Procesindustri

Hos Microsolutions er procesindustri lig med fødevare- og kemivirksomheder.
Det er i hvert fald her, vi er eksperter - og kan gøre en forskel for din virksomhed.

Procesindustrien er kendetegnet ved altid at skulle håndtere varians;

 • Råvarer er forskellige. De har forskellig kvalitet og egenskaber. De forandrer sig ved lagring.
 • Produktionen håndterer mange parametre for at skabe homogene produkter. Produktionen er derfor kendetegnet ved, at udbytte og effektivitet aldrig er ens. Der er næsten altid produkter uden for specifikation, som skal genbearbejdes.
 • Vi skal styre varians i kvalitet, holdbarhed, oprindelse og meget andet.

For procesindustrien er det dagligdag. For dine IT-systemer er det en udfordring.

Microsolutions High Tech ERP indeholder mange elementer, som også er relvante for virksomheder inden for procesindustri. Læs mere under High Tech ERP.

Læs mere om procesindustriens udfordringer og vores løsninger nedenfor:

Der er mange forskellige data tilknyttet dine varer og dermed også kilder hertil. Nogle data kommer fra leverandører på papir eller i forskellige dokumenter og formater. Andre data skabes i produktionen eller vi registrerer dem i kvalitetssystemer.

Det kan være data om holdbarhed, oprindelse eller andre specifikationer, som påvirker effektiviteten og udbyttet i produktionen. Det er forskellige parametre, som er vigtige i forskellige brancher, men der er altid egenskaber ved produkterne, som påvirker effektivitet og udbytte og dermed færdigvarens kvalitet. Det kan f.eks. være tørstof, PH, brix eller en aktiv ingrediens.

Vi ved, at det stiller store krav at opsamle og håndtere mange data. Det har afholdt mange virksomheder i procesindustrien fra at implementere en samlet løsning, men virksomhederne bliver mødt med større og større krav, så mange registreringer foretages alligevel i forskellige databaser, Microsoft Excel eller simpelthen på papir. Mange er derfor kommet til den konklusion, at når de alligevel bruger tid på at registrere og dokumentere en masse oplysninger, så er det oplagt at udnytte disse data til at træffe bedre beslutninger.

Det kræver en sammenhængende arkitektur, hvor produktudvikling, kvalitetsstyring og produktionsudstyr er integreret med ERP-systemet.

Hos Microsolutions har vi siden 2006 arbejdet fokuseret på at hjælpe vores kunder i proces industrien med at optimere deres processer og udnytte værdien af Microsoft Dynamics AX.

De store trends er at vore kunder ønsker:

 • At registrere oplysninger en gang ved kilden og at de derefter er tilgængelige for alle andre processer i virksomheden
 • At indsamling af data foregår automatisk via scanner-enheder, touch screens eller integration til SCADA, vægte og andet produktionsudstyr
 • At kunne foretage analyser af både økonomi og effektivitet. Hvilke leverandører kan levere de batches, som giver det højeste udbytte? Hvilke produkt-egenskaber giver den højeste effektivitet?
 • At integrere kvalitetsstyring og ERP, så produktionsmedarbejderen har adgang til alle oplysninger, nemt kan registrere og har mulighed for at reagere på kvalitetsudsving.

Hos Microsolutions har vi arbejdet med mange forskellige fødevarevirksomheder, og vi har gennem årene opnået et stort kendskab til de udfordringer, der er i branchen; balance mellem forecast og disponering, recepter, batch- og kvalitetsstyring, osv.

Det er udfordringer, som hver især ikke er uoverkommelige, men hvis man skal finde ét samlet system, der kan håndtere det hele, er det en helt anden historie.

Teknologien findes allerede i Procesindustri-modulet til Microsoft Dynamics AX, men det kræver indgående kendskab til både løsningen og branchen, hvis et ERP-projekt til en fødevarevirksomhed skal blive en succes. Om nogen har Microsolutions dette kendskab.

Planlægning
Planlægning i proces industrien byder på en række udfordringer, som ofte håndteres manuelt.

Udsving i kvalitet som følge af f.eks. sæson eller oprindelse af råvaren påvirker udbyttet af produktionen. Ofte er en anden parameter end vægt/liter/stk. afgørende for udbyttet. Sukkerindholdet kan f.eks. i nogle brancher påvirke udbyttet med over 5 %. I andre brancher kan det være tørstof, fedt eller en anden parameter som påvirker udbyttet.

