avancerede logistikprocesser til virksomheder med kompleks produktion eller komplekse logistiske udfordringer.

Med Microsolutions nyeste koncept til High Tech ERP handler det om at gøre nogle af de svageste led stærkere:

De fleste virksomheder kender sikkert nogle af disse problemstillinger:

 • Hvad er den direkte konsekvens på lagerbindingen ved optagelse af salgsordre.
 • Det forecastede behov som er blevet produceret, ligger nu på lager fordi salget udeblev.
 • Varelageret man gerne vil af med, men kender ikke det bedste produktmix og enten afvikler eller køber man lige mere ind for nu skal forældet lager produceret op og ender på Status Q
 • Varenumre bliver ændret på styklister, men man kan ikke længere beholde historikken.
 • Manglende håndtering af forældet varelager, der indgår i produktion eller bliver solgt.
 • Reklamationer kan ikke spores tilbage, så den faktiske årsag findes.
 • Kender ikke de faktiske omkostninger ved en produktion både indirekte og direkte.

Vi mener med øget fokus og tiltag på disse områder, kan unødvendige pengebindinger formindskes, have overbevisende kontrol over processer og procedurer og likviditeten forbedres markant.

Læs mere om High Tech ERP til avancerede logistikprocesser nedenfor:

Microsolutions kan med Microsoft AX2012 standard understøtte størstedelen af High Tech ERP avancerede logistikprocesser:

Microsolutions har stort indblik og erfaring med avanceret logistik og har i dag taget udfordringen op. Størstedelen af standard AX2012 kan understøtte avanceret logistikprocesser.

Udover standard AX2012 har vi udviklet egne komponenter udfra stor viden og erfaring med disse udfordringer, men også med sparring fra virksomheder.

Vi har udover standard AX2012 styrket og udfordret løsninger indenfor følgende områder:

 • Demand Forecast
 • Liability – Få udnyttet varelageret bedst muligt.
 • Konsekvens beregning – Før optagelse af salgsordre.
 • Sporbarhed - gennem hele SCM
 • Kostnedbrydning - Kende de faktisk omkostninger af produktionen.

Vi mener at det styrker ikke kun virksomhederne isoleret set, men også deres forhold til leverandører, kunder, banker og revision.

Få mere kontrol over budgettallene med demand forecast funktionen i AX2012 og tilret og modificere efter behov.

Du kan blandt andet med demand forecast:

 • Påvirke det budgetterede forecast efter forventede behov og ikke kun historiske tal.
 • Lave budget forecast på tværs af flere selskaber i samme koncern.
 • Tilføre data fra andre datakilder end AX2012 til forecastet.

Følgende gør demand forecast ekstra brugervenlig:

 • Redigering og modificering af budget forecast data fra AX2012 ved export og import i Excel.
 • Varenumre deles mellem flere selskaber når det allerede er oprettet i et selskab.
 • Tilgængelig historik i AX2012 bruges til at danne grundlaget for forecast.
 • Der kan laves budget forecast på flere niveauer både produkt og kritiske eller udvalgte varenumre.

De færreste kender nok den direkte konsekvens af lagerbindingen ved optagelse af salgsordre. Det er en udfordring for de fleste virksomheder. Bagefter er udfordringen med stor pengebinding i et lager, der ikke direkte kan afledes til en enkel salgsordre.

Microsolutions har udarbejdet en metode, hvor lager tilgang og afgang vises. Allerede inden optagelse af en salgsordre.

Så muligheden foreligger om man ønsker at sætte ordren i gang eller man vælger et andet scenario for at minimere lagersituationen og mindske pengebinding til et stort lageret.

Hvordan får man nedbragt lageret mest muligt?

Det vil sige med hvilket produkt mix får man udnyttet varelageret mest muligt.

Ved indkøring af nye produkter og generering af nyt lager, hvordan får man brugt det gamle lager mest muligt inden igangsættelse af nyt produkt.

Ved ledig produktion kapacitet, hvilke produkter giver mest mulig mening at producere for at nedbringe lagre.

Microsolutions har udviklet en model (VAC) til AX2012 og for få omkostninger kan man tilføre denne model til standard AX2012.

Den giver den bedst mulige produktionskombination af nuværende lager for at få udnyttet det bedst muligt.

Sporbarhed er i dag et must. Alt skal kunne spores og dokumenteres. Det gælder lige fra den mest komplekse produktion til handel med varer.

AX2012 har gjort sporbarheden nemmere med serienumre, batchnumre, datomærkninger og historik på ændringer af styklister og nye styklisteversioner.

 • Datomærkning gennem batchnumre gør det nemt at få afviklet gammelt lager eller solgt inden datoudløb.
 • Serienumre til at spore produkter tilbage til produktionstidspunktet og hvilke produktioner der er produceret med specifikke råvarer.
 • Product change management går det muligt at ændre komponenter i en stykliste og tilføre historik, så ændringer altid kan spores tilbage og følge hvor, hvornår og hvorfor ændringerne er sket.
 • Kvalitetssager bliver nemmere at få hurtigt overblik i og spore tilbage hvor problemet stammer fra.

For at gøre den manuelle proces automatisk med registreringer på varelageret, kan det anbefales at scanne varerne til lageret i stedet for manuel registreringer. Vi har lang erfaring i anvendelse af håndterminaler til scaning på lageret og samarbejder med Tasklet. Vil du vide mere klik her ”link til tasklet”.

For produktionsvirksomheder er det oplagt at optimere produktionsomkostninger gennem alle stykliste niveauer, for direkte- og indirekte kost, løn og materialer.

Microsolutions Produktions Kostnedbrydning er et værktøj som giver dig overblik og dermed mulighed for at reducere dine produktionsomkostninger og forbedre din bundlinje.

Vi tager altid udgangspunkt i at størstedelen af AX2012 standard skal kunne dække en stor del af behovet og kun en lille del skal være kundetilpasset. For når selve processen omkring virksomheden er kompleks, prøver vi at forenkle og standardisere med AX2012.

Du kan læse mere om Produktions Kostnedbrydning her.

Del eller send siden
Microsoft Gold ERP Partner

Microsolutions er Microsoft Partner med Gold ERP kompetence, som kun tildeles topniveauet af Microsoft partnere.

Læs mere her

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte vores Salgchef Lene Sørensen, hvis du er interesseret i at vide mere.

Lene Sørensen
Salgschef
email: lso@microsolutions.dk
Tlf: 3084 2487