EU Persondataforordningen

EU Persondataforordning stiller større krav til behandling af persondata


Det vil blandt andet blive nemmere at få adgang til og kunne videregive egne personoplysninger, ligesom den registrerede vil kunne få detaljeret, klar og tydelig information om anvendelsen af personoplysningerne. Der vil desuden komme begrænsninger på brugen af profileringer, fx præferencer, livsstil, social profil, økonomi mv. I EU persondataforordningen er håndhævelsen af reglerne forbedret. Der skal eksempelvis foreligge dokumentation af de indførte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og der skal udarbejdes en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelsen.

Få et valideringstjek på om virksomheden behandler persondata – både almindelige persondata og følsomme persondata, efter den nye persondataforordning som nu træder i kraft.