For at optimere produktionen og udbyttet skal vi derfor ikke kun disponere i forhold til vægt/liter/stk., men også i forhold til råvarernes kvalitet. Det er oftest ikke muligt i de eksisterende systemer, enten fordi data eller funktionalitet ikke er til stede. Vore kunder har oplevet betydelige gevinster ved at tage disse ekstra parametre ind i deres planlægning.

Styring af holdbarhed er en anden parameter, som er et krav i industrien. Automatisk reservation i forhold til varernes udløbsdato sikrer at dit spild minimeres. Lister over varer som nærmer sig sidste anvendelsesdato kan ligeledes hjælpe med at forebygge dit spild.

Rework, genbearbejdning, tilsæt, sjatter - eller hvad du kalder det - er helt normalt i praksis overalt i proces industrien. De fleste virksomheder har procedurer og regler for at rette op på produktioner, som ligger uden for specifikationerne, men det håndteres ofte manuelt af produktionen. Konsekvensen er at den automatiske planlægning ikke fungerer optimalt. Der er risiko for at genbruget ikke bliver gjort rettidigt og efter specifikationerne. Det er sjældent muligt at følge op på de økonomiske konsekvenser, så de fleste virksomheder mangler indsigt i de faktisk omkostninger. Det kan derfor have stor betydning for effektivitet, spild og økonomisk udbytte af din produktion, at du kan planlægge med udnyttelse af varer, som ligger uden for specifikation.

Ovenstående udfordringer relaterer sig alle til at udnytte råvarerne optimalt og opnå det planlagte udbytte. En anden type problemstillinger inden for planlægningen er at balancere ordrestørrelser, planlægge sekvenser og sikre det optimale antal skift, rengøring, vedligehold og meget andet.

Vi ønsker både at udnytte kapaciteten med færrest mulige skift, at producere de varer, som giver størst indtjening og at tilfredsstille kundernes behov. Disse ønsker skal ofte balanceres for både at producere det rigtige og for at producere effektivt.

Et nyttigt værktøj er at kunne få overblik over bulk og færdigvare. Oftest kan tanken tømmes i mange forskellige forpakninger, dejen kan anvendes til forskellige brød eller fisken udskæres efter kundens ønsker. Én til mange relationen kan være svær at overskue. Det kan være svært at samle behov fra forskellige færdigvarer til få produktionsordrer på tværs tid, produktionslinjer og produktionssites. Balancen mellem den optimale produktion (ordrestørrelse) og optimal lagerstørrelse vil altid være en udfordring, men Dynamics AX kan tilbyde dig nye værktøjer til hjælp.
Recepter - når styklister ikke er nok
I procesindustrien har vi en række krav, som ofte ikke understøttes i ERP systemer.

Den typiske udfordring er at styklisten ikke kan splitte en vare til mange, som når fisken bliver til filetter, skrog, fraskær osv. I Dynamics AX har vi derfor en recept, som kan indeholde flere co-produkter og bi-produkter. Vi kan planlægge efter at producere et eller flere co-produkter, mens bi-produkterne er et resultat af produktionen.

Økonomisk kan vi fordele omkostninger, så det mest værdifulde co-produkter belastes af flest omkostninger i efterkalkulationen. Bi-produkter har vi omkostninger ved at bortskaffe.

Recepten har desuden en række værktøjer til at hjælpe i dagligdagen:
 • Ingredienserne kan skaleres i forhold til hinanden
 • Vi kan have alternative varer
 • Vi kan planlægge udskiftning, så vi automatisk bruger restbeholdningen inden vi disponerer nye varer
 • Vi kan tage højde for udbytte, så der disponeres råvarer i forhold til spild, fordampning etc.
 • Vi kan have flere aktive recepter, som f.eks. kan udnyttes til at afspejle forskelle i råvarer pr. sæson
 • Recepten kan knyttes til flere ruter i forhold til ordrestørrelse, så små ordrer afvikles ad en rute og store ordrer ad en anden

Recepter og styklister kan kombineres frit. Ofte er topvaren en stykliste mens et eller flere niveauer udgøres af recepter.
Kvalitetsstyring
Vi oplever ofte at kvalitetsstyring er mere eller mindre isoleret fra virksomhedernes øvrige IT-systemer, og dermed ikke er en integreret del af ERP-systemet. Kvalitetsafdelingen har ofte en række krav til dokumenthåndtering, procedurer, godkendelsesrutiner m.v. som ikke altid passer ind i ERP-systemer. Derfor er det naturligt at vælge selvstændige løsninger til denne funktion, men det giver en række begrænsninger.

