Logistik

Logistik

Lagerhotel , Afregning & Optimering

Med MSA Lagerhotel , Afregning & Optimering kan du reducere dine omkostninger til fakturering af ydelser på lageret. MSA Lagerhotel, Afregning & Optimering – Kunde fakturering af lager- ydelser og lageroptimering på baggrund af opsamlet administrative og fysiske lagerhændelser.
Læs mere

Sales & Campaign Price

MSA Sales & Campaign Price skaber overblik over de aktive priskampagner igennem hele Salgsfasen og til tilbuddet accepteres. MSA Sales & Campaign Price er en overbygning til standard pris- og rabatstyring Dynamics AX. Med Priskampagne er det muligt, at få endnu større fleksibilitet, når din virksomhed opererer med kampagner, hvor pris- og mængde afviger fra de normalt gældende samhandelsaftaler. Løsningen indeholder et cockpit, der giver overblik de aktive priskampagner.
Læs mere

Consignment Warehouse

Med MSA Consignment Warehouse kan du reducere dine omkostninger til konsignationslager. MSA Consignment Warehouse vil automatisk overføre varer til konsignationslageret, når du leverer varer til en kunde, som virksomheden har en konsignationsaftale med. Dette sker ved følgeseddelopdatering. Ordren lukkes ved samme lejlighed. Når der foretages en konsignationsafregning, ændrer du blot en parameter på den enkelte ordre til konsignationsfakturering. Derved faktureres denne ordre automatisk med træk fra kundens konsignationslager. Løsningen påvirker ikke det normale ordreflow, hvilket betyder at lagerpersonalet håndterer konsignationsordrer på helt samme måde som almindeligeordrer. Via Input Management kan konsignationsordrer håndteres fuldt automatisk.
Læs mere

Consignor Integration

Med MSA Consignor Integration kan du reducere dine omkostninger omkring fragt og forsendelse Med MSA Consignor Integration kan udskrivningen af forsendelses papirer helt eller delvis automatiseres. Når der efter pluk dannes en følgeseddel, udskrives samtidig en forsendelses label. Hvis systemet har alle informationer om forsendelsen, sker det 100% automatisk. Alternativt skal personalet på lageret tilføje evt. vægt og antal kolli. Det minimerer håndtering og antallet af fejlrisici væsentligt.
Læs mere

Sales Bonus

Med MSA Sales Bonus kan du reducere dine omkostninger til styring af Bonus og Royalty. MSA Sales Bonus tager udgangspunkt i Dynamics AX standard funktionalitet for provision og for pris/rabat. Modulet adskiller sig fra standard provisionsberegning ved, at tage udgangspunkt i en vejledende salgspris. Samtidigt foretages en løbende bogføring af Bonus/Royalty, herunder hensættelse, for efterfølgende afregning. Bogføringen sker i forbindelse med fakturaopdateringen
Læs mere

Smart Reservation

Med MSA Smart Reservation – Den intelligente løsning til reservering af varer. Med MSA Smart Reservation sikres maksimal udnyttelse af lagerbeholdninger og dermed minimal lagerbinding. Samtidigt optimeres leverancesikkerheden over for kunderne. Løsningen kan implementeres på alle versioner af Dynamics AX.
Læs mere

Dynamic OrderFlow

Med MSA Dynamic OrderFlow kan du optimere processen fra ordren optages til ordre leveres hos kunden. Standard Dynamics AX kombineret med MSA Dynamic Orderflow får du maksimalt udbytte af ressourcerne i SupplyChain til lavest omkostning og med høj leverance sikkerhed.
Læs mere