InvoiceFlow

FACTSHEET
MSA InvoiceFlow

Med MSA InvoiceFlow kan du reducere de administrative rutiner ved fakturahåndtering markant – og frigøre ressourcer i hele organisationen.


 • Bogføring
 • Godkendelse
 • Prokura
 • Godkendelsesgrupper og -hierarki
 • Indkøbsmatch
 • Automatisk godkendelse
 • Automatisk bogføring
 • Konteringsforslag
 • Projektkontering
 • Momssikring
 • Fraværshåndtering
 • Sporbarhed
 • Adgang fra mobile enheder

Spar tid og ressourcer
MSA InvoiceFlow sikrer, at I modtager og registrerer størstedelen af jeres fakturaer automatisk. Systemet kan fordele fakturaer til godkendelse hos de rette personer og advisere dem via e-mail. MSA InvoiceFlow understøtter alle typer fakturaformater; elektroniske såvel som papir og PDF.

Digitalt InvoiceFlow giver mange fordele
Med MSA InvoiceFlow slipper du for besværlige, manuelle processer og tunge papirgange. Systemet tilbyder blandt mange andre stærke funktioner automatisk godkendelsesflow, avanceret indkøbsmatch og tidsbesparende værktøjer til bogføring.

Du får komplet, digitalt revisionsspor på alle bilag, og med MSA InvoiceFlow kan du nemt finde færdigbehandlede fakturaer ved hjælp af avancerede søgefiltre.

Godkend fakturaer hjemmefra eller på farten
Med MSA InvoiceFlow kan du arbejde på såvel desktop som på mobile enheder. Det gør det enkelt og bekvemt at godkende fakturaer hvor som helst og når som helst.

Kom hurtigt i gang med at spare tid og ressourcer med digital fakturahåndtering
Microsolutions håndterer hele implementeringsforløbet, sørger for at systemet sættes korrekt op – samt naturligvis at I får den nødvendige uddannelse i brugen af jeres nye løsning.

Ingen ekstra licenser til økonomisystem
Med MSA InvoiceFlow slipper I for at investere i ekstra, omkostningstunge licenser til jeres økonomisystem.

Læs mere om modtagelse, godkendelse og behandling af kreditorfakturaer samt teknik under de enkelte faner nedenfor.

Automatisk ankomstregistrering af fakturaer
Det er ofte en tidskrævende opgave at registrere modtagne fakturaer. Med MSA InvoiceFlow kan I optimere processen; idet systemet sikrer, at størstedelen af jeres fakturaer modtages og registreres automatisk.

MSA InvoiceFlow understøtter alle typer fakturaformater:

 • Elektronisk faktura (OIOUBL) – MSA InvoiceFlow opsættes som standard til at modtage elektroniske fakturaer via en vans-leverandør.
 • PDF- og papirfakturaer – I MSA InvoiceFlow opsætter du pr. kreditor, om de fakturaer du modtager skal have afløftet/fortolket fakturadata, eller om du selv ønsker at taste fakturadata. Ved automatisk afløftning/fortolkning bliver fakturaen OCR-scannet, og fakturadata fortolkes og overføres til MSA InvoiceFlow. Det giver jer en 100 % automatisk løsning.
 • Elektronisk faktura (EDI, CSV…) – MSA InvoiceFlow kan opsættes til at modtage specifikke elektroniske fakturaformater. Det aftales pr. format.

Automatisk godkendelsesflow sparer ressourcer i hele organisationen
Med MSA InvoiceFlow kan I automatisere jeres godkendelsesflow og reducere de tunge papirgange betydeligt. Systemet kan automatisk sende fakturaer til elektronisk godkendelse hos de rette personer, der adviseres via e-mail. Du kan altid se, hvor langt i processen en specifik faktura er – og du kan nemt danne dig et overblik over, hvilke fakturaer der mangler godkendelse og af hvem.

I MSA InvoiceFlow kan du let sende rykkere til dem, der mangler at godkende en faktura, og du kan let holde øje med, om de får det gjort.

Spar tid med avanceret indkøbsmatch
Du får unikke muligheder for at matche en kreditorfaktura med en indkøbsordre på baggrund af antal/mængder, enhedspriser og kvitteringer direkte i jeres økonomisystem. Du kan endda sætte MSA InvoiceFlow op til automatisk at godkende og bogføre fakturaer, der fuldstændig svarer til en indkøbsordre. Det sparer tid og ressourcer i hele organisationen.

Godt overblik
Du kan finde fakturabilleder, vedhæftede filer og historik, både i dit økonomisystem og i MSA InvoiceFlow, når du har brug for det. Fordi MSA InvoiceFlow bruger real time data fra jeres økonomisystem, er der ingen belastning på serverne til synkronisering.

Effektiv automatisk fakturakontering
MSA InvoiceFlow foreslår automatisk de konti og dimensioner, som en faktura skal bogføres på i økonomisystemet. Du slipper dermed for tidskrævende manuel registrering. Systemet giver også mulighed for at kontere en faktura direkte på et projekt. Det skaber overblik og sikrer, at omkostningen konteres det rette sted med det samme.

Validering af data
I MSA InvoiceFlow får du værktøjer til enkelt og overskueligt at validere data og tilføje eventuelt manglende oplysninger på jeres fakturaer.

Momssikring
Med MSA InvoiceFlow er du sikker på, at moms bogføres korrekt. Dermed kan I spare tid og ressourcer i forbindelse med fejlfinding og gennemgang af momsregnskabet.

Slip for ringbindene
MSA InvoiceFlow sørger for at arkivere alle bilag og al historik digitalt. Systemet stiller komplet revisionsspor til rådighed og logger automatisk alle oplysninger om alle handlinger udført på et bilag; hele vejen fra modtagelse til endelig godkendelse og betaling.

Ved hjælp af avancerede søgefiltre kan du altid finde færdigbehandlede fakturaer – og på samme måde kan godkendere selv finde samtlige fakturaer, de tidligere har godkendt.

Det betyder, at I altid kan finde de oplysninger I har brug for – uden at skulle lede i ringbind og uoverskuelige arkiver.

Arbejd hjemmefra eller på farten
I får adgang til MSA InvoiceFlow fra såvel desktop som mobile enheder. Det skaber fleksibilitet på tværs af organisationen.

Enkel fraværshåndtering
I MSA InvoiceFlow kan godkendere selv registrere, når de ikke er til stede, fx på grund af ferie – og de bliver samtidig bedt om at registrere, hvem der overtager godkenderrollen i fraværsperioden.

Minimal impact på økonomisystemet
MSA InvoiceFlow er udviklet med fokus på minimal påvirkning af jeres økonomisystem og IT-miljø i øvrigt.

Ingen tunge opdateringer
MSA InvoiceFlow anvender standardindlæsninger til ankomstregistrering, bogføring og godkendelse. Systemet henter informationer direkte i økonomidatabasen i real time og giver derfor ingen belastning på jeres servere til synkronisering.

Jeres økonomisystem påvirkes meget lidt, hvilket letter arbejdet ved fremtidige opdateringer betydeligt.

Undgå flere systemer og servere
MSA InvoiceFlow kan afvikles på samme SQL servere som jeres økonomisystem. I undgår derfor omkostninger til opsætning og vedligehold af ekstra servere.

Samlet set sparer I ressourcer i både IT-afdelingen og til eksterne konsulenter.