GDPR

FACTSHEET
MSA GDPR

MSA GDPR tillægsløsning kan anvendes til understøttelse af EUPersondataforordningen.


For anonymisering af:

  • Medarbejder data
  • Kunde data
  • Forretningsforbindelser
  • Fakturaprojekter
  • Leverandør data
  • Lessor lønmedarbejder
  • Auditlog – Logning af adgang til udvalgte forms

Tillægsløsningen berører og behandler:
Periodiske kørsler til Anonymisering / Sletning af:
• Medarbejdere
• Debitorer
• Kreditorer
• Forretningsforbindelser / Kundeemner
• Projektkontrakter

Sletning af posteringer:
Ligeledes er det også muligt, at foretage sletning af færdigbehandlede posteringer ældre end 5 år på typerne:
• Debitorer – debitorposteringer, ordrer og journaler
• Kreditorer – kreditorposteringer, indkøb og journaler
• Forretningsforbindelser/Kundeemner – Tilbud
• Projektkontrakter – projektposteringer
• Medarbejdere – Medarbejderposteringer fra projekt, rejseudgifter, provisionsposter, fravær og tidsregistreringer

Færdigbehandlede posteringer betyder at:
• Debitor- og kreditorposteringer skal være udlignet, således der ingen åbne posteringer er for den pågældende periode
• Ordre og Indkøb skal have status Faktureret
• Tilbud skal have status Afsendt
• Projektposteringer slettes kun såfremt projektet har status Afsluttet.
• Medarbejder – Medarbejderposteringer fra projekt, rejseudgifter, provisions poster og tidsregistreringer

Det er kun muligt, at slette en medarbejder, såfremt der er en fratrådt dato og
medarbejderen ligeledes er slettet i Lessor modulet (såfremt det anvendes).

Audit log:
Løsningen indeholder også en Audit log, der viser brugeres tilgang til udvalgte skærmbilleder og tabeller.