Logistik

Logistik

Lagerhotel , Afregning & Optimering

FACTSHEET MSA Lagerhotel , Afregning & Optimering MSA Lagerhotel, Afregning & Optimering – Kunde fakturering af lager- ydelser og lageroptimering på baggrund af opsamlet administrative og fysiske lagerhændelser. MSA Lagerhotel, Afregning & Optimering opsamler data fra de administrative og fysiske hændelser på lageret. Efterfølgende danner de opsamlede data grundlag for faktureringsprocessen, hvor ordrebehandleren har mulighed for at overvåge og korrigere grundlaget inden kunden faktureres. De opsamlede data kan ligeledes anvendes til intern omkostningsfordeling, statistik til optimering af forretningsprocesserne eller som dokumentation ved genforhandlinger med kunden. Løsningen baserer sig [...]

Sales & Campaign Price

FACTSHEET MSA Sales & Campaign Price MSA Sales & Campaign Price er en overbygning til standard pris- og rabatstyring Dynamics AX. Med Priskampagne er det muligt, at få endnu større fleksibilitet, når din virksomhed opererer med kampagner, hvor pris- og mængde afviger fra de normalt gældende samhandelsaftaler. Løsningen indeholder et cockpit, der giver overblik de aktive priskampagner. MSA Sales & Campaign Price funktioner: Håndtere priser, der periodisk afviger fra de normalt glædende prisaftalerHåndtere priser, der periodisk  afviger fra de normalt glædende prisaftaler Kunder kan [...]

Consignment Warehouse

FACTSHEET MSA Consignment Warehouse MSA Consignment Warehouse vil automatisk overføre varer til konsignationslageret, når du leverer varer til en kunde, som virksomheden har en konsignationsaftale med. Dette sker ved følgeseddelopdatering. Ordren lukkes ved samme lejlighed. Når der foretages en konsignationsafregning, ændrer du blot en parameter på den enkelte ordre til konsignationsfakturering. Derved faktureres denne ordre automatisk med træk fra kundens konsignationslager. Løsningen påvirker ikke det normale ordreflow, hvilket betyder at lagerpersonalet håndterer konsignationsordrer på helt samme måde som almindeligeordrer. Via Input Management [...]

Consignor Integration

FACTSHEET MSA Consignor Integration Med MSA Consignor Integration kan udskrivningen af forsendelses papirer helt eller delvis automatiseres. Når der efter pluk dannes en følgeseddel, udskrives samtidig en forsendelses label. Hvis systemet har alle informationer om forsendelsen, sker det 100% automatisk. Alternativt skal personalet på lageret tilføje evt. vægt og antal kolli. Det minimerer håndtering og antallet af fejlrisici væsentligt. MSA Consignor Integration funktioner: Kan opsættes 100% automatisk eller med minimal håndtering (Øger hastigheden og minimere fejl) Udskrivning af forud defineret forsendelseslabels til alle fragt leverandører [...]

Sales Bonus

FACTSHEET MSA Sales Bonus MSA Sales Bonus tager udgangspunkt i Dynamics AX standard funktionalitet for provision og for pris/rabat. Modulet adskiller sig fra standard provisionsberegning ved, at tage udgangspunkt i en vejledende salgspris. Samtidigt foretages en løbende bogføring af Bonus/Royalty, herunder hensættelse, for efterfølgende afregning. Bogføringen sker i forbindelse med fakturaopdateringen. MSA Sales Bonus adskiller sig endvidere fra standard provisions-beregningen ved, at den kan danne afregning til modtageren af Bonus/Royalty. Dette sker via en  særskilt kørsel, hvor der dannes en kreditnota til en navngiven debitor. [...]

Smart Reservation

FACTSHEET MSA Smart Reservation Med MSA Smart Reservation sikres maksimal udnyttelse af lagerbeholdninger og dermed minimal lagerbinding. Samtidigt optimeres leverancesikkerheden over for kunderne. Løsningen kan implementeres på alle versioner af Dynamics AX. Realtidsberegnet leveringsevne (ATP) (Sikre bedst mulig leverancesikkerhed til kunder) Intelligent reservation ud fra ATP beregningen (Fysisk reservation på vare beholdning så kort tid som muligt før de sendes til pluk) Visuelt overblik for komplette ordrer (Ordre linje status der viser leverance status med et lyskryds) Første mulige leveringsdato vises for manko-linjer Microsolutions Smart Reservation – Den intelligente løsning til reservering af varer Med smart reservation sikres [...]

Dynamic OrderFlow

FACTSHEET MSA Dynamic OrderFlow Standard Dynamics AX kombineret med MSA Dynamic Orderflow får du maksimalt udbytte af ressourcerne i SupplyChain til lavest omkostning og med høj leverance sikkerhed. Automatisk oprettelse af ordre (Via Input Management/EDI/BizTalk) Regel- og parameterbaseret validering af ordrer (Ordrer, der er kontrolleret uden fejl, kan den sendes til pluk) Automatisk klarmelding (Ordrer går direkte til pluk uden medarbejder aktions) Ordre processen styres via parameter, hvornår de skal sendes til pluk Behandlingsstatus (Klar, Fejl, Notat, Rediger, Afventer, Restordrer) Opnå lavest mulig omkostning og høj leverancesikkerhed [...]