Kvalitetskontrollen har ofte direkte indflydelse på varernes eller batchets tilgængelighed - er varen spærret eller frigivet. I praksis betyder dette at mange virksomheder indretter særskilt lager til spærrede varer og dermed skal varerne ofte flyttes. Alternativt foregår der en masse kommunikation mellem kvalitet, produktion og lager. Hvornår bliver varen frigivet? Hvilke batch kan plukkes? Er analysecertifikatet klar til at blive sendt med?

I Dynamics AX er alle oplysninger registreret centralt og dermed tilgængelige for alle. Varens tilgængelighed styres automatisk og dokumentation kan følge de øvrige forsendelsespapirer. Alle arbejdsgange kan dermed optimeres og automatiseres.

Når kvalitetskontrollen ligger uden for ERP-systemet afskærer man sig ofte fra at udnytte data til forbedringer og effektivisering. Data fra kvalitetskontrollen er ofte værdifulde for optimering af indkøb og produktion. Netop kombinationen af at kunne følge det enkelte batch fra leverandør til produktion, har givet stor værdi hos nogle af vore kunder. Hvilke parametre giver højest udbytte? Hvor er der mindst spild?

I Dynamics AX er kvalitetskontrollen fuldt integreret med varemodtagelse, pluk, produktionstilbagemelding og lignende processer. Det betyder høj sikkerhed og kontrol på alle processer. Det giver samtidig muligheden for at give tilbagemeldinger til operatørerne, så afvigelser kan justeres før det kommer uden for specifikationen.

Integreret kvalitetskontrol kan altså både give højere effektivitet og højere udbytte.
Salg- og ordrebehandling
Ordrebehandlingen skal foregå hurtigt og effektivt. Der er ikke tid til manuelle rutiner, og samtidigt skal der være fuld kontrol og sporbarhed. Restholdbarhed, oprindelsesland, analysecertifikater eller andre parametre, som er specifikke for det enkelte batch, skal opfylde vores aftaler med kunden.

80 % af ordrerne kører lige igennem systemet, mens resten optager al vores tid. De fleste ERP-systemer har mulighed for angivelse af holdbarhed og muligvis andre parametre, som er specifikt for et batch, men mange mangler avanceret funktionalitet til at administrere dette.

Det betyder oftest, at de normale processer omkring salg og levering fungerer fint, men det er vanskeligt at håndtere alle undtagelserne f.eks. i forbindelse med specielle kundekrav, returvarer eller krav til dokumentation.

Med Dynamics AX har du fuld kontrol over processen fordi styring af holdbarhed og andre kvalitetsregistreringer er integreret i planlægning og reservation. Det betyder at du kan opstille generelle krav eller kundespecifikke krav til et batch, og styre at der kun plukkes og leveres batches, som opfylder disse krav.

Den kemiske industri deler mange af dens udfordringer med fødevareindustrien, blandt andet balance mellem forecast og disponering, recepter og batch- og kvalitetsstyring. Men herudover findes også nogle ganske særlige udfordringer for kemiske virksomheder, som f.eks. lovgivning, farligt gods, materialerestriktioner, samt optimering af kapacitet i forhold til sekvens, rengøring og vedligehold.

Microsolutions kender den kemiske industri og dens udfordringer, og vi ved, hvordan en Microsoft Dynamics AX ERP-løsning til branchen skal sættes sammen, så den understøtter forretningen og giver optimal værdi.

Del eller send siden
Microsoft Gold ERP Partner

Microsolutions er Microsoft Partner med Gold ERP kompetence, som kun tildeles topniveauet af Microsoft partnere.

Læs mere her

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte vores Salgchef Lene Sørensen, hvis du er interesseret i at vide mere.

Lene Sørensen
Salgschef
email: lso@microsolutions.dk
Tlf: 3084 2487